Ktl-icon-tai-lieu

Vận hành và điều khiên hệ thống điện

Được đăng lên bởi Trần Phát
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1034 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU KHIỂN
HỆ THỐNG ĐIỆN
Võ Ngọc Điều
Bộ môn Hệ Thống Điện
Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM
Email: vndieu@hcmut.edu.vn

• Thời lượng: 30 tiết
• Thời gian: ca 3, T3
• Hình thức đánh giá môn học:
- Chuyên cần: 10%
- Thi giữa kỳ: 20% (45 phút)
- Thi cuối kỳ: 70% (90 phút)
- Hình thức thi: Đóng sách

2

1

NỘI DUNG MÔN HỌC
• Đại cương về hệ thống điện
• Chế độ nhiệt của thiết bị điện
• Chế độ làm việc kinh tế của hệ thống điện
• Công tác vận hành nâng cao chất lượng điện
• Nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện
• Vận hành trạm biến áp
• Vận hành đường dây
3

TÀI LIỆU THAM KHẢO
-

Bài giảng
Vận hành hệ thống điện - Trần Quang Khánh
Lưới điện và hệ thống điện - Trần Bách
Power system operation – Rober H. Miller,
James H. Malinowski

4

2

VẬN HÀNH VÀ ĐIỀU KHIỂN
HỆ THỐNG ĐIỆN
Chương 1
Đại Cương về Hệ Thống Điện

5

I. Khái niệm chung
* Vận hành hệ thống điện (HTĐ) là tập hợp các thao
tác nhằm duy trì chế độ làm việc bình thường của HTĐ
để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, độ tin cậy và tính
kinh tế của nó.
1. Các đặc điểm của HTĐ.
2. Các yêu cầu cơ bản của HTĐ.

6

3

1. Các đặc điểm của HTĐ
Cấu trúc HTĐ
Tổ máy phát

Trạm biến áp

Đường dây

Trạm biến áp

Phụ tải

~
Sản xuất
điện năng
(NGUỒN)

Truyền tải & phân phối điện năng
(LƯỚI)

Tiêu thụ
điện năng
(TẢI)

* Cấu trúc
nguồn điện
* Cấu trúc lưới
hệ thống
7

Hệ thống điện
8

4

Cấu trúc nguồn điện
Nguồn điện là một tổ hợp của các nhà máy các
loại:
Tổ máy phát

~

- Nhà máy thủy điện
- Nhà máy nhiệt điện

Sản xuất
điện năng
(NGUỒN)

- Nhà máy điện nguyên tử
- Nhà máy điện gió
- Nhà máy điện mặt trời
…

9

Thủy điện

Nhiệt điện
Điện hạt nhân

Điện gió

Điện mặt trời

10

5

Cấu trúc lưới hệ thống điện
Trạm biến áp

Đường dây

Trạm biến áp

Truyền tải & phân phối điện năng
(LƯỚI)
Lưới hệ thống điện là gì?
Lưới hệ thống điện là một hệ bao gồm các trạm biến
áp và các đường dây được sử dụng để liên kết các
nguồn và phụ tải
11

Phụ tải điện
Phụ tải của hệ thống điện ?
Phụ tải điện là các thiết bị hay tập
hợp các khu vực gồm nhiều thiết bị
sử dụng điện năng để biến đổi thành
các dạng năng lượng khác như
quang năng, nhiệt năng, cơ năng,
hóa năng, …

Phụ tải

Tiêu thụ
điện năng
(TẢI)

12

6

Các mục tiêu chính của vận hành HTĐ
* Cân bằng công suất:
Công suất phát PHẢI luôn luôn được cân bằng với công
suất yêu cầu của phụ tải.
Tổng công suất phát(t) = Tổng công suất yêu cầu phụ tải(t)
* An ninh HTĐ:
Các dòng phân bố công suất qua các phần tử HTĐ PHẢI
không được vượt quá các giới định mức và cho phép của
chúng.
...
1
VN HÀNH VÀ ĐIU KHIN
H THNG ĐIN
Võ Ngc Điu
B môn H Thng Đin
Trường ĐH Bách Khoa TP. HCM
Email: vndieu@hcmut.edu.vn
2
Thi lượng: 30 tiết
Thi gian: ca 3, T3
Hình thc đánh giá môn hc:
- Chuyên cn: 10%
- Thi gia k: 20% (45 phút)
- Thi cui k: 70% (90 phút)
- Hình thc thi: Đóng sách
Vận hành và điều khiên hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận hành và điều khiên hệ thống điện - Người đăng: Trần Phát
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Vận hành và điều khiên hệ thống điện 9 10 853