Ktl-icon-tai-lieu

VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi phamthithuhang80-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH
(phần II)

Trần Viết Điền
10 tháng 06 năm 2010
® Phải có sự đồng ý của tác giả cũng như ghi rõ nguồn "" khi bạn
phát hành lại thông tin từ website này

1. Không ở chùa Kim Tiên vẫn được tôn xưng “Bà Chúa Tiên”.
Tác giả công trình [1] cho rằng người đời còn tôn xưng Ngọc Hân công chúa là
“Bà Chúa Tiên”, với lý do Ngọc Hân công chúa từng ở chùa Kim Tiên, ngôi chùa có
huyền thoại về những nàng tiên xuống tắm ở giếng Tiên và khi trùng tu mở rộng chùa
Kim Tiên, Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát có dựng lầu Vọng Tiên. Một bà hoàng thái hậu
góa bụa, lên chiếm chùa thờ Phật để ở, không thành ni sư lại thành tiên. Nghiên cứu lịch
sử kiểu này y như viết kịch bản phim thần thoại! Tuy nhiên, đã đề cập sự kiện dân gian
tôn xưng Ngọc Hân công chúa là “ Bà chúa Tiên” thì chúng tôi cũng xin thảo luận quanh
danh xưng “Bà Chúa Tiên” vậy. Giới nghiên cứu ở Huế đều nhất trí phủ Dương Xuân
thường được dân gian gọi là phủ Thợ Đúc, phủ Trên, phủ Tiên. Ở làng Dương Xuân Hạ,
thôn Hạ 1, còn có những di tích, di vật có liên quan phủ Tiên. Có giếng Tiên, gần miếu
Sơn Thần rất linh hiển, dân gian cũng gọi là miếu Tiên. Dòng khe nối thông sông Hương
với Bàu Vá, chảy qua làng Hạ, tức Dương Xuân Hạ, cũng có tên là khe Tiên. Qua Ai Tư
Vãn được biết Bắc cung hoàng hậu có đến các đền miếu để cầu đảo, xin thuốc tiên để cứu
vua Quang Trung khi lâm bệnh:
“Từ nắng hạ mưa thu trái tiết,
Xót mình rồng mỏi mệt chẳng yên.
Xiết bao kinh sợ, lo phiền,
Miếu thần đã đảo, thuốc tiên lại cầu” (Ai Tư Vãn)
Theo cách lý giải của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, do có từ Tiên trong
những danh xưng vừa nêu, chúng tôi cũng có thể đưa giả thuyết Bắc Cung hoàng hậu
Ngọc Hân từng cầu đảo ở các miếu trong đó miếu Tiên, múc nước thánh ở giếng Tiên để
chửa bệnh cho vua Quang Trung. Có khả năng bà Ngọc Hân từng ngự ở một hành cung,
có tiền thân là một cung thất của vương phủ Dương Xuân cũ, cơ sở này về sau biến thành

đình ấp Dương Hòa ( thôn Hạ 1). Một bà công chúa con vua Lê, ngự ở phủ Tiên, đến
miếu Tiên để cầu đảo, có sử dụng giếng Tiên… nên dân gian gọi bà là Bà Chúa Tiên.

Hình 1:

Đình ấp Dương Hòa, thuộc làng Dương Xuân Hạ, dựng trên
cung thất cũ thuộc phủ Tiên.

Hình 2:
Ảnh chụp miếu sơn thần ở gần giếng Tiên, dân
gian làng Hạ có khi gọi là miếu Tiên.

Hình 3:
Giếng Tiên ở Dương Xuân Hạ, một thời là
nơi lấy nước thánh của miếu Tiên.

Hình 4:
Ảnh chụp một đoạn của
Khe Tiên ở Dương Xu...
http://www.khoahoc.net/baivo/tranvietdien/100610-cosokhoahoccuamotcongtrinh-2.htm
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH
(phần II)
Trần Viết Điền
10 tháng 06 năm 2010
® Phải có sự đồng ý của tác giả cũng như ghi rõ nguồn "www.khoahoc.net" khi bạn
phát hành lại thông tin từ website này
1. Không ở chùa Kim Tiên vẫn được tôn xưng “Bà Chúa Tiên”.
Tác giả công trình [1] cho rằng người đời còn tôn xưng Ngọc Hân công chúa
“Bà Chúa Tiên”, với do Ngọc Hân công chúa từng chùa Kim Tiên, ngôi chùa
huyền thoại về những ng tiên xuống tắm giếng Tiên khi trùng tu mở rộng chùa
Kim Tiên, Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát có dựng lầu Vọng Tiên. Một bà hoàng thái hậu
góa bụa, lên chiếm chùa thờ Phật đ ở, không thành nilại thành tiên. Nghiên cứu lịch
sử kiểuy y như viết kịch bản phim thần thoại! Tuy nhiên, đã đề cập sự kiện dân gian
tôn xưng Ngọc Hân công chúa là “ Bà chúa Tiên” thì chúng tôi cũng xin thảo luận quanh
danh xưng “Bà Chúa Tiên” vậy. Giới nghiên cứu Huế đều nhất trí ph Dương Xuân
thường được dân gian gọi là phủ Thợ Đúc, phủ Trên, phủ Tiên. Ở làng Dương Xuân Hạ,
thôn Hạ 1, cònnhững di tích, di vậtliên quan ph Tiên. giếng Tiên, gần miếu
Sơn Thần rất linh hiển, dân gian cũng gọi là miếu Tiên. Dòng khe nối thông sông Hương
với Bàu Vá, chảy qua làng Hạ, tức Dương Xuân Hạ, cũng có tên là khe Tiên. Qua Ai
Vãn được biết Bắc cung hoàng hậu có đến các đền miếu để cầu đảo, xin thuốc tiên để cứu
vua Quang Trung khi lâm bệnh:
“Từ nắng hạ mưa thu trái tiết,
Xót mình rồng mỏi mệt chẳng yên.
Xiết bao kinh sợ, lo phiền,
Miếu thần đã đảo, thuốc tiên lại cầu” (Ai Tư Vãn)
Theo cách giải của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, do từ Tiên trong
những danh xưng vừa nêu, chúng tôi cũng thể đưa giả thuyết Bắc Cung hoàng hậu
Ngọc Hân từng cầu đảo ở các miếu trong đó miếu Tiên, múc nước thánh giếng Tiên để
chửa bệnh cho vua Quang Trung. kh năng Ngọc Hân từng ngự một hành cung,
có tiền thân là một cung thất của vương phủ Dương Xuân cũ, cơ sở này về sau biến thành
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH - Người đăng: phamthithuhang80-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH 9 10 439