Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của vật liệu cơ khí trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nước ta

Được đăng lên bởi TRí Ngô
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Câu 2 : Vai

trò của vật liệu cơ khí trong
quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa
ở nước ta?
Đầu tiên quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa là quá trình xây
dựng nền kinh tế theo hướng công nghiệp,các lĩnh vực phải sử
dụng công cụ phương tiện máy móc hiện đại chính vì vậy ngành
công nghiệp cơ khí là một ngành kinh tế có vị trí đặc biệt quan trọng
đối với sự phát triển của nền kinh tế bởi vì đây là một ngành công
nghiệp sản xuất ra máy móc, thiết bị cung cấp cho toàn bộ cho các
ngành kinh tế khác. Thực tế cho thấy, trên thế giới không có bất kỳ quốc
gia nào thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
mà lại không có nền công nghiệp cơ khí mạnh, sự phát triển của ngành
công nghiệp cơ khí vừa là nền tảng vừa là động lực cho sự phát triển của
tất cả các ngành nghề khác nhau trong xã hội, nó còn có tác động tích
cực đến ngành dịch vụ thông qua sự phát triển của mạng lưới phân phối,
thu hút số lượng lao động xã hội ,vai trò cụ thể như là:
 vật liệu chế tạo chất lượng cao, vật liệu thông minh phục vụ

các quy trình chế tạo ra các loại sản phẩm cơ khí gọn, nhẹ ít
tiêu hao vật liệu, năng lượng và thân thiện với môi trường.
 với sự phát triển của vật liệu thì ngành cơ khí với hàng ngàn
doanh nghiệp bao gồm nhiều thành phần kinh tế tham gia
với quy mô vốn đầu tư từ vài tỷ đến hàng ngàn tỷ, với máy
móc, thiết bị đủ các loại từ đơn giản đến phức tạp ứng dụng
công nghệ PLC, CNC …; sản xuất ra nhiều loại sản phẩm
phục vụ cho tất cả các ngành nông – lâm- ngư nghiệp, công
nghiệp, dịch vụ, du lịch, phục vụ nhu cầu trong nước và
bước đầu vươn ra thị trường nước ngoài.

Thiết bị điện: Xây dựng ngành sản xuất thiết bị điện hiện
đại, đến năm 2020 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực về
công nghiệp thiết bị điện và vật liệu điện , có thể xây dựng
và lắp được những đường dây cao thế đáp ứng nhu cầu
người dân.
 Trong cơ khí ôtô và cơ khí giao thông vận tải: đáp ứng nhu
cầu tạo ra những thiết bị tinh vi với những đặc tính siêu bền
nhẹ ….. nhằm cải tiến, phát triển ngành ô tô và giao thông
có thể vươn tâm khu vực và trên thế giới để góp phần vào
quá trình công nghiệp hóa của nước ta.
 Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà trong lĩnh vực quân sự
vật liệu cũng có ảnh hưởng rất lớn như : Vật liệu từ vô định
hình được cấu tạo từ lá kim loại mỏng (Fe, Co) kết hợp với
một số phụ gia có cấu trúc ổn định nên chịu được tần số cao,
thay thế được một số thiết bị khí tài quân sự trong nước,
không cần nhập khẩu.


Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hó...
Câu 2 : Vai trò của vật liệu cơ khí trong
quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa
ở nước ta?
Đầu tiên quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa là quá trình xây
dựng nền kinh tế theo hướng công nghiệp,các lĩnh vực phải sử
dụng công cụ phương tiện máy móc hiện đại chính vì vậy ngành
công nghiệp cơ khí là một ngành kinh tế có vị trí đặc biệt quan trọng
đối với sự phát triển của nền kinh tế bởi vì đây là một ngành công
nghiệp sản xuất ra máy móc, thiết bị cung cấp cho toàn bộ cho các
ngành kinh tế khác. Thực tế cho thấy, trên thế giới không có bất kỳ quốc
gia nào thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
mà lại không có nền công nghiệp cơ khí mạnh, sự phát triển của ngành
công nghiệp cơ khí vừa là nền tảng vừa là động lực cho sự phát triển của
tất cả các ngành nghề khác nhau trong xã hội, nó còn có tác động tích
cực đến ngành dịch vụ thông qua sự phát triển của mạng lưới phân phối,
thu hút số lượng lao động xã hội ,vai trò cụ thể như là:
vật liệu chế tạo chất lượng cao, vật liệu thông minh phục vụ
các quy trình chế tạo ra các loại sản phẩm cơ khí gọn, nhẹ ít
tiêu hao vật liệu, năng lượng và thân thiện với môi trường.
với sự phát triển của vật liệu thì ngành cơ khí với hàng ngàn
doanh nghiệp bao gồm nhiều thành phần kinh tế tham gia
với quy mô vốn đầu tư từ vài tỷ đến hàng ngàn tỷ, với máy
móc, thiết bị đủ các loại từ đơn giản đến phức tạp ứng dụng
công nghệ PLC, CNC …; sản xuất ra nhiều loại sản phẩm
phục vụ cho tất cả các ngành nông – lâm- ngư nghiệp, công
nghiệp, dịch vụ, du lịch, phục vụ nhu cầu trong nước và
bước đầu vươn ra thị trường nước ngoài.
Vai trò của vật liệu cơ khí trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nước ta - Trang 2
Vai trò của vật liệu cơ khí trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nước ta - Người đăng: TRí Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vai trò của vật liệu cơ khí trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nước ta 9 10 949