Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng PLC S7200 để điều khiển tự động dây chuyền vận chuyển bột liệu lên silo clinker, nhà máy xi măng Bỉm Sơn

Được đăng lên bởi dungvan1206
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 998 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại học Mỏ -Địa chất

Đồ án tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền công nghiệp nói chung và nền công nghiệp sản xuất xi măng
nói riêng đã và đang được hiện đại hóa. Trong đó tự động hóa các quá trình
công nghệ chiếm một vị trí quan trọng và ngày càng được ứng dụng rộng rãi.
Đất nước đang trong quá trình CNH-HĐH, nền kinh tế đang có những bước
tiến đáng kể. Ngành công nghiệp sản xuất xi măng cũng như các nghành khác
đang đứng trước tình hình mới để phát triển hơn đáp ứng tiêu dùng và xuất
khẩu. Để nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm hòa nhập
WTO. Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn đã tiến hành cơ giới hóa và tự động
hóa các quy trình sản xuất ở nhiều khâu và dây chuyền 2 nay đã được tự động
hóa hoàn toàn.
Ngày nay tự động hóa với PLC cho phép thiết lập các hệ thống tự động
điều khiển, giám sát dây chuyền thực hiện theo các chương trình và công
nghệ sản xuất. Bên cạnh đó khả năng truyền thông tin, nối mạng điều khiển
công nghiệp của PLC cho ta công cụ thiết lập hệ thống tự động hóa toàn bộ
dây chuyền sản xuất, giảm những thao tác cho đội ngũ công nhân vận hành
thiết bị và đảm bảo an toàn cho người và máy móc, nâng cao sản xuất, chất
lượng sản phẩm.
Xuất phát từ tình hình đó, với mục đích áp dụng các kiến thức đã học
để xây dựng ứng dụng trực tiếp cho công việc của cơ quan mình, tôi được
hướng dẫn thiết kế đề tài:
Ứng dụng PLC S7-200 để điều khiển tự động dây chuyền vận chuyển
bột liệu lên silo clinker, nhà máy xi măng Bỉm Sơn
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo TS. Phan Minh Tạo và các
thầy trong Bộ môn Tự động hóa xí nghiệp Mỏ và dầu khí Trường ĐH Mỏ- địa
chất Hà Nội và sự nỗ lực của bản than, nay đề tài đã được hoàn thành. Mặc dù
đã rất cố gắng nhưng do năng lực còn hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót,
em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của các thầy cô và các
bạn đồng nghiệp để đồ án được hoàn thiện hơn. Qua đây em xin chân thành
cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo TS. Phan Minh Tạo và các thầy cô
trong Bộ môn đã giúp đỡ em hoàn thành bản đồ án này.

1

GVHD: Phan Minh Tạo

SVTH: Đỗ Tuấn Nghĩa

Trường Đại học Mỏ -Địa chất

Đồ án tốt nghiệp

CHƯƠNG I:
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN
1.1 Quá trình hình thành và phát triển, chức năng và nhiệm vụ của
Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
Cách đây khoảng hơn một thế kỷ xi măng được phát minh nhằm phục vụ
cho việc phát triển ngành xây dựng lúc bấy giờ. Ngày nay trước sự ra đời của
rất nhiều các công trình, cũng như sự ...
Trường Đại học Mỏ -Địa chất Đồ án tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền công nghiệp nói chung và nền công nghiệp sản xuất xi măng
nói riêng đã và đang được hiện đại hóa. Trong đó tự động hóa các quá trình
công nghệ chiếm một vị trí quan trọng và ngày càng được ứng dụng rộng rãi.
Đất nước đang trong quá trình CNH-HĐH, nền kinh tế đang có những bước
tiến đáng kể. Ngành công nghiệp sản xuất xi măng cũng như các nghành khác
đang đứng trước tình hình mới để phát triển hơn đáp ứng tiêu dùng và xuất
khẩu. Để nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm hòa nhập
WTO. Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn đã tiến hành cơ giới hóa và tự động
hóa các quy trình sản xuất ở nhiều khâu và dây chuyền 2 nay đã được tự động
hóa hoàn toàn.
Ngày nay tự động hóa với PLC cho phép thiết lập các hệ thống tự động
điều khiển, giám sát dây chuyền thực hiện theo các chương trình và công
nghệ sản xuất. Bên cạnh đó khả năng truyền thông tin, nối mạng điều khiển
công nghiệp của PLC cho ta công cụ thiết lập hệ thống tự động hóa toàn bộ
dây chuyền sản xuất, giảm những thao tác cho đội ngũ công nhân vận hành
thiết bị và đảm bảo an toàn cho người và máy móc, nâng cao sản xuất, chất
lượng sản phẩm.
Xuất phát từ tình hình đó, với mục đích áp dụng các kiến thức đã học
để xây dựng ứng dụng trực tiếp cho công việc của cơ quan mình, tôi được
hướng dẫn thiết kế đề tài:
Ứng dụng PLC S7-200 để điều khiển tự động dây chuyền vận chuyển
bột liệu lên silo clinker, nhà máy xi măng Bỉm Sơn
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo TS. Phan Minh Tạo và các
thầy trong Bộ môn Tự động hóa xí nghiệp Mỏ và dầu khí Trường ĐH Mỏ- địa
chất Hà Nội và sự nỗ lực của bản than, nay đề tài đã được hoàn thành. Mặc dù
đã rất cố gắng nhưng do năng lực còn hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót,
em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của các thầy cô và các
bạn đồng nghiệp để đồ án được hoàn thiện hơn. Qua đây em xin chân thành
cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo TS. Phan Minh Tạo và các thầy cô
trong Bộ môn đã giúp đỡ em hoàn thành bản đồ án này.
1
GVHD: Phan Minh Tạo SVTH: Đỗ Tuấn Nghĩa
Ứng dụng PLC S7200 để điều khiển tự động dây chuyền vận chuyển bột liệu lên silo clinker, nhà máy xi măng Bỉm Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng PLC S7200 để điều khiển tự động dây chuyền vận chuyển bột liệu lên silo clinker, nhà máy xi măng Bỉm Sơn - Người đăng: dungvan1206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Ứng dụng PLC S7200 để điều khiển tự động dây chuyền vận chuyển bột liệu lên silo clinker, nhà máy xi măng Bỉm Sơn 9 10 228