Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu học

Được đăng lên bởi Không Tên
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬT LIỆU HỌC
Khối

lượng: 2 tín chỉ = 3 tiết/tuần x 10 tuần = 30

tiết.
Giảng viên: Nguyễn Văn Thức
Email: nguyenvanthuc1510@gmail.com
Văn phòng: chiều thứ

4, tầng 2 khu E
SĐT: 0123.395.0139 – giờ hành chính.

I. THÔNG TIN


Đánh giá: thi trắc nghiệm





Giữa kì: 40%
Cuối kì: 60%

Tài liệu tham khảo:







Vật liệu học đại cương – Trần Thế San - 2013
Vật liệu học cơ sở - Nghiêm Hùng – 2008
Vật liệu học - Lê Công Dưỡng - 2002
Kim loại học và nhiệt luyện – Nghiêm Hùng – 1993
Sách tra cứu gang thép thông dụng – Nghiêm Hùng
- 1993
Fundamentals of Materials Science and
Engineering 5th ed – William Calister

III. YÊU CẦU
1.
2.
3.

Không được phép dùng điện thoại trong lớp.
Không được phép ăn uống trong lớp, kể cả
bánh kẹo.
Không trao đổi riêng trong lớp.

IV. KHUYẾN KHÍCH
1.
2.
3.

Đặt câu hỏi.
Phát biểu ý kiến, đề nghị.
Trao đổi trực tiếp vào giờ làm việc.

V. THỜI KHÓA BIỂU
Tuần

Bài

1

Giới thiệu
về vật liệu
cơ khí

2

Vật liệu
kim loại

(DỰ

KIẾN)Nội dung








3

Vật liệu
kim loại



4

Thép &
nhiệt luyện



5

Thép &
nhiệt luyện



Liên kết trong vật liệu kim loại, polymer, composite.
Mạng tinh thể
Kết tinh
Pha
Tính chất cơ học
Giản đồ pha loại 1, 2 , 3, 4
Giản đồ pha Fe-C



Phân loại thép
Các phương pháp nhiệt luyện cơ bản



Công dụng các loại thép cơ bản

V. THỜI KHÓA BIỂU
KIẾN)

Tuần

Bài

6

Gang+ Nhôm
+ Đồng

7

Polymer

8

Polymer

9

Composite

10

Composite

Nội dung











Phân loại
Ứng dụng
Khái niệm
Phân loại
Tính chất
Chu ký tạo hình chất dẻo
Khái niệm
Các loại composite thông dụng
Các loại composite thông dụng
Ôn tập

(DỰ

MỤC TIÊU
1.
2.
3.
4.
5.

Trình bày vị trí môn VLH trong quy trình
sản xuất.
Phân loại vật liệu theo liên kết hóa học.
Mô tả liên kết của vật liệu kim loại.
Mô tả liên kết của vật liệu polymer.
Mô tả liên kết của vật liệu composite.

Điều kiện làm việc
- Cơ lý thuyết
Yêu cầu kỹ thuật

- Sức bền vật liệu
- Nguyên lý chi tiết máy

Bản vẽ + vật liệu

Tạo phôi

- Dung sai
Đúc, tế
- Kinh
- Gia công áp lực

Nhiệt luyện sơ bộ

GC cắt gọt

Nhiệt luyện kết thúc

- Hàn & cắt

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ
VẬT LIỆU CƠ KHÍ

I. PHÂN LOẠI
( THEO LIÊN KẾT HÓA HỌC)
1.
2.
3.

Kim loại
Polymer
Composite

1. KIM LOẠI
Có liên kết kim loại
Xét 2 nguyên tử cách
nhau 1 khoảng r


F = Fhút + Fđẩy
Fhút : hạt nhân - electron
Fđẩy : electron – electron
hạt nhân – hạt nhân

r1

r < ro : F → ∞
 r = ro: F = 0
 r > r1: F → 0: phá vỡ liên kết
→ ro< r < r1 : duy trì liên kết
→ Các nguyên tử sắp xếp có trật...
VẬT LIỆU HỌC
VẬT LIỆU HỌC
Khối lượng: 2 tín chỉ = 3 tiết/tuần x 10 tuần = 30
Khối lượng: 2 tín chỉ = 3 tiết/tuần x 10 tuần = 30
tiết.
tiết.
Giảng viên: Nguyễn Văn Thức
Giảng viên: Nguyễn Văn Thức
Email:
Email:
nguyenvanthuc1510@gmail.com
nguyenvanthuc1510@gmail.com
Văn phòng: chiều thứ 4,
Văn phòng: chiều thứ 4,
tầng 2 khu E
tầng 2 khu E
SĐT: 0123.395.0139 – giờ hành chính.
SĐT: 0123.395.0139 – giờ hành chính.
Vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu học - Người đăng: Không Tên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Vật liệu học 9 10 992