Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LIỆU HỌC

Được đăng lên bởi Nhan Trong Quach
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 798 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

BÀI TẬP NHÓM

MÔN: VẬT LIỆU HỌC

Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN VĂN THỨC

Tên các thành viên
1
2
3
4
5

LÊ ĐỨC SƠN
MSSV:12144097 (20%)
LÊ VÕ TÂN
MSSV:12144101 (20%)
NÔNG ĐẮC CÔNG
MSSV:12145016 (20%)
LÊ ĐỨC TIẾN
MSSV:12144121 (20%)
NGUYỄN VĂN NGHĨA MSSV: 12144070 (20%)

1. So sánh tổ chức tế vi, cơ tính, và ứng dụng của các loại gang: gang xám,

gang cầu, trắng và dẻo.
Gang là kim loại dòn, có độ bền uốn, độ nền kéo rất kém so với độ bền nén.
Gang có tính đúc tốt hơn thép vì có hàm lượng cacbon cao hơn nên điểm nóng
chảy thấp và độ chảy loảng tốt. Nhưng tính hàn, tính rèn, tính nhiệt luyện, tính cắt
gọt đều kém.
LOẠI GANG
Gang xám

TỔ CHỨC TẾ VI
Gồm graphite dạng tấm phân bố trên nền
ferrite hoặc pearlite
Gang cầu
Gồm graphite dạng cầu phân bố trên nên
ferrite hoặc pearlite, nhưng thường là
pearlite.
Gang trắng và Gồm các vùng cementite trắng xung
gang dẻo
quanh là pearlite tấm; gang dẻo gồm
graphite cụm bông phân bố trên nền
ferrite hoặc pearlite.

TÍNH CHẤT
Dòn, chảy loảng tốt
Cơ tính tốt gần tương
đương với thép
Rất dòn hầu như
không thể gia công
cắt gọt.

Gang xám:
Tổ chức tế vi: cấu tạo gồm graphite dạng tấm phân bố trên nền ferrite hoặc
pearlite.
Cơ tính: có khả năng giảm rung chấn tốt, chống mài mòn cao, chảy loảng tốt nên
có thể dùng đúc các vật có hình dạng phức tạp.
Ứng dụng: thường dùng đúc đế máy, thân máy, thân động cơ lớn,... gang xám
được xem là một trong các loại vật liệu có giá rẻ nhất nên được sử dụng khá thông
dụng.
Hình ảnh:

Cấu trúc tế vi (Gang xám: tấm graphite
phân bố trên nền ferrite)
Gang cầu:
[Type text]

Page 1

Đế máy

Tổ chức tế vi: được bổ sung một lượng nhỏ các nguyên tố hợp kim như Mg,
Ce,...gồm graphite dạng cầu phân bố trên nên ferrite hoặc pearlite, nhưng thường
là pearlite.
Cơ tính: gang cầu bền và dẻo hơn so với gang xám; trong thực tế gang cầu có cơ
tính gần bằng thép
Ứng dụng: gang cầu dùng để chế tạo các van, thân bơm, trục khuỷu, bánh răng,
phụ tùng xe hơi và các chi tiết máy khác.
Hình ảnh:
Cấu trúc tế vi (Graphite
Trục
khuỷu
hình

cầu
trên nền ferrite).
Gang trắng và gang dẻo: là gang có hàm lượng Si thấp, dưới 1% và được làm nguội
nhanh hầu hết cacbon tồn tại dưới dạng liên kết trong cementite thay vì graphite làm
gang có màu trắng. Gang trắng là giai đoạn trung gian để tạo ra gang dẻo.
Để tạo thành gang dẻo người ta nung gang t...



 !
"#$%"&'()*'+,-'./01
&'2#23(4'(%"&'
1 51678799:;<=8:>?
2 5@A787997:7=8:>?
3 B7879C:7D=8:>?
4 51E78799787=8:>?
5 ./0FG78799:<:=8:>?
VẬT LIỆU HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LIỆU HỌC - Người đăng: Nhan Trong Quach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
VẬT LIỆU HỌC 9 10 912