Ktl-icon-tai-lieu

Vận hành máy tiện CNC

Được đăng lên bởi Kẻ Phán Xét
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Vận hành máy tiện CNC
1) Điều chỉnh độ sáng ,độ nét màn hình.
 Chọn chế độ MDI.
 Chọn menu Position.
U....
Lật trang hiển thị tọa độ tương đối W . . . .
 Bấm U => ký tự U = Chớp tắt.
 Dùng mũi tên
hoặc của con trỏ để
tăng giảm đến khi màn hình có màu
xanh đậm và chữ nét là đạt yêu cầu.
 Bấm U để thoát ra.

Vận hành máy tiện CNC
2) Xóa U và W về zero ở vị trí bất kỳ.
 Chọn chế độ MDI.
 Chọn menu Position.
 Lật trang hiển thị tọa độ tương đối
 Bấm U => ký tự U = Chớp tắt.
 Bấm CANCEL => U 0.000
 Bấm W => ký tự W = Chớp tắt.
 Bấm CANCEL => W 0.000

U....
W....

Vận hành máy tiện CNC
3) Thay dao bằng tay.


Chọn chế độ JOG



Bấm phím TOOL





JOG

TOOL

Mỗi lần bấm phím TOOL Ổ dao sẽ chuyển động
mũi dao kế tiếp ra vị trí công tác
Chú ý đứng cách xa ổ dao để an toàn

Vận hành máy tiện CNC
4) Trở về điểm chuẩn của máy.
 Mở trang tọa độ tổng hợp
Bấm Machine zero
 Bấm X+ X và Z+ Z
 Ghi nhận hoạt động của trục X,Z và sự
thay đổi giá trị của các loại tọa độ
 Khi về đến điểm chuẩn thì đèn X và Z
sẽ sáng lên


MACHINE ZERO

Vận hành máy tiện CNC
5) Thay dao bằng câu lệnh.
 Chọn chế độ MDI.
 Chọn menu Program.
 Lật trang hiển thị trạng thái chương trình
( PRG STATE ).
 Gỏ T0x00 (với x là mũi dao muốn sử dụng).
 Bấm INPUT để xác nhận nhập dữ liệu.
 Bấm RUN để thực hiện câu lệnh T0x00
 Chú ý đứng cách xa ổ dao để an toàn

Vận hành máy tiện CNC
6) Di chuyển nhanh bằng câu lệnh.
 Chọn chế độ MDI.
 Chọn menu program.
 Lật trang hiển trạng thái chương trình
(PRG STATE)
 Gỏ G0 ==> INPUT
 Gỏ X60. ==> INPUT
 Gỏ Z75. ==> INPUT
 Bấm RUN để thực hiện câu lệnh G0 X60. Z75.;
 Mở trang tọa độ tuyệt đối để kiểm chứng kết quả
thực hiện câu lệnh ?

Cài đặt dao cụ
1) Xóa các giá trị bù dao về zero.
 Mở menu OFFSET dao.
 Di chuyển con trỏ đến các mũi dao có giá trị bù ≠ 0.
 Chọn chế độ MDI
 Xoá giá trị bù dao theo trục X,Z:
vd: Mũi dao số 2 có giá trị bù dao cũ như sau:
TOOL OFFSET
NO.
X
Z
R
T
001 0.000 0.000 0.000 0.000
_002 -3.698 4.758 0.000 0.000



Nhập vào U 3.698 => INPUT để xóa X=0.000
Nhập vào W -4.758 => INPUT để xóa Z=0.000

Cài đặt dao cụ
2) Di chuyển đến vị trí an toàn.Mở
trang PRG STATE chọn chế độ MDI:
 Gỏ T0100 => INPUT
 Gỏ U 0. => INPUT
 Gỏ W 0. => INPUT
 Bấm RUN để thực hiện câu lệnh:
T0100 U 0. W 0.

Cài đặt dao cụ
3) Chọn chế độ MPG. khởi động trục chính.
 Dùng tay quay điều khiển để thực hiện tiện
vạt bề mặt.
 Giữ nguyên trục Z, cho lùi dao theo phương
X+.
 Tắt trục chính, vào màn hình PRG STATE
 Chọn chế độ...
Vận hành máy tiện CNC
1) Điều chỉnh độ sáng ,độ nét màn hình.
Chọn chế độ MDI.
Chọn menu Position.
Lật trang hiển thị tọa độ tương đối
Bấm U => ký tự U = Chớp tắt.
Dùng mũi tên hoặc của con trỏ để
tăng giảm đến khi màn hình có màu
xanh đậm và chữ nét là đạt yêu cầu.
Bấm U để thoát ra.
U . . . .
W . . . .
Vận hành máy tiện CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận hành máy tiện CNC - Người đăng: Kẻ Phán Xét
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Vận hành máy tiện CNC 9 10 120