Ktl-icon-tai-lieu

Vải dệt kim

Được đăng lên bởi Lan Phạm
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – KHOA MAY THỜI TRANG

THỰC HÀNH VẬT LIỆU MAY

BÀI 3: XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA VẢI DỆT KIM,
ĐỘ CO VÀ ĐỘ XÉO SAU GIẶT CỦA VẢI DỆT KIM

3.1. Những kiến thức cơ bản về vải dệt kim:
3.1.1. Khái niệm chung về vải dệt kim:
Dệt kim là quá trình đem sợi uốn cong thành những vòng sợi và liên kết chúng lại
với nhau tạo thành vải. Vải dệt kim được tạo thành nhờ sự liên kết các vòng sợi với nhau
theo một quy luật nhất định.
Trong vải dệt kim, vòng sợi là đơn vị cấu tạo cơ bản nhất, có dạng đường cong
không gian. Một vòng sợi hoàn chỉnh là vòng sợi có đầy đủ 4 điểm liên kết (hai điểm liên
kết phía trên và hai điểm liên kết phía dưới), cấu tạo gồm 3 phần như hình 3.1

1 – Đầu, còn gọi là cung kim
2 – Thân gồm 2 trụ vòng
3 – Chân gồm 2 nửa cung chìm (cung nối)

Hình 3.1: Cấu tạo vòng sợi
Vòng sợi có hai dạng: vòng sợi hở và vòng sợi kín như hình 3.2. Hướng đan tạo thành vải
bao giờ cũng từ dưới lên trên như hướng chỉ của mũi tên.

GV: Nguyễn Ngọc Xuân Hoa

1

ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – KHOA MAY THỜI TRANG

THỰC HÀNH VẬT LIỆU MAY

Hình 3.2: Vòng sợi hở (hình a) và vòng sợi kín (hình b)
Vòng sợi có hai mặt khác nhau rõ rệt là mặt trái và mặt phải như hình 3.3. Mặt trái cho
thấy các cung vòng (cung kim, cung chìm) nằm ở trên, trụ vòng nằm ở dưới. Mặt phài
ngược lại, trụ vòng nằm ở trên, cung vòng nằm ở dưới
 Vòng sợi phải (the face loop stitch): vòng sợi mới luồn từ sau ra trước và che lấp
cung kim của vòng sợi cũ.
 Vòng sợi trái (the reverse loop stitch): vòng sợi mới luồn từ trước ra sau và nằm
dưới cung kim của vòng sợi cũ.

Hình 3.3: Vòng sợi phải và vòng sợi trái

GV: Nguyễn Ngọc Xuân Hoa

2

ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – KHOA MAY THỜI TRANG

THỰC HÀNH VẬT LIỆU MAY

3.1.2. Đặc trưng cấu tạo của vải dệt kim:
Vải dệt kim có cấu trúc vòng sợi, các vòng sợi được sắp xếp định hướng ở trong
vải thành những hàng ngang hay cột dọc, gọi là hàng vòng và cột vòng.

Hình 3.4: Hàng vòng và cột vòng
Vải dệt kim có 3 phần tử cấu tạo cơ bản như sau:

Hình 3.5: Vòng dệt, vòng chập và vòng không dệt

GV: Nguyễn Ngọc Xuân Hoa

3

ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – KHOA MAY THỜI TRANG

THỰC HÀNH VẬT LIỆU MAY

 Vòng sợi (vòng dệt): là thành phần cấu tạo cơ bản nhất với đầy đủ 4 điểm liên kết
như hình 3.1
 Vòng chập: là vòng sợi không hoàn chỉnh, chỉ có hai điểm liên kết trên, không có
hai điểm liên kết dưới.

Hình 3.6: Vòng chập
 Cung chìm kéo dài (vòng không dệt): qua một hay nhiều vòng sợi theo hướng
hàng vòng hoặc cột vòng.

GV: Nguyễn Ngọc Xuân Hoa

4

ĐH CÔNG NGHIỆ...
ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM – KHOA MAY THỜI TRANG THỰC HÀNH VẬT LIỆU MAY
BÀI 3: XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA VẢI DỆT KIM,
ĐỘ CO VÀ ĐỘ XÉO SAU GIẶT CỦA VẢI DỆT KIM
3.1. Những kiến thức cơ bản về vải dệt kim:
3.1.1. Khái niệm chung về vải dệt kim:
Dệt kim quá trình đem sợi uốn cong thành những vòng sợi và liên kết chúng lại
với nhau tạo thành vải. Vải dệt kim được tạo thành nhờ sự liên kết các vòng sợi với nhau
theo một quy luật nhất định.
Trong vải dệt kim, vòng sợi đơn vị cấu tạo bản nhất, dạng đường cong
không gian. Một vòng sợi hoàn chỉnh là vòng sợi có đầy đủ 4 điểm liên kết (hai điểm liên
kết phía trên và hai điểm liên kết phía dưới), cấu tạo gồm 3 phần như hình 3.1
Hình 3.1: Cấu tạo vòng sợi
Vòng sợi có hai dạng: vòng sợi hở và vòng sợi kín như hình 3.2. Hướng đan tạo thành vải
bao giờ cũng từ dưới lên trên như hướng chỉ của mũi tên.
GV: Nguyễn Ngọc Xuân Hoa 1
1 – Đầu, còn gọi là cung kim
2 – Thân gồm 2 trụ vòng
3 – Chân gồm 2 nửa cung chìm (cung nối)
Vải dệt kim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vải dệt kim - Người đăng: Lan Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Vải dệt kim 9 10 6