Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu điện và cao áp

Được đăng lên bởi Đức Tiên
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 7228 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ngoquanguocvn@gmail.com
DD 0985061134

Tài liệu tham khảo
1.

Vật liệu kỹ thuật điện – Nguyễn Đình Thắng – NXBKH&KT –
2004.

2.

Vật liệu kỹ thuật điện – Nguyễn Xuân Phú – Hồ Xuân Thanh –
NXBKH&KT - 2001

3.

Nhập môn về siêu dẫn – Thân Đức Hiền – NXB Bách khoa –
HN - 2008

4.

Giáo trình Vật Liệu Bán Dẫn- Phùng Hồ - Phan Quốc Phô –
NXBKH&KT - 2008

5.

Bán dẫn hữu cơ Polyme –Nguyễn Đức Nghĩa – NXBKH Tự
nhiên & Công nghệ - 2007

6.

Từ học và Vật liệu từ - Thân Đức Hiền – Lưu Tuấn Tài – NXB
Bách khoa – HN - 2008

NỘI DUNG
Chương 1. Cấu tạo và phân loại vật chất
Chương 2. Tính dẫn điện của điện môi
Chương 3. Sự phân cực của điện môi
Chương 4. Tổn hao trong điện môi
Chương 5. Sự phóng điện trong điện môi
Chương 6. Tính chất Cơ-Lý-Hóa của điện môi
Chương 7. Vật liệu cách điện thể khí
Chương 8. Vật liệu dẫn điện và cáp điện
Chương 9. Vật liệu bán dẫn
Chương 10. Vật liệu từ

CHƯƠNG 1
CẤU TẠO VÀ PHÂN LOẠI VẬT CHẤT
1.1 CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
- Mọi vật chất được cấu tạo từ nguyên tử và phân tử.
- Nguyên tử = hạt nhân (+) + các điện tử (e)(-)
- Hạt nhân = P + N. Nơtron (0) còn prôton (+) với số lượng bằng Z.q
- Ở trạng thái bình thường ngtử được trung hoà về điện ∑(+) = ∑(-)
+ Nếu ngtử - ne → các điện tích dương, gọi là ion dương.
+ Nếu ngtử + ne → thành ion âm.
wi
- Ngtử >> ion dương + điện tử; Wi năng lượng ion hóa
- Quá trình biến ngtử trung hoà thành ion dương và điện tử tự do gọi là
quá trình ion hoá.
Khi e nhận W < Wi sẽ bị kích thích và có thể di chuyển từ mức năng lượng
này sang mức năng lượng khác, song chúng luôn có xu thế trở về vị trí của
trạng thái ban đầu. Phần năng lượng cung cấp để kích thích ngtử sẽ được trả
lại dưới dạng năng lượng quang học (quang năng).
-Wi và W kích thích ngtử có thể là: nhiệt năng, quang năng, điện năng,
năng lượng của các tia sóng ngắn như α, β, γ

Oxy

1.2. CẤU TẠO PHÂN TỬ
Phần tử được tạo nên từ nhưng ngtử thông qua các liên kết phân tử.
Trong vật chất tồn tại 4 loại liên kết sau:
1.Liên kết đồng hoá trị
hình ảnh\lien ket cong hoa tri H2O.flv
- Được đặc trưng bởi sự dùng chung những điện tử của các ngtử
trong phân tử. Khi đó mật độ đám mây điện tử giữa các hạt nhân trở
thành bão hoà, liên kết phân tử bền vững.
- Ví dụ phân tử : cl + cl → cl2
- Tuỳ thuộc vào cấu trúc đối xứng hay không đối xứng mà phân tử liên
kết đồng hoá trị có thể là trung tính hay cực tính (lưỡng cực).
+ Phân tử có trọng tâm ∑(+) ≡ ∑(-) → là phân tử trung tính. Các chất
được tạo nên từ các phân tử trung tính gọi là chất trung tính.
+ Phần tử có trọng tâm...
ngoquanguocvn@gmail.com
DD 0985061134
Vật liệu điện và cao áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu điện và cao áp - Người đăng: Đức Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Vật liệu điện và cao áp 9 10 716