Ktl-icon-tai-lieu

Vận hành sửa chữa thiết bị trong nhà máy điện

Được đăng lên bởi nguyen-dinh-thi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 5925 lần   |   Lượt tải: 67 lần
Vận hành và sửa chữa thiết bị trong nhà máy điện

Chương 1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG TẠI VIỆT
NAM
Bài 1.1 Khái niệm chung về hệ thống điện
Bao gồm các nhà máy sản xuất điện năng, các đường dây truyền tải điện, các trạm
phân phối điện, các phụ tải. chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và gắn kết với nhau tạo
thành 1 hệ thống.
1.1.1. Các nhà máy điện
- Thủy điện: Sơn La (2400MW)
Hòa Bình (1920(MW)
Tuyên Quang (300MW)
- Nhiệt điện: nhà máy tua bin hơi
Nhà máy tua bin khí
- Điện hạt nhân:
Ninh thuận
- Phong điện
- Điện mặt trời
1.1.2. Đường dây
Đường dây tạo thành mạng lưới liên kết các NMĐ với nhau để hoàn thành hợp đồng
mua bán điện.
Hiện nay nước ta có hệ thống đường dây truyền tải điện chính là 2 lộ đường dây
500kv chạy dọc đất nước từ Bắc->Nam và Nam-> Bắc. điện có thể được truyền theo 2 chiều.
Trạm biến áp
Tăng hoặc hạ áp. Ngoài đường dây 500kv còn có các hệ thống đường dây 220kv nhận
điện từ đường dây 500 hoặc các NMĐ lớn để phân phối phụ tải, đường dây 110 cấp cho các
phụ tải nhỏ hơn.
1.1.3. Hệ thống điều độ
Công việc điều hành hệ thống điện rất phức tạp đòi hỏi có sự quản lý chặt chẽ nên
người ta phân ra thành các cấp điều độ
A0: điều hành hệ thốn điện quốc gia
A1, A2,A3 điều độ miền Bắc Trung Nam
A4 điều độ nhà máy
B điều độ của vùng tỉnh, miền
1.1.4. Nhiệm vụ của hệ thống điện
Đảm bảo các thiết bị hoạt động chắc chắn liên tục, cung cấp điện đầy đủ cho khách
hàng, giữ vững chất lượng bình thường cho điện năng.
Hoàn thành đồ thị phụ tải

Bài 1.2: Khái niệm chung về tổ máy thủy điện, cách bố trí thiết bị
* Bố trí thiết bị
- Cửa lấy nước: thiết bị đầu tiên của tuyến năng lượng trạm thủy điện. tại đây bố trí
lưới chắn rác, lươi này gồm nhiều thanh thép kết hợp lại với nhau để chắn các vật lớn lọt vào
đường ống.
- Cửa van: thường bằng thép, van phẳng được nâng hạ bằng cầu trục.
- Đế áp lực: thường làm bằng thép dùng để dẫn nước từ cửa lấy nước vào buồn xoắn.
- Buồng xoắn: gia tăng vận tốc dòng nước trước khi vào tuabin. Biến thủy năng thành
cơ năng. Làm quay tuabin trục hoặc tuabin được nối liền với trục máy phát bởi mặt bích.
Tua bin quay ->trục máy phát quay->sản xuất ra điện năng
- Máy phát: có thể trục đứng, có thể trục ngang
- Cầu trục: nâng hạ các thiết bị khi sửa chữa bảo dưỡng lắp đặt.
- Ống hút: dùng để xả nước từ tuabin ra hạ lưu.

1
Written by Nguyễn Đình Thi

Vận hành và sửa chữa thiết bị trong nhà máy điện

Bài 1.3: Khái quát chung về sửa chữa thiết bị trạm thủy điện
- Công việc bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị trong NMĐ là hết...
Vận hành và sửa chữa thiết bị trong nhà máy điện
Chương 1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG TẠI VIỆT
NAM
Bài 1.1 Khái niệm chung về hệ thống điện
Bao gồm các nhà máy sản xuất điện năng, c đường dây truyền tải điện, các trạm
phân phối điện,c phụ tải. chúng mối quan hệ chặt chẽ với nhau gắn kết với nhau tạo
thành 1 hệ thống.
1.1.1. Các nhà máy điện
- Thủy điện: Sơn La (2400MW)
Hòa Bình (1920(MW)
Tuyên Quang (300MW)
- Nhiệt điện: nhà máy tua bin hơi
Nhà máy tua bin khí
- Điện hạt nhân: Ninh thuận
- Phong điện
- Điện mặt trời
1.1.2. Đường dây
Đường dây tạo thành mạng lưới liên kết các NMĐ với nhau để hoàn thành hợp đồng
mua bán điện.
Hiện nay nước ta hệ thống đường dây truyền tải điện chính 2 lộ đường dây
500kv chạy dọc đất nước từ Bắc->Nam và Nam-> Bắc. điện có thể được truyền theo 2 chiều.
Trạm biến áp
Tăng hoặc hạ áp. Ngoài đường dây 500kv còn có các hệ thống đường dây 220kv nhận
điện từ đường dây 500 hoặc các NMĐ lớn để phân phối phụ tải, đường dây 110 cấp cho các
phụ tải nhỏ hơn.
1.1.3. Hệ thống điều độ
Công việc điều hành h thống điện rất phức tạp đòi hỏi sự quản chặt chẽ nên
người ta phân ra thành các cấp điều độ
A0: điều hành hệ thốn điện quốc gia
A1, A2,A3 điều độ miền Bắc Trung Nam
A4 điều độ nhà máy
B điều độ của vùng tỉnh, miền
1.1.4. Nhiệm vụ của hệ thống điện
Đảm bảo các thiết bị hoạt động chắc chắn liên tục, cung cấp điện đầy đủ cho khách
hàng, giữ vững chất lượng bình thường cho điện năng.
Hoàn thành đồ thị phụ tải
Bài 1.2: Khái niệm chung về tổ máy thủy điện, cách bố trí thiết bị
* Bố trí thiết bị
- Cửa lấy nước: thiết bị đầu tiên của tuyến năng lượng trạm thủy điện. tại đây bố trí
lưới chắn rác, lươi này gồm nhiều thanh thép kết hợp lại với nhau để chắn các vật lớn lọt vào
đường ống.
- Cửa van: thường bằng thép, van phẳng được nâng hạ bằng cầu trục.
- Đế áp lực: thường làm bằng thép dùng để dẫn nước từ cửa lấy nước vào buồn xoắn.
- Buồng xoắn: gia tăng vận tốc dòng nước trước khi vào tuabin. Biến thủy năng thành
cơ năng. Làm quay tuabin trục hoặc tuabin được nối liền với trục máy phát bởi mặt bích.
Tua bin quay ->trục máy phát quay->sản xuất ra điện năng
- Máy phát: có thể trục đứng, có thể trục ngang
- Cầu trục: nâng hạ các thiết bị khi sửa chữa bảo dưỡng lắp đặt.
- Ống hút: dùng để xả nước từ tuabin ra hạ lưu.
1
Written by Nguyễn Đình Thi
Vận hành sửa chữa thiết bị trong nhà máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận hành sửa chữa thiết bị trong nhà máy điện - Người đăng: nguyen-dinh-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Vận hành sửa chữa thiết bị trong nhà máy điện 9 10 463