Ktl-icon-tai-lieu

ỨNG DỤNG MODULE EMX ĐỂ THIẾT KẾ VỎ KHUÔN

Được đăng lên bởi caubechip107
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3610 lần   |   Lượt tải: 57 lần
Mục lục
ỨNG DỤNG MODULE EMX ĐỂ THIẾT KẾ VỎ KHUÔN.................................................2
1.TỔNG QUAN VỀ EMX...............................................................................................2
1.1 Giới thiệu về EMX.............................................................................................2
1.2 Nhiệm vụ của EMX:..........................................................................................2
2.TRÌNH TỰ THIẾT KẾ KHUÔN VỚI EMX:..............................................................3
3.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI EMX................4
3.1 Tạo môi trường làm việc:....................................................................................4
3.2 Đặt vỏ khuôn vào môi trường làm việc:..............................................................6
3.3Tạo lòng khuôn cho hai tấm cavity:...................................................................11
4. Thêm các linh kiện vào võ khuôn:.............................................................................12
4.1 Lắp các linh kiện vào vỏ khuôn:........................................................................12
4.2 Ví dụ lắp các linh kiện vào vỏ khuôn:...............................................................13
4.3 Thiết kế vòng định tâm:.....................................................................................14
4.4 Thiết kế cuống phun:.........................................................................................15
4.5 Thiết kế Thanh đẩy (Knock out):......................................................................18
4.6 Thiết kế hệ thống làm mát :..............................................................................20
4.7 Thiết kế Latch-Lock:.........................................................................................21
5.HIỆU CHỈNH QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ:..................................................................22
6.MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ:....................................................................23

ỨNG DỤNG MODULE EMX ĐỂ THIẾT KẾ VỎ KHUÔN
1.TỔNG QUAN VỀ EMX
1.1 Giới thiệu về EMX
 EMX (Expert Moldbase Extention) : là modun được được chạy trược tiếp trên
phần mền pro để hổ trợ thiết kế vỏ khuôn một cách chính xác và hiệu quả.
 Đầu tiên EMX hổ trợ cho người kỹ sư thiết kế võ khuôn theo ý tưởng của
mình.Trong quá trình thiết kế EMX rất linh động cho phép chỉnh sửa mẫu thiết
kế dễ dàng và nhanh chóng .
 Tiếp theo sau khi hoàn thành thiết kế,EMX sẻ cho ...
Mục lục
NG DNG MODULE EMX Đ THIT K VỎ KHUÔN.................................................2
1.TỔNG QUAN VỀ EMX...............................................................................................2
1.1 Giới thiệu về EMX.............................................................................................2
1.2 Nhiệm vụ của EMX:..........................................................................................2
2.TRÌNH TỰ THIẾT KẾ KHUÔN VỚI EMX:..............................................................3
3.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VỚI EMX................4
3.1 Tạo môi trường làm việc:....................................................................................4
3.2 Đặt vỏ khuôn vào môi trường làm việc:..............................................................6
3.3Tạo lòng khuôn cho hai tấm cavity:...................................................................11
4. Thêm các linh kiện vào võ khuôn:.............................................................................12
4.1 Lắp các linh kiện vào vỏ khuôn:........................................................................12
4.2 Ví dụ lắp các linh kiện vào vỏ khuôn:...............................................................13
4.3 Thiết kế vòng định tâm:.....................................................................................14
4.4 Thiết kế cuống phun:.........................................................................................15
4.5 Thiết kế Thanh đẩy (Knock out):......................................................................18
4.6 Thiết kế hệ thống làm mát :..............................................................................20
4.7 Thiết kế Latch-Lock:.........................................................................................21
5.HIỆU CHỈNH QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ:..................................................................22
6.MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ:....................................................................23
ỨNG DỤNG MODULE EMX ĐỂ THIẾT KẾ VỎ KHUÔN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ỨNG DỤNG MODULE EMX ĐỂ THIẾT KẾ VỎ KHUÔN - Người đăng: caubechip107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
ỨNG DỤNG MODULE EMX ĐỂ THIẾT KẾ VỎ KHUÔN 9 10 180