Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LÝ THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi Vịt Sy
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2566 lần   |   Lượt tải: 24 lần
VẬT LÝ THỰC PHẨM

Giảng viên: Trần Thị Định
Bộ môn Công nghệ chế biến
Khoa Công nghệ thực phẩm











Chuyên đề 1: Các đặc trưng vật lý của thực
phẩm
Chuyên đề 2: Truyền khối ứng dụng trong
CNTP
Chuyên đề 3: Lưu biến thực phẩm
Chuyên đề 4: Hiện tượng bề mặt
Chuyên đề 5: Truyền nhiệt ứng dụng trong
CNTP
Chuyên đề 6: Tính chất quang học và điện từ
của vật liệu thực phẩm











Figura. L. O và Teixeira. A. A. (2007). Food physics: Physical
properties – measurements and applications. USA.
Stroshine. R. & Hamanm. D. (1995). Physical properties of
agricultural materials and food products.
Fellows. P. (2000). Food processing technology. 2nd ed. CRC Press,
New York, USA.
Welti-Chanes. J., Velez-Ruiz. J.F., Barbosa-Canovas. V.G. (Editors)
(2003). Transport phenomena in food processing. 2nd ed. CRC
Press, New York, USA.
Cengel. Y. A., Boles. M. A. (2002). Thermodynamics: an engineering
approach. 4th ed. Mc Graw Hill, New York, USA.

Chuyên đề 1: Các đặc trưng vật
lý của thực phẩm
 Các đặc trưng vật lý của thực phẩm
 Hệ đơn vị

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm
1.1. Kích thước và hình dạng
•

Mục đích:
–
–
–

Đánh giá chất lượng
Phân loại
Quyết định giá thành

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm
1.1. Kích thước và hình dạng
•

Kích thước
–

Mô tả bởi kích thước của phần diện tích nhô ra (projected area)
(rau, quả)
•
•
•

Đường kính lớn nhất (a)
Đường kính trung gian
Đường kính nhỏ nhất

– Mô tả bởi chiều dài, chiều rộng, chiều dày
(các loại hạt)
– Xác định bằng thước caliper
•

Lực nén lên vật liệu phải nhỏ nhất

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm
•

Hình dạng
–
–
–

Hình học cơ bản: hình trụ, hình elip, hình cầu, ovan…
Hình dạng khác
Xác định sự khác nhau về hình dạng của các loại thực phẩm
dựa vào tính cầu
•
•

Giả thiết là thể tích của các thực phẩm rắn xấp xỉ bằng thể tích của hình
elip được đặc trưng bởi đường kính lớn, trung gian, và nhỏ nhất
Tính cầu là tỷ số của thể tích thực phẩm với thể tích hình cầu giới hạn
bởi đường kính lớn nhất của vật thể
1/3

 V1 
Tính câù   
V2 

(a.b.c)1/3

a

V1: Thể tích hình elip, V2: thể tích hình cầu
2a, 2b, 2c: đường kính lớn nhất, trung gian, và nhỏ nhất

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm

1. Các đặc trưng vật lý của thực phẩm
• Bài tập ứng dụng
1. Bài tập 1
Hạt ngô có đường kính lớn nhất, đường kính trung gian, và
đường kính nhỏ nhất lần lượt là 12.01 mm, 8.15 mm, 5.18 mm.
Anh /Chị hãy xác định tính cầu của hạt ngô.

2. Bài tập 2
Quả táo có đường kính lớn nhất, đường kính tr...
VT THC PHM
Ging viên: Trn Thị Định
Bmôn Công nghchế biến
Khoa Công nghthc phm
VẬT LÝ THỰC PHẨM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LÝ THỰC PHẨM - Người đăng: Vịt Sy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
VẬT LÝ THỰC PHẨM 9 10 168