Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng PLC và WinCC thiết kế giám sát hệ thống phân loại sản phẩm

Được đăng lên bởi Vũ Đức Hà
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 5162 lần   |   Lượt tải: 58 lần
Đồ án tốt nghiệp

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

LỜI NÓI ĐẦU
Trong công nghiệp hiện đại hoá đất nước, yêu cầu ứng dụng tự động hoá ngày
càng cao vào trong đời sống sinh hoạt, sản xuất (yêu cầu điều khiển tự động, linh hoạt,
tiện lợi, gọn nhẹ...). Mặt khác nhờ công nghệ thông tin, công nghệ điện tử đã phát triển
nhanh chóng làm xuất hiện một loại thiết bị điều khiến khả trình PLC nhằm thực hiện
công việc một cách khoa học nhằm đạt được số lượng sản phấm lớn, nhanh, chất
lượng cao mà lại giảm chi phí kinh tế. Các Công ty, xí nghiệp sản xuất thường sử dụng
PLC sử dụng các loại vi xử lý.... Dây chuyền sản xuất tự động PLC giảm sức lao động
của công nhân mà sản xuất lại đạt hiệu quả cao đáp ứng kịp thời cho đòi sống xã hội.
đồ án tốt nghiệp chúng tôi sẽ giới thiệu về lập trình PLC và ứng dụng nó vào sản xuất
phân loại sản phẩm theo màu sắc, kích thước và vật liệu.
Để chúng tôi nâng cao kiến thức về ngành điện, nhà trường đã tạo điều kiện cho
chúng tôi được làm đồ án tốt nghiệp trước khi kết thúc khóa học. đồ án tốt nghiệp đối
với chúng tôi là một sự tập dượt quý báu trước khi bước vào thực tế khó khăn. Đề tài
mang tên “Ứng dụng PLC S7-300 và WinCC, thiết kế hệ thống điều khiển, giám

sát phân loại sản phẩm theo màu sắc, kích thước và vật liệu”.
Trong suốt thời gian làm đồ án với sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong
Khoa Điện - trường đại học Sao Đỏ, và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình, chi tiết của
thầy giáo Vũ Đức Hà đã giúp đỡ em rất nhiều để có thể hoàn thành bản đồ án này.
Xin gửi tới thầy giáo Vũ Đức Hà cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khoa điện
lời cảm ơn chân thành nhất!
Hải Dương, ngày 12 tháng 05 năm 2014
sinh viên

Đỗ Ngọc Thắng

1

Đồ án tốt nghiệp

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Để theo kịp xu thế công nghiệp hóa – hiện đại hóa một cách bền vững và an
toàn nhất, tiện lợi cho việc vận hành, sửa chữa khi hỏng hóc và đảm bảo chất lượng
sản phẩm nằm trong phạm vi cho phép. Hơn nữa thuận tiện cho việc mở rộng và phát
triển trong tương lai.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, với kiến thức đã được học tại trường là một
sinh viên ngành điện, thông qua việc thiết kế đồ án giúp chúng tôi bước đầu có những
kinh nghiệm về lập trình PLC S7-300, thiết kế giao diện trên WIN CC.
Chính vì vậy,em đã nhận đề tài: “Ứng dụng PLC S7-300 và WinCC, thiết kế

hệ thống điều khiển, giám sát phân loại sản phẩm theo màu sắc, kích thước và
vật liệu”.
2. Mục đích nghiên cứu.
- Nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết của...
Đồ án tốt nghiệp Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
LỜI NÓI ĐẦU
Trong công nghiệp hiện đại hoá đất nước, yêu cầu ứng dụng tự động hoá ngày
càng cao vào trong đời sống sinh hoạt, sản xuất (yêu cầu điều khiển tự động, linh hoạt,
tiện lợi, gọn nhẹ...). Mặt khác nhờ công nghệ thông tin, công nghệ điện tử đã phát triển
nhanh chóng làm xuất hiện một loại thiết bị điều khiến khả trình PLC nhằm thực hiện
công việc một cách khoa học nhằm đạt được số lượng sản phấm lớn, nhanh, chất
lượng cao mà lại giảm chi phí kinh tế. Các Công ty, xí nghiệp sản xuất thường sử dụng
PLC sử dụng các loại vi xử lý.... Dây chuyền sản xuất tự động PLC giảm sức lao động
của công nhân sản xuất lại đạt hiệu quả cao đáp ứng kịp thời cho đòi sống hội.
đồ án tốt nghiệp chúng tôi sẽ giới thiệu về lập trình PLC ứng dụng vào sản xuất
phân loại sản phẩm theo màu sắc, kích thước và vật liệu.
Để chúng tôi nâng cao kiến thức về ngành điện, nhà trường đã tạo điều kiện cho
chúng tôi đượcm đồ án tốt nghiệp trước khi kết thúc khóa học. đồ án tốt nghiệp đối
với chúng tôi một sự tập dượt quý báu trước khi bước vào thực tế khó khăn. Đề tài
mang tên Ứng dụng PLC S7-300 WinCC, thiết kế hệ thống điều khiển, giám
sát phân loại sản phẩm theo màu sắc, kích thước và vật liệu”.
Trong suốt thời gianm đồ án với sự giúp đỡ tận tình của các thầy giáo trong
Khoa Điện - trường đại học Sao Đỏ, đặc biệt sự hướng dẫn tận tình, chi tiết của
thầy giáo Vũ Đức Hà đã giúp đỡ em rất nhiều để có thể hoàn thành bản đồ án này.
Xin gửi tới thầy giáo Đức cùng toàn thể các thầy giáo trong khoa điện
lời cảm ơn chân thành nhất!
Hải Dương, ngày 12 tháng 05 năm 2014
sinh viên
Đỗ Ngọc Thắng
1
Ứng dụng PLC và WinCC thiết kế giám sát hệ thống phân loại sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng PLC và WinCC thiết kế giám sát hệ thống phân loại sản phẩm - Người đăng: Vũ Đức Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Ứng dụng PLC và WinCC thiết kế giám sát hệ thống phân loại sản phẩm 9 10 240