Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu chế tạo các bộ phận máy đóng mở kiểu vít

Được đăng lên bởi Ngoc Phat
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vật liệu chế tạo các bộ phận máy đóng mở kiểu vít

A.1 Sơ đồ truyền động – Máy đóng mở kiểu vít

1

7

5
4
6
8

10

a)

2

CHÚ THÍCH:

3

9

Kiểu I: (Q từ 10 tấn – 20 tấn)

1) Tay quay;

4) Cặp bánh răng;

7) Cặp bánh răng côn;

2) Động cơ điện;

5) Vấu li hợp;

8) Vít me đai ốc;

3) Khớp nối;

6) Li hợp;

9) Hộp giảm tốc;
10) Hộp chịu lực.

1

7

8

5

4
6

10
3
2

9

b) Kiểu II: Q >20 t
CHÚ THÍCH:
1) Tay quay;

4) Cặp bánh răng thẳng;

7) Cặp bánh răng côn;

2) Động cơ điện;

5) Tay gạt vấu ly hợp:

8) Vít me đai ốc;

3) Khớp nối,

6) Vấu li hợp;

9) Hộp giảm tốc;
10) Hộp chịu lực.

Hình A.1- Sơ đồ truyền động máy đóng mở kiểu vít

A.2 Các loại vật liệu chính được dùng để chế tạo máy đóng mở kiểu vít
Bảng A.1- Một số loại thép và que hàn dùng để chế tạo máy đóng mở kiểu vít
Loại thép

Mác thép

Mác que hàn (hàn tay)

Thép Các bon thông dụng

CT 38

E42

Thép Các bon chất lượng

C 45

E50A

Bảng A.2 - Các loại vật liệu dùng để chế tạo máy đóng mở kiểu vít
TT

Tên bộ phận máy

Vật liệu chế tạo

Tay quay, nắp chặn bi, nắp hộp giảm tốc, nắp thăm dầu,
1

vòng chặn, chặn trục, càng gạt lay hợp, tay gạt ly hợp,

CT38

bulông + đai ốc (loại không chịu lực lớn), bệ động cơ...
2
3

Các loại bulông, đai ốc, chốt, vít chìm liên kết chịu lực, then
bằng, con gạt, trục gạt ly hợp ...
Trục vít, bulông khớp nối, bánh răng nón, ly hợp di động, đai
ốc chịu lực.

CT41
Thép C45

4

Bệ máy, khớp nối trục hộp giảm tốc, khớp nối trục động cơ

Gang xám GX18-36

5

Hộp chịu lực, nắp hộp chịu lực.

Gang xám GX 21-40

6

Bánh vít

Đồng thanh

7

Gioăng, phớt chắn dầu mỡ

Cao su, phớt dạ chịu dầu

Bảng A.3 - Thành phần hoá học của một số thép kết cấu
Đơn vị tính: %

Mác thép

Cacbon (C)

Silic (Si)

Mangan (Mn)

Phốt pho (P)

Lưu huỳnh (S )

CT38s

0,14 - 0,22

 0,07

0,30 - 0,60

 0,04

 0,05

CT38n

0,14 - 0,22

0,05 - 0,17

0,40 - 0,65

 0,04

 0,05

CT38

0,14 - 0,22

0,12 - 0,3

0,40 - 0,65

 0,04

0,05

Bảng A.4 - Cơ tính của một số thép Các bon kết cấu
ST/Mpa chia theo độ dày, mm

Mác

 b/MPa

thép
CT38
CT38n
CT38
CT51

4010

< 20

2040

363461

235

226

0
216

373481

245

235

490628

284

275

CHÚ THÍCH:

 5 (%), theo độ dày, mm
(2040

Thử uốn nguội 180o
theo độ dày, mm

> 40

 20

> 20

24

d = 0,5

d=a

25

23

d = 0,5

d=a

19

17

d = 3a

d=a

> 100

< 20

196

27

)
26

226

206

26

265

255

20

a) Độ dày của mẫu; d) Đường kính uốn.

Bảng A.5 - Thành phần hoá học của thép Các bon chất lượng C45
Đơn vị tính: %

Mác

C

thép
45

Si

Mn

P

0,420,5...
Vật liệu chế tạo các bộ phận máy đóng mở kiểu vít
A.1 Sơ đồ truyền động – Máy đóng mở kiểu vít
a) Kiểu I: (Q từ 10 tấn – 20 tấn)
CHÚ THÍCH:
1) Tay quay;
2) Động cơ điện;
3) Khớp nối;
4) Cặp bánh răng;
5) Vấu li hợp;
6) Li hợp;
7) Cặp bánh răng côn;
8) Vít me đai ốc;
9) Hộp giảm tốc;
10) Hộp chịu lực.
4
3
6
2
5
1
9
7
8
10
5
6
8
3
9
10
7
4
1
2
Vật liệu chế tạo các bộ phận máy đóng mở kiểu vít - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu chế tạo các bộ phận máy đóng mở kiểu vít - Người đăng: Ngoc Phat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Vật liệu chế tạo các bộ phận máy đóng mở kiểu vít 9 10 679