Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu học

Được đăng lên bởi Không Tên
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GANG GRAPHITE

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 Đ iề u

kiện hình thành graphite.
 Phân biệt được các loại gang
graphite.
 Cơ tính và công dụng các loại gang.

II/ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1/ Khái niệm
• Gang graphite là hợp kim
Fe– C mà một phần hay
toàn bộ cacbon của nó tồn
tại dưới trạng thái tự do.
• C tự do tập trung →graphite.

2/ ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH
GRAPHITE
Phụ thuộc: Nhiệt độ, tốc độ nguội, thành
phần hóa học, sự tạo mầm….
 F(Xe) > F(graphite) => graphite ổn định
hơn Xe.
→ Cần tạo điều kiện để mầm graphite phát
triển → quá trình graphite hóa.


3/QUÁ TRÌNH GRAPHITE HÓA
Phụ thuộc 2 yếu tố:
* Thành phần hóa học:
+ Tăng khả năng graphite hóa : Si, Ca, C,…
+ Cản trở quá trình graphite hóa: Al, Zn, Pb,
… đặc biệt là S.

* Tốc độ nguội:
+ Càng lớn càng cản trở.
+ Càng nhỏ càng thúc đẩy.

QUÁ TRÌNH GRAPHITE HÓA

4/ PHÂN LOẠI GANG GRAPHITE
Tùy vào hình dạng graphite có 3 loại:
+ Gang xám: Graphite dạng tấm
+ Gang cầu: Graphite dạng hình cầu
+ Gang dẻo: Graphite có dạng cụm bông
(giống bông hoa).

A/ GANG XÁM


Tùy vào mức độ graphite hóa có 3 loại:

* Gang xám ferit: G tấm trên nền ferit.
F

G
F

A/ GANG XÁM
* Gang xám ferit + peclit: Gtấm trên nền ferit+peclit
F

P

G

F

P

A/ GANG XÁM
* Gang xám peclit: G tấm trên nền peclit.
P

G

P

A/ GANG XÁM

G+F

G+F+P

G+P

A/ GANG XÁM

Thân êtô

Block máy

Block
xylanh

Puli

A/ GANG XÁM

Thân máy công cụ

B/ GANG DẺO



Ủ từ gang trắng.
Thời gian dài.
t0
10000C

Fe3C0,8+Gcụm
2
3
Fe3CIIF+Gcụm
4
5

727 C
7000C
0

Xe trong P  F +
G

20

1

15

30

10
GZ (P+G)



GZ (F+G)

GZ (P+F+G)

(h)

B/ GANG DẺO


Tùy vào mức độ graphite hóa khi ủ, có 3 loại :
* Gang dẻo ferit

F

G

B/ GANG DẺO
P

F

G

Gang dẻo ferit + peclit

B/ GANG DẺO

P

G

Gang dẻo peclit

B/ GANG DẺO

G+F

G+F+P

G+P

B/ GANG DẺO

Chi tiết ôtô và van

C/ GANG CẦU
 Biến

tính gang xám khi đúc với Mg, Ce…
 Có 3 loại :
* Gang cầu ferit:

F
G

C/ GANG CẦU

G
P

F

Gang cầu ferit + peclit

C/ GANG CẦU

G

P

Gang cầu peclit

C/ GANG CẦU

G+F

G+F+P

G+P

C/ GANG CẦU

Trục cán cỡ nhỏ và trục khuỷu làm bằng gang cầu

TỔNG KẾT
Gang graphite = G+
– Gang xám: ferit, ferit-peclit, peclit.
– Gang cầu: ferit, ferit-peclit, peclit.
– Gang dẻo: ferit, ferit-peclit, peclit.

nền thép trước cùng tích
nền thép cùng tích

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu học - Người đăng: Không Tên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
vật liệu học 9 10 484