Ktl-icon-tai-lieu

VẼ KĨ THUẬT

Được đăng lên bởi bahuong79
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1990 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG VIII
I.
TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
1. Khái niệm
1.1 Các loại bánh răng và công dụng của nó

Bánh răng là chi tiết thông dụng dùng để truyền chuyển động quay. Bánh răng thường
dùng gồm có 3 loại.
Để truyền chuyển động quay giữa hai trục quay song song dùng bánh răng trụ (hình 8-1a)

Dùng để truyền chuyển động quay giữa hai trục cắt nhau dùng bánh răng côn (Hình 8-1b)

Để truyền chuyển động quay giữa hai trục chéo nhau thường dùng bánh vít và trục vít
(Hình 8-1c)

So với truyền động cơ khí khác truyền động bánh răng có ưu điểm
-

Kích thước nhỏ, khả năng tải trọng lớn
Tỷ số truyền không thay đổi
Hiệu suất cao có thể đạt được 0,97-0,99
Tuổi thọ cao, làm việc tin cậy.

Tuy nhiên truyền động bánh răng có các nhược điểm sau:
-

Chế tạo tương đối phức tạp.
Đòi hỏi độ chính xác cao.
Có nhiều tiếng ồn khi vận tốc lớn.

Truyền thông bánh răng được dùng rất nhiều trong các máy, từ đồng hồ, khí cụ cho đến
các máy hạng nặng, có thể truyền công suất từ nhỏ đến lớn, vận tốc từ thấp đến cao.
Muốn các bộ truyền làm việc được thì các bánh răng phải có các thông số cơ bản giống
nhau.
1.2 Các thông số cơ bản của bánh răng.

Bánh răng gồm có các thông số kĩ thuật như sau (Hình 8-2)
 Vòng đinh

Là đường tròn đi qua đỉnh răng, đường kính kí hiệu là d a
 Vòng đáy

Là đường tròn đi qua đáy răng, đường kính kí hiệu là d f
 Vòng chia

Là đường tròn để tính môdun của bánh răng, đường kính kí hiệu là d

 Số răng

Là tổng số răng của một bánh răng, kí hiệu là Z.
 Bước răng

Là độ dài cung giữa hai răng kề nhau tính trên vòng chia, bước răng kí hiệu Pt . Chu vi
của vòng chia bằng:

πd=Z .t
Do đó:
 Mô đun: là tỷ số t/

π , kí hiệu của mô đun là m

Ta có: d= m.Z
Hai bánh răng muốn ăn khớp được với nhau thì bước răng phải bằng nhau, nghĩa là mô
đun phải bằng nhau, bánh răng càng lớn thì số răng càng nhiều. các kích thước kết cấu
của bấnh răng đều có liên quan đến mô đun. Do đó modun là tham số quan trọng của
bánh răng. Mô đun của bánh răng được tiêu chuẩn hóa theo TCVN 2257-77.
 Chiều cao răng

Là chiều cao tính từ đáy răng đến đỉnh răng, kí hiệu là h. Chiều cao răng chia làm hai
phần: chiều cao đỉnh răng được lấy từ vòng đỉnh đến vòng chia, kí hiệu bằng h, thông
thường lấy ha =m. Và chiều cao đáy răng tính từ vòng đáy đến vòng chia ht =1,25m.
Ta có công thức của đường kính vòng đỉnh và vòng đáy của bánh răng trụ như sau:

d a=d+2h a=mZ+2m=m ( Z +2 )

d t =d−2hf =mZ−2,5 m=m(Z−2,5)

Hình dạng của răng (profin) là đường cong, phần nhiều là đường thân khai của đường
tròn. Vì kết c...
CHƯƠNG VIII
I. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG
1. Khái niệm
1.1 Các loại bánh răng và công dụng của nó
Bánh răng là chi tiết thông dụng dùng để truyền chuyển động quay. Bánh răng thường
dùng gồm có 3 loại.
Để truyền chuyển động quay giữa hai trục quay song song dùng bánh răng trụ (hình 8-1a)
Dùng để truyền chuyển động quay giữa hai trục cắt nhau dùng bánh răng côn (Hình 8-1b)
Để truyền chuyển động quay giữa hai trục chéo nhau thường dùng bánh vít và trục vít
(Hình 8-1c)
VẼ KĨ THUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẼ KĨ THUẬT - Người đăng: bahuong79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
VẼ KĨ THUẬT 9 10 3