Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý neutron và lò phản ứng - Neutron and Reactor Physics

Được đăng lên bởi Vandung Dao
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 10728 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Vật lý neutron và lò phản ứng
Neutron and Reactor Physics

Vật lý Hạt nhân
HUS – 9/2009

N.Z. Cho

Introduction to Nuclear Reactor Physics

1

Vật lý neutron và lò phản ứng
1. Giảng viên:

PGS. TS Phạm Quốc Hùng
ThS. Vũ Thanh Mai
2. Thời lượng: 45 tiết
3. Khung tính điểm:
Bài tập: 30%
Giữa kỳ: 20%
Cuối kỳ: 50%

V.T.Mai

Vật lý neutron và lò phản ứng

2

Tài liệu

1. Giáo trình:

Vật lý lò phản ứng hạt nhân – Ngô Quang Huy - NXB. ĐHQG HN
Introduction to nuclear reactor theory – Lamarsh
2. Tài liệu tham khảo:
Nuclear reactor physics – Duderstadt
Lò phản ứng hạt nhân – Phạm Quốc Hùng – NXB. ĐHQG HN

V.T.Mai

Vật lý neutron và lò phản ứng

3

Nội dung
1. Giới thiệu chung
1.1 Nhà máy điện hạt nhân
1.2 Vật lý lò và lý thuyết lò PƯ
2. Tương tác của neutron với vật chất và nguyên tắc cấu tạo lò PƯ
2.1 Neutron
2.2 Tán xạ và hấp thụ
2.3 Phân hạch hạt nhân
2.4 Phản ứng dây chuyền
2.5 Phân loại lò PƯ
3. Làm chậm và khuếch tán neutron
3.1 Cơ chế làm chậm
3.2 Khuếch tán neutron
3.3 PT khuếch tán 1 nhóm neutron
3.4 PT khuếch tán 2 nhóm neutron
3.5 PT vận chuyển neutron

V.T.Mai

Vật lý neutron và lò phản ứng

4

Nội dung
4. Trạng thái tới hạn của lò PƯ

4.1 Hệ số nhân hiệu dụng
4.2 Công thức 4 thứa số
4.3 Công suất lò PƯ
5. Động học lò PƯ
5.1 Độ PƯ
5.2 Vai trò của neutron tức thời và neutron trễ trong PƯ dây chuyền
5.3 PT động học lò PƯ
6. Sự thay đổi độ PƯ trong quá trình làm việc của lò
6.1 Sự nhiễm độc Xenon và Samari
6.2 Sự cháy nhiên liệu và tạo xỉ trong lò PƯ
6.3 Hiệu ứng nhiệt độ
6.4 Hiệu ứng công suất
6.5 Độ hiệu dụng của các thanh nhiên liệu

V.T.Mai

Vật lý neutron và lò phản ứng

5

1 Giới thiệu chung
1.1 Nhà máy điện hạt nhân

< Giản đồ cấu hình của nhà máy điện PWR >

V.T.Mai

Vật lý neutron và lò phản ứng

6

< Giản đồ cấu hình lõi lò PƯ PWR>

V.T.Mai

Vật lý neutron và lò phản ứng

7

V.T.Mai

Vật lý neutron và lò phản ứng

8

< Giản đồ thanh nhiên liệu>
UPPER
END CAP

1. Thanh nhiên liệu (Fuel rod)

SPRING

2. Vỏ nhiên liệu (Fuel cladding) là một ống
Zircaloy-4 dày 0.025 inch (0.635 mm).
3. Viên UO2 (UO2 pellet) được nén lõm cả 2
đầu để điểu chỉnh thích hợp cho sự dãn nở
vì nhiệt và sự phồng lên của nhiên liệu.
UO 2 PELLETS

FUEL CLADDING

Al2 O3 SPACER
DISC

LONG LOWER
END CAP

V.T.Mai

Vật lý neutron và lò phản ứng

9

• Ví dụ : Lõi lò VHTR
Fuel Kernel
Buffer Layer
Inner Pyrocarbon
Silicon Carbide
Outer Pyrocarbon

TRISO Particles

REPLACEABLE CENTRAL
& SIDE REFLECTORS

CORE BARREL

Coolant

36 X OPERATING
CONTROL RODS

BORATED PINS (TYP)

REFU...
N.Z. Cho Introduction to Nuclear Reactor Physics 1
Vt lý neutron và lò phn ng
Neutron and Reactor Physics
Vt lý Ht nhân
HUS – 9/2009
Vật lý neutron và lò phản ứng - Neutron and Reactor Physics - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý neutron và lò phản ứng - Neutron and Reactor Physics - Người đăng: Vandung Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Vật lý neutron và lò phản ứng - Neutron and Reactor Physics 9 10 89