Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LIỆU COMPOSITE

Được đăng lên bởi Tham Nguyen
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Năm 1974, trong ngành khoa học vật liệu của thế giới đã có một sự kiện đáng nghi nhớ
là Giáo sư Norio Taniguchi thuộc trường Đại học công nghệ Tokyo đã sử dụng thuật ngữ
“công nghệ nano” để mô tả quá trình tái tạo chính xác những vật liệu ở kích thước nanomet.
Từ những năm 80 của thế kỷ XX, ngành công nghệ và vật liệu nano bắt đầu được quan tâm
nghiên cứu ở nhiều quốc gia, đặt biệt là các nước phát triển như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức,
Vương Quốc Anh, Pháp và các nước công nghiệp mới phát triển như là Hàn Quốc,Trung
Quốc, Ấn Độ, … Sau hai cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, loài người đang kỳ vọng công
nghệ nano sẽ là động lực quan trọng của một cuộc cách mạng khoa học cộng nghệ kỳ diệu
hơn. Đây là một lĩnh vực mới liên quan đến hầu hết các ngành khoa học cơ bản: toán học,
vật lý, hoá học, sinh học… Nói chung công nghệ nano phù hợp với xu hướng tất yếu của
khoa học hiện đại: đó là sự phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực nhưng cũng rất chuyên ngành và
tinh vi. Theo Richard Feynman, nhà vật lý lượng tử, người được giải thưởng Nobel về Vật
lý, sự phát triển của công nghệ nano là “không thể tránh khỏi” và theo ông “chế tạo và điều
khiển các vật thể ở kích cỡ nhỏ” tức là “điều khiển, sắp xếp đến từng nguyên tử, phân tử”.
Do có kích thước nhỏ, nằm ở ranh giới tác động của cơ học cổ điển và cơ học lượng tử nên
vật liệu có kích thước nanomet (một đơn vị đo độ dài, 1nm=10 -9m, tức là gần đạt đến kích
thước của một nguyên tử, ví dụ nguyên tử cesi có bán kính lớn nhất: r Cs=2,62 A0 =0,262 nm)
thể hiện những tính chất hoá lý và hình thái cấu trúc khác hẳn với vật chất ở kích thước lớn
thông thường (kích thước micromet và lớn hơn). Hiện nay, khoa học, công nghệ và vật liệu
nano đang hứa hẹn sẽ đem lại những biến đổi mang tính cách mạng, mọi ngành, mọi lĩnh vực
kỹ thuật và đời sống sẽ ít nhiều ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ và vật
liệu nano, trong đó có vật liệu nanocompozit.
Trên thế giới đã có nhiều cuốn sách viết về khoa học, công nghệ và vật liệu nano. Ở
nước ta hiện nay cũng có một số cuốn sách viết về khoa học nano, hoá học nano, công nghệ
nano. Đó là những tài liệu khoa học quý cho các cán bộ nghiên cứu và triển khai trong lĩnh
vực công nghệ và vật liệu, đặc biệt là vật liệu tổ hợp, vật liệu compozit và vật liệu
nanocompozit.

CHƯƠNG 5. VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT
KHOÁNG SÉT – POLYAMIT (PA)
5.1. Giới thiệu về polyamit
Polyamit (PA) hay nylon là một loại polymer mà trong đại phân tử của nó có các mắt
xích liên kết nhau bằng nhóm chức amit (-CO-NH-). ...
LỜI NÓI ĐẦU
Năm 1974, trong ngành khoa học vật liệu của thế giới đã có một sự kiện đáng nghi nhớ
Giáo Norio Taniguchi thuộc trường Đại học công nghệ Tokyo đã sử dụng thuật ngữ
“công nghệ nano” để tả quá trình tái tạo chínhc những vật liệu kích thước nanomet.
Từ những năm 80 của thế kỷ XX, ngành công nghệ vật liệu nano bắt đầu được quan tâm
nghiên cứu nhiều quốc gia, đặt biệt các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức,
Vương Quốc Anh, Pháp các ớc công nghiệp mới phát triển như Hàn Quốc,Trung
Quốc, Ấn Độ, Sau hai cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, loài người đang kỳ vọng công
nghệ nano sẽ động lực quan trọng của một cuộc ch mạng khoa học cộng nghệ k diệu
hơn. Đây một lĩnh vực mới liên quan đến hầu hết các ngành khoa học bản: toán học,
vật lý, hoá học, sinh học… Nói chung công nghệ nano phù hợp với xu hướng tất yếu của
khoa học hiện đại: đó sự phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực nhưng cũng rất chuyên ngành
tinh vi. Theo Richard Feynman, nhà vật lượng tử, người được giải thưởng Nobel về Vật
lý, sự phát triển của công nghệ nano “không thể tránh khỏi” theo ông “chế tạo điều
khiển các vật thể kích cỡ nhỏ” tức “điều khiển, sắp xếp đến từng nguyên tử, phân tử”.
Do kích thước nhỏ, nằm ranh giới tác động của học cổ điển học lượng tử nên
vật liệu kích thước nanomet (một đơn vị đo độ dài, 1nm=10
-9
m, tức gần đạt đếnch
thước của một nguyên tử, ví dụ nguyên tử cesi bán kính lớn nhất: r
Cs
=2,62 A
0
=0,262 nm)
thể hiện những nh chất hoá hình thái cấu trúc khác hẳn với vật chất kích thước lớn
thông thường (kích thước micromet lớn hơn). Hiện nay, khoa học, công nghệ vật liệu
nano đang hứa hẹn sẽ đem lại những biến đổi mang tính cách mạng, mọi ngành, mọi lĩnh vực
kỹ thuật đời sống sẽ ít nhiều ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ vật
liệu nano, trong đó có vật liệu nanocompozit.
Trên thế giới đã nhiều cuốn sách viết về khoa học, công nghệ vật liệu nano.
nước ta hiện nay cũng một số cuốn sách viết về khoa học nano, hoá học nano, công nghệ
nano. Đó những tài liệu khoa học q cho các cán bộ nghiên cứu triển khai trong lĩnh
vực công nghệ vật liệu, đặc biệt vật liệu tổ hợp, vật liệu compozit vật liệu
nanocompozit.
VẬT LIỆU COMPOSITE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LIỆU COMPOSITE - Người đăng: Tham Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
VẬT LIỆU COMPOSITE 9 10 229