Ktl-icon-tai-lieu

VAI TRÒ CỦA CHẤT TRAO ĐỔI ION LÀM SẠCH NƯỚC MÍA TRONG SẢN XUẤT ĐƯỜNG

Được đăng lên bởi vannamvp95-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM
KHOA: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
GV: TRẦN THỊ ĐỊNH

VAI TRÒ CỦA CHẤT TRAO ĐỔI
ION LÀM SẠCH NƯỚC MÍA TRONG
SẢN XUẤT ĐƯỜNG

Nhóm 2 :
Các thành viên trong nhóm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Đặng Thị Thùy Dinh581418
Nguyễn ThịDung

581419

Nguyễn ThịMinh

581453

Tạ ThịOanh

581460

Đỗ ThịQuy

581461

Võ ThịKhuyên

581441

Phạm Thị Thương581477
Lưu ThịTâm

581465

Đỗ thị Yến581489
Lê hải Yến581490
Trần Thị HảiYến

581492

Bố cục

Giớitrò
Quy
Chất
Vai
Thiết
Kết
luận
trình
thiệu
trao
bịchất
đổi
sản
chung
trao
ion
xuất
đổiđường
ion trong làm sạch nước mía

Chất trao đổi ion làm sạch nước mía

I. Giới thiệu chung
•

Đường là một trong những loại thực phẩm rất cần thiết cho con người và một số ngành chế biến thực phẩm khác. Để
sản xuất đường cần trải qua nhiều công đoạn khác nhau , trong đó trao đổi ion là công đoạn quan trong để tạo nên
đường có màu sắc và chất lượng tốt .

II. Quy trình sản xuất đường

III. Chất trao đổi ion
1. Khái niệm phân loại

•
•

Chất trao đổi ionlà hợp chất cao phân tử , không tan trong nước , có khả năng giả phóng ion và trao đổi ion của mình
với các ion khác có trong dung dịch .
Gồm 2 loại :

*Chất trao đổi ion dương : có tính axit mạnh hoặc yếu ( cationit)
Như SO3H , COOH ….
*chất trao đổi ion âm : có tính kiềm mạnh hoặc yếu ( anionnit) Như nhóm amin : NH 2, =NH,… ion linh động OH-, Cl-…

III. Chất trao đổi ion
2. Cơ chế

-

Cationit loại nhóm chức –SO3H chuyển muối thành các axit tương ứng .

RSO3H + NaCl→ RSO3Na +HCl
2 RSO3H + CaSO4→ (RSO3)2Ca + H2SO4

-

Anionit loại bazo yếu có nhóm chức – NH3hấp thụ axit mạnh đồng thời hâp thụ các chất hữu cơ, chất mùi

NR3+ HCl → NH3HCl

IV. Vai trò chất trao đổi ion trong
làm sạch nước mía
1. Làm mất ion nước mía,
tái sinh chất trao đổi ion

Loại ion dương của chất không đường
Chất trao đổi ion dương:H+Rd-+ K+A-→ K+Rd-+ H+A-Loại axit tự do
Chất trao đổi ion âm: Ra+OH-+ H+Cl-→ Ra+Cl-= Ra+Cl-+H2O
sử dụng nhiều lần khả năng trao đổi của chất kém dần
=>cần tái sinh
-Tái sinh chất trao đổi ion dương :
2(K+Rd-) + 2H+SO42-→ 2(H+Rd-) + 2K+SO2-Tái sinh chất trao đổi ion âm:
Ra+Cl-+ OH-→ Ra+OH-+Na+Cl-

IV. Vai trò chất trao đổi ion trong
làm sạch nước mía

2. Làm mềm nước mía

•

3.Thay thế các ion có khả năng tạonhiều mật bằng các ion tạo mật ít

Quy trình Quentin

- Trao đổi ion Ca

2+
2+
+
và Mg bởi Na được giải

phóng từ chu kì Na

Mg

:

2+
+
+ 2+
2(Rd) + 2K → 2(K Rd) + Mg

-Quy trình Moebes: nước mía qua anionit theo chu kì CO 2sau đó qua cationit theo
chu kì NH4...
HỌC VIỆNNG NGHIỆP
VIỆT NAM
KHOA: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
GV: TRẦN THỊ ĐỊNH



VAI TRÒ CỦA CHẤT TRAO ĐỔI ION LÀM SẠCH NƯỚC MÍA TRONG SẢN XUẤT ĐƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VAI TRÒ CỦA CHẤT TRAO ĐỔI ION LÀM SẠCH NƯỚC MÍA TRONG SẢN XUẤT ĐƯỜNG - Người đăng: vannamvp95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
VAI TRÒ CỦA CHẤT TRAO ĐỔI ION LÀM SẠCH NƯỚC MÍA TRONG SẢN XUẤT ĐƯỜNG 9 10 140