Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng PLC S7300 để điều khiển trạm trộn bê tông

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án tốt nghiệp

Lớp: Tự Động Hóa - K50

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1. Giới thiệu về Công Ty và công nghệ điều khiển trạm trộn bê tông .....3
1.1. Vị trí địa lý và nhiệm vụ của công ty........................................................................3
1.2. Đặc điểm công nghệ của trạm trộn bê tông tươi tự động.........................................7
1.3. Giới thiệu một số bộ phận trong trạm trộn bê tông..................................................9
Chương 2. Lựa chọn thiết bị điều khiển cho trạm trộn bê tông tươi......................12
2.1. Simatic S7-300 ..................................................................................................12
2.2. Loadcell....................................................................................................................15
2.3. Van điện từ...............................................................................................................23
2.4. Công tắc hành trình..................................................................................................24
2.5. Động cơ điện............................................................................................................26
Chương 3. Thiết kế hệ thống điều khiển bằng PLC S7-300 cho trạm trộn bê tông.....27
3.1. Xây dựng sơ đồ điện cho hệ thống trạm trộn bê tông.............................................27
3.2. Nguyên lý vận hành.................................................................................................38
3.3. Lưu đồ thuật toán.....................................................................................................39
3.4. Phân công giá trị đầu vào/Ra...................................................................................42
Chương 4. Mô phỏng hệ thống trạm trộn bê tông bằng giao diện WinCC............43
4.1 Giới thiệu về WinCC................................................................................................43
4.2. Cách ghép nối WinCC với S7-300..........................................................................44
4.3. Giao diện mô phỏng trạm trộn bê tông tươi bằng Wincc.......................................44
4.4. Kết quả mô phỏng trạm trộn bằng Wincc...............................................................47
Kết luận...........................................................................................................................48
Tài liệu tham khảo..................................................................................
Đồ án tốt nghiệp Lớp: Tự Động Hóa - K50
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1. Giới thiệu về Công Ty và công nghệ điều khiển trạm trộn bê tông .....3
1.1. Vị trí địa lý và nhiệm vụ của công ty........................................................................3
1.2. Đặc điểm công nghệ của trạm trộn bê tông tươi tự động.........................................7
1.3. Giới thiệu một số bộ phận trong trạm trộn bê tông..................................................9
Chương 2. Lựa chọn thiết bị điều khiển cho trạm trộn bê tông tươi......................12
2.1. Simatic S7-300 ..................................................................................................12
2.2. Loadcell....................................................................................................................15
2.3. Van điện từ...............................................................................................................23
2.4. Công tắc hành trình..................................................................................................24
2.5. Động cơ điện............................................................................................................26
Chương 3. Thiết kế h thống điu khin bng PLC S7-300 cho trm trn tông.....27
3.1. Xây dựng sơ đồ điện cho hệ thống trạm trộn bê tông.............................................27
3.2. Nguyên lý vận hành.................................................................................................38
3.3. Lưu đồ thuật toán.....................................................................................................39
3.4. Phân công giá trị đầu vào/Ra...................................................................................42
Chương 4. Mô phỏng hệ thống trạm trộn bê tông bằng giao diện WinCC............43
4.1 Giới thiệu về WinCC................................................................................................43
4.2. Cách ghép nối WinCC với S7-300..........................................................................44
4.3. Giao diện mô phỏng trạm trộn bê tông tươi bằng Wincc.......................................44
4.4. Kết quả mô phỏng trạm trộn bằng Wincc...............................................................47
Kết luận...........................................................................................................................48
Tài liệu tham khảo...........................................................................................................49
Phụ lục.............................................................................................................................50
SVTH: Nguyễn Văn Hoan GVHD: Nguyễn Thanh Lịch
1
Ứng dụng PLC S7300 để điều khiển trạm trộn bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng PLC S7300 để điều khiển trạm trộn bê tông - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Ứng dụng PLC S7300 để điều khiển trạm trộn bê tông 9 10 603