Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng phần mềm Plaxis 3D trong tính toán thiết kế công trình

Được đăng lên bởi tuong12149340
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ứng dụng phần mềm Plaxis 3D trong tính toán thiết kế công trình
“Pretty good” là cảm giác chung khi sử dụng phần mềm Plaxis 3D 2011 của hãng
BV Hà Lan. So với phần mềm Plaxis 3D Foundation (đến nay là ver 2.2) gần như
không có gì nổi bật, phần mềm này có thể xem là một bước tiến dài tiệm cận đến
những bài toán có điều kiện biên phức tạp. Với khả năng tùy biến linh hoạt, Plaxis
3D gần như đã khắc phục được hầu hết hạn chế của bộ phần mềm Plaxis 3D
Foundation, đặc biệt là đã cải thiện được vấn đề xử lý biên hình học đầu vào, một
nhược điểm khi sử dụng các phần mềm địa kỹ thuật 3D nói chung và của Plaxis
trước đó nói riêng. Phần mềm có giao diện đẹp, gần gũi và đặc biệt là ổn định là
những đặc điểm riêng mà phần mềm này sở hữu. So với bản Plaxis 3D Foundation,
phần mềm này có một số ưu và nhược điểm sau:

1.
Nhập dữ liệu: Cho phép nhập dữ liệu hình học bằng cách vẽ, import các đối
tượng đường, mặt, khối từ các phần mềm chuyên dụng khác. Các đối tượng này có
thể tùy biến linh hoạt bằng các lệnh copy, array …vv. Ngoài ra, một ưu điểm đặc
biệt nữa là cho phép tạo đối tượng bằng cách nhập tọa độ xyz. Đây là tính năng đặc
biệt khi xử lý các đối tượng như cọc xiên, neo xiên, các mặt phẳng nghiêng phức
tạp …vv một cách linh hoạt.

Bằng cách sử dụng một số tính năng xử lý khác như insert, compress …vv bạn có
thể dễ dàng tạo ra giao tiếp nghiêng giữa các mặt phẳng một cách dễ dàng. Điều
mà, các phần mềm trước đây rất khó để xử lý. Các đối tượng công trình mà các
phần mềm trước đây có thì đều được tích hợp trong phần mềm này. Hơn nữa, một
điểm khác biệt cơ bản so với các chương trình khác là cho phép chạy bài toán từ
lệnh (run) bằng cách xuất ra các dòng lệnh ở dạng files văn bản (text) và sử dụng
lại. Nhờ có tính năng này mà mỗi bài toán dù có dung lượng lớn đến bao nhiêu đi
chăng nữa thì khi xuất ra chỉ có dung lượng khoảng vài Kb, vô cùng tiện lợi để lưu
trữ và trao đổi với nhau qua Email. Tuy nhiên, không hiểu sao khi kết nối một phần
tử cọc “nhúng” hay phần tử “dầm” với phần tử tấm có phần tử tương tác mặt thì có

sai lệch lớn về kết quả. Với trường hợp này, tốt nhất bạn hãy xóa phần tử tương tác
mặt của cọc hay dầm.

2. Điều kiện biên: Có đầy đủ các dạng điều kiện biên cơ bản của FEM và của bộ
2D, 3D đã có từ trước. Ngoài ra, các điều kiện biên đặc biệt khác như thoát nước
(drain)…vv trong phần mềm này được thể hiện một cách rõ ràng khác biệt với các
phần mềm Plaxis đã có từ trước, bằng cách chọn kiểu phương pháp A, hay B hay C

3. Mô hình vật liệu: Có đầy đủ cá...
Ứng dụng phần mềm Plaxis 3D trong tính toán thiết kế công trình
“Pretty good” là cảm giác chung khi sử dụng phần mềm Plaxis 3D 2011 của hãng
BV Hà Lan. So với phần mềm Plaxis 3D Foundation (đến nay là ver 2.2) gần như
không có gì nổi bật, phần mềm này có thể xem là một bước tiến dài tiệm cận đến
những bài toán có điều kiện biên phức tạp. Với khả năng tùy biến linh hoạt, Plaxis
3D gần như đã khắc phục được hầu hết hạn chế của bộ phần mềm Plaxis 3D
Foundation, đặc biệt là đã cải thiện được vấn đề xử lý biên hình học đầu vào, một
nhược điểm khi sử dụng các phần mềm địa kỹ thuật 3D nói chung và của Plaxis
trước đó nói riêng. Phần mềm có giao diện đẹp, gần gũi và đặc biệt là ổn định là
những đặc điểm riêng mà phần mềm này sở hữu. So với bản Plaxis 3D Foundation,
phần mềm này có một số ưu và nhược điểm sau:
1. Nhập dữ liệu: Cho phép nhập dữ liệu hình học bằng cách vẽ, import các đối
tượng đường, mặt, khối từ các phần mềm chuyên dụng khác. Các đối tượng này có
thể tùy biến linh hoạt bằng các lệnh copy, array …vv. Ngoài ra, một ưu điểm đặc
biệt nữa là cho phép tạo đối tượng bằng cách nhập tọa độ xyz. Đây là tính năng đặc
biệt khi xử lý các đối tượng như cọc xiên, neo xiên, các mặt phẳng nghiêng phức
tạp …vv một cách linh hoạt.
Bằng cách sử dụng một số tính năng xử lý khác như insert, compress …vv bạn có
thể dễ dàng tạo ra giao tiếp nghiêng giữa các mặt phẳng một cách dễ dàng. Điều
mà, các phần mềm trước đây rất khó để xử lý. Các đối tượng công trình mà các
phần mềm trước đây có thì đều được tích hợp trong phần mềm này. Hơn nữa, một
điểm khác biệt cơ bản so với các chương trình khác là cho phép chạy bài toán từ
lệnh (run) bằng cách xuất ra các dòng lệnh ở dạng files văn bản (text) và sử dụng
lại. Nhờ có tính năng này mà mỗi bài toán dù có dung lượng lớn đến bao nhiêu đi
chăng nữa thì khi xuất ra chỉ có dung lượng khoảng vài Kb, vô cùng tiện lợi để lưu
trữ và trao đổi với nhau qua Email. Tuy nhiên, không hiểu sao khi kết nối một phần
tử cọc “nhúng” hay phần tử “dầm” với phần tử tấm có phần tử tương tác mặt thì
Ứng dụng phần mềm Plaxis 3D trong tính toán thiết kế công trình - Trang 2
Ứng dụng phần mềm Plaxis 3D trong tính toán thiết kế công trình - Người đăng: tuong12149340
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ứng dụng phần mềm Plaxis 3D trong tính toán thiết kế công trình 9 10 952