Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ chi tiết xoắn

Được đăng lên bởi khanhnga84
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Như hôm trước mình đã hứa với cả nhà mình sẽ hướng dẫn vẽ chi tiết này. Hôm nay mình sẽ
thực hiện:

Cái hay khi thực hiện song chi tiết này các bạn sẽ học thêm một số lênh hay như: helix cerve;
Multi-sections Solid ; Tritangent Fellet ; Variable Radius Fellet.
Các bước thực hiện:

1

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Bước 1:
Trên mặt phẳng XY tạo hình vẽ có kích thước như hình dưới:
( Cái này chính là skecker 1)

2

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Bước 2:
Tạo các điểm tại các vị trí như hình dưới. Mục đích để làm các các điểm đầu sử dụng cho lệnh
helix curve trong bước sau.

3

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Bước 3:
Tạo đường thẳng có kích thước 200 như hình vẽ.

4

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Bước 4:
Lần lượt tạo 12 helix curve tại các điểm đầu như hình vẽ dưới. Các thông số lựa chọn như ở hình
dưới.( chú ý là để có kích thước đúng với bản vẽ trên thì tại lựa chọn Type pitch; Height thì phải
chọn là 200mm chứ không phải là 300 mm như mình chọn.

5

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Và kết quả cho 12 helix :

6

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Bước 5:
Dùng lệnh plyline để tạo đường kín có màu nâu như hình đưới:

7

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Bước 6:
Dùng lệnh Munlti-section Solid để tạo khối như hình dưới:
Các lựa chọn cho lệnh này bạn nhìn vào hộp thoại của lệnh.

8

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Bước 7:
Dùng lệnh Tritangent Fillet để vo tròn như hình dưới:
Và làm lần lượt cho 8 mặt.

9

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Bước 8:
Dùng lệnh Variable Radius Fillet để vo tròn theo biên dạng như hình dưới. Đây là lệnh vo tròn
theo bán kính tùy ý tại các vị trí tùy ý( ở trên đỉnh mình trọn R=15, dưới đáy mình chọn R=20)

10

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Và làm lần lượt cho 4 biên dạng và ta được.

11

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009
Bước 9:
Và một số thao thác đơn giản nữa ta được kết quả:
Dùng lệnh shell để tạo rỗng như hình dưới:

12

Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009

13

...
Trung tâm đ
ào t
o và ng dng công ngh VTech
2009
1
Như hôm trước mình đã ha vi c nhà mình s hướng dn v chi tiết này. Hôm nay mình s
thc hin:
Cái hay khi thc hin song chi tiết này các bn s hc thêm mt s lênh hay như: helix cerve;
Multi-sections Solid ; Tritangent Fellet ; Variable Radius Fellet.
Các bước thc hin:
Vẽ chi tiết xoắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ chi tiết xoắn - Người đăng: khanhnga84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Vẽ chi tiết xoắn 9 10 55