Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu khoáng sét BENTONITE trong hấp phụ xử lý môi trường

Được đăng lên bởi cuuden1507
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 11136 lần   |   Lượt tải: 33 lần
Vật liệu khoáng sét BENTONITE
trong hấp phụ xử lý môi trường
Lớp:
10CQM
Nhóm 2: Trần Lương Quế Châu
Hồ Công Quang Chính
Nguyễn Hữu Cưu

BENTONITE
I

Thành phần hóa học và cấu trúc

II

Sự tạo thành khoáng sét trong thiên nhiên

III

Tính chất vật lý

IV

Ứng dụng của bentonite

I.Thành phần hóa học và cấu trúc

1. Thành phần hóa học.
CTHH :[(Al.M)2Si4O10](OH)2.nH2O
Với M là các nguyên tố kim loại Ca, Mg, Fe, Na, K,…
Ngoài thành phần chính còn có hơn 30 nguyên tố hóa học khác ở dạng vi lượng
như Ni, Ti, Mo, Zn, Co,…, các độc tố như As, Hg, Pb ít phát hiện thấy.

Bentonite là loại sét tự nhiên có thành phần chính là khoáng
Montmorinite và thêm một số khoáng khác như Saponite, Nontronite,
Beidellite. Bentonite còn gọi tên khoáng chính của nó là Montmorinite

I.Thành phần hóa học và cấu trúc
Bảng 1.1. Thành phần hoá học của Bentonite Di Linh-Lâm Đồng
(Phần trăm khối lượng các oxide)
SiO2

Al2O3

Fe2O3 TiO2

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

57,762,6

17,521,1

6,4-8,9 0,87

<0,1

1,773,56

0,361,40

0,190,69

0.721.23

• Click to edit Master text sty
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

I.Thành phần hóa học và cấu trúc
2.Cấu trúc.

Hình 1. Cấu trúc tinh thể 2:1 của bentonite

I.Thành phần hóa học và cấu trúc

MMT có cấu trúc lớp 2:1
Tấm tứ diện

Tấm bát diện

Tấm tứ diện

Hai tấm tứ diện SiO4 liên kết với một tấm
bát diện Al(OH)6 ở giữa qua cầu nối O.
Hai tấm tứ diện cùng quay đỉnh chung vào
phía tấm bát diện.
Và phần lớn nhóm OH đã bị thay thế bằng
O và quay đầu vào bên trong tấm cấu trúc
do có nhiều đỉnh chung của tứ diện và bát
diện

I.Thành phần hóa học và cấu trúc

Giữa các lớp
cấu trúc là các
cation trao đổi
và nước hấp
phụ.

Mỗi lớp cấu trúc
được phát triển
liên tục trong
không gian theo
hướng trục x và
y.

Các lớp cấu trúc
được xếp chồng
song song với
nhau và tự ngắt
quãng
theo
hướng trục z.

Các lớp cation và nước hấp phụ tạo nên một mạng lưới không
gian ba chiều của tinh thể Bentonite

I.Thành phần hóa học và cấu trúc
Trong mạng lưới cấu trúc của bentonite thường xảy ra sự thay thế
đồng hình giữa các cation.

Sự thay thế
này dẫn tới sự
xuất hiện điện
tích âm trong
mạng lưới

Điện tích đó
được bù trừ bởi
các cation nằm
trong khoảng
không
gian
giữa hai lớp.

Các ion Na+, K+,
Ca2+,
Mg2+,
Fe2+, Li2+
bị
hydrat hóa bởi
các phân tử nước
ở khoảng không
gian giữa hai lớp
cấu trúc.

I.Thành phần hóa học và cấu trúc
Điện tích âm trong
mạng lưới...
Vật liệu khoáng sét BENTONITE
trong hấp phụ xử lý môi trường
Lớp: 10CQM
Nhóm 2: Trần Lương Quế Châu
Hồ Công Quang Chính
Nguyễn Hữu Cưu
Vật liệu khoáng sét BENTONITE trong hấp phụ xử lý môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu khoáng sét BENTONITE trong hấp phụ xử lý môi trường - Người đăng: cuuden1507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Vật liệu khoáng sét BENTONITE trong hấp phụ xử lý môi trường 9 10 681