Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu Polyme Cao Su

Được đăng lên bởi sinoazumi
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1488 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
-Vật liệu polime ngày càng được chế tạo và ứng dụng rộng rãi
trong nhiều lĩnh vực kinh tế, do có nhiều ưu thế và tính năng cơ lí, kĩ
thuật, giá thành phù hợp.
-Polime (cao su):
+EPDM (Etylen-Propylen-dien đồng trùng hợp) có nhiều đặc tính
vượt trội, có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, việc tìm hiểu về
polime này sẽ giúp việc sữ dụng loại polime này đạt hiệu quả kinh tế
cao hơn.

2.Đối tượng nghiên cứu
Cao su EPDM

3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu về khái niệm cao su EPDM
1

- Một số tính chất cơ bản của EPDM
- Các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất cao su EPDM
- Ứng dụng cao su EPDM

NỘI DUNG
1. Khái niệm polime (cao su) EPDM
1.1 Khái niệm polime
Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị
nhỏ( gọi là mắt xích) lien kết với nhau.
Ví dụ: Nilon – 6 –(NH=CH2]6=CO)n– do mắt xích –NH –[CH2]6 –
CO– liên kết đôi với nhau tạo nên hệ số n được gọi là hệ số polime
hóa hay độ polime hóa. Các phân tử tạo nên từng mắt xích của
polime được gọi là monome.
1.2. Phân Loại
a) Theo nguồn gốc:

Thiên nhiên
-Có nguồn gốc từ thiên
nhiên
-Ví dụ: xenlulozơ, tinh
bột..

Tổng hợp
- Do con người tổng
hợp nên
- Ví dụ: polietylen,
poli(vinyl clorua)…

Nhân tạo(bán tổng
hợp)
- Lấy polime thiên
nhiên và chế hóa
thành polilme mới
- Ví dụ: tơ axetat, tơ
visco…

b) Theo cách tổng hợp:
Polime trùng hợp
-Tổng hợp bằng phản ứng trùng
2

Polime trùng ngưng
- Tổng hợp bằng phản ứng trùng

hợp
-Ví dụ: polietilen, poli(metyn
metarylat)

ngưng
- Ví dụ: nilon – 6,poli(phenol –
fomanđehit)

1.3. Khái niệm polime (cao su) EPDM
EPDM là một polime được tạo ra bằng cách đồng trùng hợp
etylen và propylene với một lượng nhỏ các dien không liên hợp. Các
dien hiện đang được sử dụng trong sản xuất EPDM là DCPD
(dicyclopentadien), ENB (ethylidene norbornene) và VNB (vinyl
norbornene).
Thành phần của EPDM: etylen chiếm khoảng 45 – 75% khối
lượng. Các dien chiếm 2.5 – 12% khối lượng.
Các loại EPDM có “tính no” còn dư trong các mạch nhánh và vì
vậy có thể được lưu hóa bằng lưu huỳnh và các chất xúc tiến.
2. Một số tính chất cơ bản của cao su EPDM
- Là loại cao su có tỷ trọng thấp nhất trong tất cả các loại cao
su(0.86g/cm3)
- Có khả năng nhận hàm lượng chất độn cao hơn tất cả các loại
cao su khác.
- Rất bền với nhiệt, oxi hóa, môi trường nước và thời tiết.
- Bền với hóa chất, có độ mềm dẻo ở nhiệt độ thấp, có tính năng
cách điện.
- Cao su EPDM thường được gọi là cao su “sử dụng ngoài trời”.
3. Các thông số quan trọng của cao su EPDM
- Độ nhớt Mooney
- Tỷ lệ etylen...
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
-Vật liệu polime ngày càng được chế tạo và ứng dụng rộng rãi
trong nhiều lĩnh vực kinh tế, do có nhiều ưu thế và tính năng cơ lí, kĩ
thuật, giá thành phù hợp.
-Polime (cao su):
+EPDM (Etylen-Propylen-dien đồng trùng hợp) có nhiều đặc tính
vượt trội, có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, việc tìm hiểu về
polime này sẽ giúp việc sữ dụng loại polime này đạt hiệu quả kinh tế
cao hơn.
2.Đối tượng nghiên cứu
Cao su EPDM
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu về khái niệm cao su EPDM
1
Vật liệu Polyme Cao Su - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu Polyme Cao Su - Người đăng: sinoazumi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Vật liệu Polyme Cao Su 9 10 36