Ktl-icon-tai-lieu

vẽ kĩ thuật

Được đăng lên bởi vanthhu10-7
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trung tâm Đào tạo Kiến trúc CBS

GIÁO TRÌNH VẼ KỸ THUẬT

BÀI 1:

VẬT LIỆU VẼ, VẬT LIỆU VẼ, KHỔ GIẤY, TỶ LỆ,
KHUNG VẼ VÀ KHUNG TÊN
1. VẬT LIỆU VẼ
1.1 - Giấy vẽ: Có nhiều loại giấy vẽ, giấy vẽ cứng mặt nhẵn và mặt nhám, giấy vẽ phác là
loại giấy thường, kẻ ô vuông.
1.2 - Bút chì: Trên bản vẽ chỉ dùng loại chì đen. Loại chì cứng kí hiệu là H (ví dụ: 2H,
3H…6H). Và chì mềm kí hiệu là B (ví dụ: 2B, 3B…6B). Trong vẽ kĩ thuật thường dùng
chì HB để vẽ mờ, và chì 2B để tô đậm bản vẽ. Phải vót nhọn như (hình 1-1).
1.3 - Tẩy: Chỉ nên dùng loại tẩy mềm, muốn tẩy những nét vẽ bằng mực có thể dùng dao
cạo hoặc dùng bút tẩy mực trắng.

(Sưu tầm và biên soạn)

1

Trung tâm Đào tạo Kiến trúc CBS

2. DỤNG CỤ VẼ
2.1 - Ván vẽ: Có thể rời hoặc đóng thành mặt bàn, các cạnh phải vuông góc thẳng.
2.2 - Thước tê: Dùng vẽ những đường thẳng song song (hình 1-4)
2.3 - Êke: Một bộ gồm 2 cái, 1 cái có góc nhọn bằng 45o , một cái có góc nhọn bằng 60o.
Phối hợp hai êke có thể tạo những đường song song (hình 1-3), (h 1-5), (h 1-6) và (h 17).
3. KHỔ GIẤY
Khổ giấy là kích thước đo theo mép ngoài của bản vẽ.
Các quy định về khổ giấy cơ bản như sau:
Ký hiệu
Kích thước

A0
1189 x 841

A1
841 x 594

A2
594 x 420

A3
420 x 297

A4
297 x 210

 Chú ý: Các khổ A1, A2, A3, A4 được chia ra từ khổ A0. Sự phân chia trên đây thực hiện
theo một nguyên tắc chia đôi cạnh dài của khổ trước đó để được cạnh ngắn của khổ tiếp
sau, còn một cạnh giữ nguyên.

4. KHUNG VẼ VÀ KHUNG TÊN (Khổ giấy A3)

(Sưu tầm và biên soạn)

2

Trung tâm Đào tạo Kiến trúc CBS

4.1 - Khung vẽ: Được vẽ bằng nét liền đậm cách mép khổ giấy 10mm. Nếu có nhiều bản
vẽ dự định sẽ đóng thành tập thì ở kẽ khung cách mép trái khổ giấy 15mm.
4.2 - Khung tên dùng: Để ghi các thông số bản vẽ, vẽ bằng nét liền đậm, đặt ở mép bên
phải, phía dưới có 2 cạnh trùng với 2 cạnh của khung bản vẽ. Chữ viết trong khung tên
phải đúng với tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
Kích thước khung bản vẽ và khung tên như sau:

1 : Họ tên

5 : Bài tập

2 : Họ tên người vẽ

6 : Tên bài tập

3 : GVHD

7 : STT

4 : Họ tên GVHD

8 : STT bài tập

5. TỶ LỆ
Tỷ lệ bản vẽ là tỷ số giữa kích thước đo được trên bản vẽ và kích thước thật của vật thể
Tỷ lệ được ký hiệu 2 chữ TL và các chữ số biểu diễn
TCVN quy định:
(Sưu tầm và biên soạn)

3

Trung tâm Đào tạo Kiến trúc CBS

TL phóng to : 200:1;

100:1;

50:1;

25:1

TL thu nhỏ

1:100;

1:50;

1:25

: 1:200;

BÀI 2:

CÁC NÉT VẼ, NÉT CHỮ, GHI KÍCH THƯỚC
1. CÁC NÉT VẼ
Nét liền đậm, độ dày 0.5
Nét liền mảnh, độ dày 0.3
Nét đứt
Nét chấm ...
Trung tâm Đào to Kiến trúc CBS
(Sưu tm và biên son) 1
GIÁO TRÌNH V K THUT
BÀI 1:
VT LIU V, VT LIU V, KH GIY, T L,
KHUNG V KHUNG TÊN
1. VT LIU V
1.1 - Giy v:nhiu loi giy v, giy v cng mt nhn và mt nhám, giy v phác
loi giy thường, k ô vuông.
1.2 - Bút chì: Trên bn v ch dùng loại chì đen. Loại chì cng hiu H (ví d: 2H,
3H…6H). chì mềm hiu B (ví dụ: 2B, 3B…6B). Trong v thuật thường dùng
chì HB để v mờ, và chì 2B để tô đậm bn v. Phi vót nhọn như (hình 1-1).
1.3 - Ty: Ch nên dùng loi ty mm, mun ty nhng nét v bng mc th dùng dao
co hoc dùng bút ty mc trng.
vẽ kĩ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vẽ kĩ thuật - Người đăng: vanthhu10-7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
vẽ kĩ thuật 9 10 410