Ktl-icon-tai-lieu

VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi phamthithuhang80-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH
(phần 3)

Trần Viết Điền
17 tháng 06 năm 2010
® Phải có sự đồng ý của tác giả cũng như ghi rõ nguồn "" khi bạn
phát hành lại thông tin từ website này

Vấn đề I

DẤU TÍCH THÀNH LŨY DO VUA QUANG TRUNG CHO
ĐẮP THÊM Ở THÀNH PHÚ XUÂN?

Thành Phú Xuân do Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát xây dựng, quân đội LêTrịnh chiếm cứ và triều Quang Trung, Cảnh Thịnh có tôn tạo, tạm gọi thành Phú Xuân
xưa. Thành này ở đâu, qui mô như thế nào, vẫn chưa có câu trả lời rốt ráo. Các nhà
nghiên cứu đã tốn khá nhiều công sức để tìm thư tịch cổ, viết về thành Phú Xuân, và đã
thống nhất một số điểm khi xử lý chúng. Tuy nhiên chưa có thao tác khảo cổ học nhằm
tìm kiếm dấu tích móng, nền của thành ngoại, thành nội, tử cấm thành, cung, đài, điện,
các… như đã làm đối với hoàng thành Thăng Long, thành Hoàng Đế hay thành nhà Hồ…
Bên cạnh đó, giới nghiên cứu cũng đề cập một công trình phụ, gắn bó với thành Phú
Xuân xưa, là thành lũy do vua Quang Trung cho lệnh xây thêm quanh nơi “dinh ông ở”
để phòng thủ kiểu thời chiến.
Sở dĩ các nhà nghiên cứu đặt vấn đề tìm dấu tích thành lũy dựng thêm ấy là để
góp phần xác định vị trí của thành Phú Xuân xưa. Các nhà nghiên cứu thường dựa vào
đoạn trích trong bức thư của giáo sĩ La Bartette, viết ngày 23-7-1788 để rút ra những
thông tin cần thiết cho việc tìm kiếm: “Từ khi Tân vương (Nguyễn Huệ) về Phú Xuân,
ông ấy bận phòng ngự:ông đã cho xây một bức tường cao 20 pieds (6,48m)chung quanh
dinh ông. Hình như ông gấp lắm, ông bắt mọi người làm việc sáng đêm không nghỉ.
Người ta nói rằng ông cho đặt súng đại bác chung quanh. Người ta còn nói, ông sắp xây
tường hai bên sông chảy qua Phú Xuân và đặt súng đại bác ở đó. Người ta tin rằng ông
làm như vậy vì ông sợ thủy quân (địch). Chính tại thành này ông đã cất số vàng ông đã
kiếm được ở Bắc Kỳ”(Đặng Phương Nghi, Vài tài liệu mới lạ về cuộc Bắc tiến của
Nguyễn Huệ, tr. 235). Việc tìm kiếm dấu tích của thành lũy đắp thêm này cũng có hai
hướng, chưa thấy hướng khác:
- Tìm ở gò Bình An, trước là xứ Lâm Lộc của đồi Dương Xuân (Hướng A)
- Tìm trên vương đảo có 8 làng trong đó làng Phú Xuân là chính (Hướng B).

Chúng tôi mạo muội trình bày thiển ý, không ngại điều kiện nghiên cứu hạn hẹp
của mình, trong tinh thần khoa học, với ước mong các nhà nghiên xem xét để coi hướng
nào có sức thuyết phục nhất thì nên đề xuất cơ quan hữu trách tổ chức thao tác khảo cổ
học.
1.

Hướng A kỳ thú nhưng thi...
http://www.khoahoc.net/baivo/tranvietdien/170610-cosokhoahoccuamotcongtrinh-3.htm
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH
(phần 3)
Trần Viết Điền
17 tháng 06 năm 2010
® Phải có sự đồng ý của tác giả cũng như ghi rõ nguồn "www.khoahoc.net" khi bạn
phát hành lại thông tin từ website này
Vấn đề I DẤU TÍCH THÀNH LŨY DO VUA QUANG TRUNG CHO
ĐẮP THÊM Ở THÀNH PHÚ XUÂN?
Thành Phú Xuân do Vương Nguyễn Phúc Khoát xây dựng, quân đội Lê-
Trịnh chiếm c và triều Quang Trung, Cảnh Thịnh tôn tạo, tạm gọi thành Phú Xuân
xưa. Thành này đâu, qui như thế nào, vẫn chưa câu trả lời rốt ráo. Các nhà
nghiên cứu đã tốn khá nhiều công sức để tìm thư tịch cổ, viết về thành Phú Xuân, đã
thống nhất một s điểm khi xử lý chúng. Tuy nhiên chưa có thao tác khảo cổ học nhằm
tìm kiếm dấu tích ng, nền của thành ngoại, thành ni, t cấm thành, cung, đài, điện,
các… như đã làm đối với hoàng thành Thăng Long, thành Hoàng Đế hay thành nhà Hồ…
Bên cạnh đó, giới nghiên cứu cũng đề cập một công trình phụ, gắn với thành Phú
Xuân xưa, thành lũy do vua Quang Trung cho lệnh xây thêm quanh nơi “dinh ông
để phòng thủ kiểu thời chiến.
Sở các nhà nghiên cứu đặt vấn đ tìm dấu tích thành lũy dựng thêm y để
góp phần xác định vị trí của thành Phú Xuân xưa.c nhà nghiên cứu thường dựa vào
đoạn trích trong bức thư của giáo sĩ La Bartette, viết ngày 23-7-1788 để rút ra những
thông tin cần thiết cho việc tìm kiếm: “Từ khi Tân vương (Nguyễn Huệ) về Phú Xuân,
ông ấy bận phòng ngự:ông đã cho xây một bức tường cao 20 pieds (6,48m)chung quanh
dinh ông. Hình như ông gấp lắm, ông bắt mọi người làm việc sáng đêm không nghỉ.
Người ta nói rằng ông cho đặt súng đại bác chung quanh. Người ta còn nói, ông sắp xây
tường hai n sông chảy qua Phú Xuân và đặt súng đại bác đó. Người ta tin rằng ông
làm như vậy ông sợ thủy quân (địch). Chính tại thành này ông đã cất số vàng ông đã
kiếm được Bắc Kỳ”(Đặng Phương Nghi, Vài tài liệu mới l về cuộc Bắc tiến của
Nguyễn Huệ, tr. 235). Việc tìm kiếm dấu tích của thành lũy đắp thêm này cũng hai
hướng, chưa thấy hướng khác:
- Tìm ở gò Bình An, trước là xứ Lâm Lộc của đồi Dương Xuân (Hướng A)
- Tìm trên vương đảo có 8 làng trong đó làng Phú Xuân là chính (Hướng B).
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH - Người đăng: phamthithuhang80-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MỘT CÔNG TRÌNH 9 10 141