Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu cơ khí

Được đăng lên bởi Võ Đăng Cường
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 885 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểm tra bài cũ
1. Em hãy nêu một số nguyên
tắc an toàn khi sử dụng
điện?

1. Thực hiện tốt cách điện dây
dẫn điện.
2. Kiểm tra cách điện của đồ
dùng điện thường xuyên.
3. Thực hiện nối đất các thiết bị.
4. Không vi phạm khoảng cách
an toàn đối với lưới điện cáo
áp và trạm biến áp

Kiểm tra bài cũ
1. Trước khi sửa chữa điện em
cần phải làm gì để được an
toàn ?

Đầu tiên phải cắt nguồn điện: (có
3 cách)
1. Cắt cầu dao (aptomat tổng)
2. Rút nắp cầu chì
3. Rút phích cắm điện

Chương VII: ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Một số vật liệu kĩ thuật điện
Đồ dùng loại điện quang: Đèn sợi đốt, đàn huỳnh quang
Đồ dùng loại điện nhiệt: Bàn là, bếp điện, nồi cơm điện
Đồ dùng loại điện cơ: Quạt điện, máy bơm nước
Máy biến áp 1 pha
Sử dụng hợp lý điện năng
Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

BÀI 36: VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN
CÂU HỎI

1. Vật liệu dẫn điện:
2. Vật liệu cách điện:
3. Vật liệu dẫn từ:

Em hãy cho biết vật liệu kĩ thuật
điện gồm có những loại vật liệu
nào?

TRẢ LỜI
1.Vật liệu dẫn điện
2.Vật liệu cách điện
3.Vật liệu dẫn từ

BÀI 36: VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN

1.Vật liệu dẫn điện:
2.Vật liệu cách điện:
3.Vật liệu dẫn từ:
4. Trò chơi:

BÀI 36: VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN
CÂU
CÂUHỎI
HỎI

1. Vật liệu dẫn điện:
-Có điện trở suất nhỏ, cho
dòng điện chạy qua.
-Dùng để chế tạo các phần tử
dẫn điện của thiết bị hoặc
đồ dùng điện.
-VD:Đồng, nhôm, than chì,
nicrom, pheroniken, bạc,…

Em
hãy
cho
cho
quan
biết
biết
sátvật
công
các
liệu
mẫu
dụng
dẫn
của
điện
liệu
1Em
sốhãy
chất
kim
Điện
trởvật
suất
có
vậtđiện
và
tìm
liệuloại
ra
trở
dẫn
mẫu
suất
điện
vật
như
dùng
liệu
thế
nào
để
nào?
làm
là vật
gì?
Dòng
liệu dẫn
điệnđiện?
có thể chạy qua được
Bạc
1,6.10-8 Ωm
hay không?

Đồng

1,7.10-8 Ωm

Nhôm

2,8.10-8 Ωm
TRẢ
TRẢLỜI
LỜI

Vônfram

5.5.10-8 Ωm

Than

0,4.10-4 Ωm

Vật
Vậtliệu
liệudẫn
dẫnđiện
điệncó
dùng
như:
điện
Đồng,
đểtrở
chế
-8
Sắt
12.10
Ωm
suất
tạo các
nhôm,
nhỏ,
than
phần
chochì,
tử
dòng
nicrom,
dẫnđiện
điệnchạy
của
-8
qua.
thiết
pheroniken,
bị điện
bạc,…
đồ dùng
Thủy
ngânhay
96.10điện
Ωm
như: Lõi dây điện, các cực-6 tiếp
Niken- crom
1,1.10 Ωm
điện, điện trở,…

1

2

3

4

BÀI 36: VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN

DÂY ĐỒNG

DÂY NHÔM

CỰC TIẾP ĐIỂM
CÁC LOẠI DÂY ĐIỆN
BẰNG ĐỒNG

Bảng mạch in được làm
từ sơn bạc

Vi mạch điện tử được
tráng
bạc nguyên chất
1

2

3

4

NỒI CƠM ĐIỆN

BÀN LÀ ĐIỆN

BẾP ĐIỆN

Pheroniken;
nicrom

SIÊU ĐIỆN

MỎ HÀN

BÌNH THỦY ĐIỆN
1

2

3

4

BÀI 36: VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN
1. Vật liệu dẫn điện:
-Có điện trở suất nhỏ, cho
dòng điện ch...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu cơ khí - Người đăng: Võ Đăng Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Vật liệu cơ khí 9 10 944