Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu học

Được đăng lên bởi Không Tên
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC TIÊU:
1.
2.
3.
4.
5.

Trình bày tính thù hình của Fe.
So sánh cấu tạo mạng tinh thể lý tưởng
và thực.
Vẽ và trình bày vai trò của lệch biên, lệch
xoắn.
Phân biệt đơn và đa tinh thể.
So sánh khả năng phát triển của mầm tự
sinh & kí sinh trong quá trình kết tinh.

IV/ MẠNG TINH THỂ
1. KHÁI NIỆM
 Là tập hợp các khối cơ bản xếp liên tiếp nhau
theo 3 chiều trong không gian.
 Hệ tọa độ Oxyz có:
 Gốc

tọa độ: nút mạng bất kì
 Thông số mạng: khoảng cách
giữa 2 nút mạng liên tiếp trên
trục tọa độ
 Góc mạng: xOy = γ
yOz = β ; xOz = α

IV/ MẠNG TINH THỂ



Phương tinh thể: vecto bất kì qua 2 nút mạng.
Mặt tinh thể:
 Đi

qua 3 nút mạng không thẳng hàng.
 Đi qua 2 phương không trùng nhau.
 Đi qua 1 nút mạng và 1 phương.

2. CÁC KIỂU MẠNG THƯỜNG GẶP:
a.

Lập phương tâm khối (BCC)






a=b=c
α = β = γ = 90º
8 nguyên tử ở 8 đỉnh khối cơ bản
1 nguyên tử ở tâm.
Số sắp xếp (số phối trí): Số lượng các nút bao quanh gần
nhất, K = 8.

a.Lập phương tâm khối (BCC)
Số nguyên tử
n = 8x1/8 + 1 = 2





Bán kính nguyên tử lý tưởng:
 Bán

kính hình cầu
 Các nguyên tử tiếp xúc nhau
trên phương tinh thể có khoảng
cách ngắn nhất giữa 2 nút mạng:
3

a
r
4

a.Lập phương tâm khối (BCC)


Mật độ thể tích: Mv = n.Vnguyên tử / Vô cơ sở
a 3
4r a 3  r 
4
4
a 3 3
2x  x(
)
3
4
Mv 
x 100% 68%
3
a

→ 68% thể tích ô cơ sở do nguyên tử chiếm chỗ, 32%
thể tích còn lại là không gian trống.

b.LỖ TRỐNG


Khối 8 mặt:
 Tạo

bởi 6 nguyên tử có tâm ở
giữa các cạnh/trung tâm các
mặt bên
 Số lượng = 6x1/2 + 12x1/4 = 6
 Rlỗ trống = 0.154dnguyên tử

b.LỖ TRỐNG


Khối 4 mặt:
 Tâm

nằm ở ¼ đoạn thẳng nối
điểm giữa các mặt bên.
 Số lượng = 24 x1/2 = 12
 Rlỗ trống = 0.221dnguyên tử


Ví dụ: kim loại có kiểu mạng BCC
là Cr, W, Mo,V,Fe,Tiβ …

Ảnh AFM mặt (111) của Au,
(Dr. Michael Green, TopoMetrix Corporation.)



PHẦN TỰ HỌC

Kiểu mạng: lập phương diện tâm (FCC) – Cu, Ag,
Au, Ni, Al, Pb; lục giác xếp chặt (HCP) – Zn, Cd,
Mg, Coα ,Tiα..
1.
2.
3.
4.

Mô tả, vị trí nguyên tử. Xác định số nguyên tử
Tìm mật độ thể tích.
Lỗ hổng
Ví dụ

lập phương diện tâm

lục giác xếp chặt

MẠNG TINH THỂ
I/ TÍNH THÙ HÌNH CỦA KIM LOẠI:
Mỗi kim loại có kiểu mạng đặc trưng.
 Một số kim loại có nhiều kiểu mạng.
 Mỗi kiểu mạng ổn định trong khoảng tº xác định, gọi là
kiểu thù hình (đa hình). Kí hiệu: α, β, γ…
→ Khi nung nóng hay làm nguội đủ chậm qua khoảng tº
xác định thì kiểu mạng thay đổi.
α ↔ β: chuyển biến thù hình.


I/ TÍNH THÙ HÌNH CỦA KIM LOẠI






Sắt ở 911ºC÷1392ºC có kiể...
MỤC TIÊU:
1. Trình bày tính thù hình của Fe.
2. So sánh cấu tạo mạng tinh thể lý tưởng
và thực.
3. Vẽ và trình bày vai trò của lệch biên, lệch
xoắn.
4. Phân biệt đơn và đa tinh thể.
5. So sánh khả năng phát triển của mầm tự
sinh & kí sinh trong quá trình kết tinh.
Vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu học - Người đăng: Không Tên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Vật liệu học 9 10 528