Ktl-icon-tai-lieu

vẽ cơ khí

Được đăng lên bởi phuocsimc
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 4428 lần   |   Lượt tải: 19 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ – BỘ MÔN THIẾT KẾ MÁY

MÔN HỌC

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

GIẢNG VIÊN : TS PHAN TẤN TÙNG
2009
1

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

Qui định chung của môn học
• Tên môn học:
VẼ CƠ KHÍ
• Mã số môn học: 209037
• Tổng số tiết:
42 tiết (Lý thuyết 28t Bài tập:14t)
• Hình thức thi và kiểm tra: thi vẽ trên giấy tại lớp – không
sử dụng tài liệu – kiểm tra 90’ – thi 120’
• Cách đánh giá điểm thành phần: thi 50% kiểm tra 25% bài
tập lớn (khoảng 4 - 6 bản A3 vẽ tại nhà và nộp cho GV) 15%
chuyên cần 10%
• Tài liệu tham khảo:
[1] Vẽ kỹ thuật cơ khí – Lê Khánh Điền, Vũ Tiến Đạt. NXB
Đại Học Quốc Gia. 2007
[2] Vẽ kỹ thuật Cơ khí tập 1&2 – Trần Hữu Quế, Đặng Văn
Cứ, Nguyễn Văn Tuấn. NXB Giáo dục. 2007
2

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

CHƯƠNG TRÌNH
Chương 1: Khái niệm về các bản vẽ
Chương 2: Vẽ biểu diễn và qui ước các mối ghép
A. Mối ghép ren:
B. Mối ghép then, chốt, vòng găng
C. Mối ghép hàn
Chương 3: Chất lượng chế tạo
Chương 4: Bản vẽ chi tiết
Chương 5: Vẽ bộ truyền ăn khớp
A. Bộ truyền bánh răng trụ
B. Bộ truyên bánh răng nón
C. Bộ truyền trục vít bánh vít
Chương 6: Vẽ ổ lăn - lò xo
Chương 7: Bản vẽ lắp
Chương 8: Bản vẽ sơ đồ
3

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

CHƯƠNG 1

TS PHAN TẤN TÙNG

KHÁI NIỆM VỀ BẢN VẼ

• Bản vẽ kỹ thuật là ngôn ngữ kỹ thuật dùng để diễn tả (giao
tiếp – truyền đạt) ý định của người thiết kế đến người thực
hiện (chế tạo – lắp ráp – vận hành)
• Trong thiết kế cơ khí thường sử dụng 3 lọai bản vẽ với các
mục đích khác nhau
1.1 Bản vẽ sơ đồ
• Bản vẽ sơ đồ dùng các ký hiệu qui ước chuẩn để biểu diễn
nguyên lý họat động của máy được thiết kế ở dạng đơn giản
nhất nhằm mục đích cho người đọc bản vẽ dể dàng nắm bắt
nhanh chóng họat động của máy được thiết kế.

4

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

• Có nhiều lọai sơ đồ nhằm biểu diễn các hệ thống trong máy
như:
• Bản vẽ sơ đồ nguyên lý biểu diễn nguyên lý họat động của
các bộ phận công tác
• Bản vẽ sơ đồ động biểu diễn hệ thống truyển động cơ khí
trong máy
• Bản vẽ sơ đồ thủy lực – khí nén biểu diễn hệ thống thủy lực
– khí nén trong máy
• Bản vẽ sơ đồ điện biểu diễn hệ thống đện động lực và điện
điều khiển trong máy
• Bản vẽ sơ đồ công nghệ biểu diễn quá trình chế tạo chi tiết
và lắp ráp máy
5

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

Z2'=30
Z3=60
Z1'=75

Z2=15

n1

Z'3 =25

Zc =20
Z5=20

Z1=15

Z4=25
Z'5 =1
Z6=100
Z'4

Bản vẽ sơ đồ động

6

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

Bản vẽ sơ đồ điện

7

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

TS PHAN TẤN TÙNG

Bản vẽ sơ đồ thủy l...
1
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA TP H CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ – B MÔN THIT K MÁY
MÔN HC
V K THUT CƠ KHÍ
GING VIÊN : TS PHAN TN TÙNG
2009
vẽ cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vẽ cơ khí - Người đăng: phuocsimc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
vẽ cơ khí 9 10 593