Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý hạt nhân và ứng dụng

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 2351 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trao đổi trực tuyến tại:
 l

Vật lý hạt nhân và ứng dụng
Phạm Quốc Hùng
NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007, 101 Tr.
Từ khoá: Phóng xạ, phóng xạ tự nhiên, tia vũ trụ, phổ gamma, ứng dụng của phóng xạ,
phóng xạ, phóng xạ nhân tạo, ứng dụng của phóng xạ nhân tạo, đồng vị phóng xạ,
phương pháp nơtron, phương pháp gamma, Mệssbauer, hấp thụ, phát xạ, vạch phổ
gamma, trường bền trong vật lý rắn, đo hiệu ứng Mệssbauer.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục
Chương 1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2

Phóng xạ tự nhiên và các ứng dụng ..............................................................6
Các đồng vị phóng xạ trong tầng sinh quyển (biosphere)........................... 6
Phóng xạ trong đất ................................................................................... 6
Tia vò trụ................................................................................................ 11
Các đại lượng và đơn vị đo liều bức xạ..................................................... 14
Hoạt độ................................................................................................... 14
Liều bức xạ ............................................................................................ 14
Liều tương đương sinh học và liều hiệu dụng ....................................... 14
Xác suất hiệu ứng ngẫu nhiên của bức xạ ............................................. 16
Liều giới hạn cho phép .......................................................................... 16
Phóng xạ tự nhiên trong môi trường đối với con người............................ 16
Chiếu xạ ngoài ....................................................................................... 16
Chiếu xạ trong........................................................................................ 18
Liều hiệu dụng tổng cộng(chiếu xạ ngoài và chiếu xạ trong) ............... 21
Đo hoạt độ phóng xạ nhỏ .......................................................................... 22
Khái niệm hoạt độ phóng xạ nhỏ........................................................... 22
Phổ kế gamma phông thấp..................................................................... 24

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7
1....
Trao đi trc tuyến ti:
www.mientayvn.com/chat_box_li.htm l
Vật lý hạt nhân và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý hạt nhân và ứng dụng - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Vật lý hạt nhân và ứng dụng 9 10 336