Ktl-icon-tai-lieu

Vblock Assembly

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
V-Block Assembly

1

V-Block Assembly
Create all the components of the V-Block assembly and then assemble them, as shown in
Figure 1. The dimensions of the components are shown in Figures 2 and 2.

Figure 1 The V-Block assembly

Figure 2 Views and dimensions of the V-Block body

2

Student Project

Figure 3 Views and dimensions of the U-Clamp and Fastener

...
V-Block Assembly 1
Figure 2 Views and dimensions of the V-Block body
Create all the components of the V-Block assembly and then assemble them, as shown in
Figure 1. The dimensions of the components are shown in Figures 2 and 2.
V-Block Assembly
Figure 1 The V-Block assembly
Vblock Assembly - Trang 2
Vblock Assembly - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vblock Assembly 9 10 400