Ktl-icon-tai-lieu

vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi Thanh Sang Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ

Tên môn học: Vẽ kỹ thuật cơ khí
Mã số môn học: MH 12

39

Năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO VẼ KỸ THUẬT
Mã số môn học: MH 12
Thời gian môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 35giờ)

1. Vị trí, tính chất của môn học
1.1. Vị trí môn học:
+ Môn vẽ kỹ thuật là môn được giảng dạy từ đầu khóa học và trước khi học các
môn học, mô đun đào tạo nghề.
+ Môn học được bố trí trước các môn học, mô-đun đào tạo chuyên môn nghề.
1.2. Tính chất môn học:
Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề Cơ điện tử.

2. Mục tiêu môn học:
2.1. Kiến thức:
- Phân tích được bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp.
- Vận dụng được những kiến thức của môn học để tiếp thu các môn học, mô-đun
chuyên nghề.
2.2. Kỹ năng:
- Vẽ tách được chi tiết từ bản vẽ lắp.
- Vẽ được bản vẽ lắp đơn giản.
2.3. Thái độ:
- Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.

3. Nội dung môn học:
3.1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
Số
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tên chương, mục
Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật
Vẽ hình học
Hình chiếu vuông góc
Biểu diễu vật thể
Hình chiếu trục đo
Vẽ quy ước các mối ghép cơ khí
Bánh răng – lò xo
Bản vẽ chi tiết – bản vẽ lắp
Kiểm tra kết thúc môn học
Tổng cộng

Tổng số
4
6
7
7
7
8
5
12
4
60

Thời gian
Thực
Lý
hành,
thuyết
Bài tập
2
2
3
2
4
3
2
4
3
3
5
3
2
2
4
6
0
0
25
25

Kiểm
tra*
0
1
0
1
1
0
1
2
4
10

40
* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính bằng giờ lý thuyết, kiểm tra thực
hành được tính bằng giờ thực hành.
3.2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn bản vẽ
+ Lựa chọn, sử dụng thành thạo các dụng cụ, vật liệu vẽ.
+ Có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập.
Nội dung của bài:
Thời gian: 4h (LT: 2h; TH: 2h; KT: 0h)
1.1. Vật liệu - Dụng cụ vẽ và cách sử dụng
Thời gian: 0,25h
1.2. Tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ
Thời gian:0,5h
1.3. Trình tự lập bản vẽ
Thời gian: 0,25h
1.4. Bài tập
Thời gian:2h

Bài 2. Vẽ hình học
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
+ Giải thích được phương pháp vẽ đường thẳng song song, đường thẳng vuông
góc, chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn, vẽ một số đường cong điển hình.
+ Phân tích được các phương pháp dựng hình cơ bản, một số trường hợp vẽ nối
tiếp và vẽ một số đường cong thông dụng..
+ Ứng dụng được vào vạch dấu khi học các mô-đun thực hành.
+ Có ý th...
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ
Tên môn học: Vẽ kỹ thuật cơ khí
Mã số môn học: MH 12
vẽ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vẽ kỹ thuật - Người đăng: Thanh Sang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
vẽ kỹ thuật 9 10 511