Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ kỹ thuật xây dựng

Được đăng lên bởi dinhkhoi1608-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1050 lần   |   Lượt tải: 5 lần
03.01.2014

VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

1. PHẦN 1: VẼ KỸ THUẬT

* Chương 1: Tổng quan về bản vẽ kỹ thuật
* Chương 2: Cơ sở của bản vẽ kỹ thuật
* Chương 3: Các phương pháp biểu diễn vật thể

2. PHẦN 2: PHẦN CHUYÊN NGÀNH
* Chương 4: Bản vẽ nhà
* Chương 5: Bản vẽ kết cấu Bê-tông cốt thép

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hình học họa hình (Tập 1+2) – Nguyễn Đình Điện, Đỗ Mạnh Môn
(Nhà xuất bản Giáo dục-1993 và Tái bản)
2. Hình học họa hình – Bóng – Phối cảnh – Văn Đình Thông
(ĐH Kiến Trúc TP.HCM-1999)
3. Bài tập hình học họa hình – Nguyễn Quang Cự
4. Vẽ kỹ thuật cơ khí (ĐH) - Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn
5. Bài tập vẽ kỹ thuật (ĐH) - Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
6. Vẽ kỹ thuật (CĐ) - Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
7. Bài tập vẽ kỹ thuật (CĐ) - Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
8. Bản vẽ kỹ thuật – Tiêu chuẩn Quốc tế - Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn

PHẦN 1: VẼ KỸ THUẬT
* BÀI MỞ ĐẦU *
I. Định nghĩa môn học:
Vẽ kỹ thuật là môn kỹ thuật cơ sở, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến
thức để đọc được những bản vẽ từ đơn giản đến phức tạp do chuyên ngành
được đào tạo.
Thành lập được các bản vẽ từ đơn giản đến phức tạp do chuyên ngành được
đào tạo.
 Khi ra trường có thể đảm nhiệm các công việc giám sát, chỉ đạo thi công
và thiết kế các công trình.
 Bản vẽ kỹ thuật là tiếng nói của người làm công tác kỹ thuật trên toàn thế
giới.

1

03.01.2014

PHẦN 1: VẼ KỸ THUẬT
* BÀI MỞ ĐẦU *
II. Yêu cầu của môn học:
Vẽ kỹ thuật là môn kỹ thuật cơ sở có tính thực hành rất cao, vì vậy yêu cầu
sinh viên phải thực hiện đầy đủ các bài tập do giảng viên yêu cầu, có chất
lượng và đúng thời gian.
Cuối học kì bài tập được đóng thành tập và yêu cầu đạt điểm trung bình trên 5
sẽ được tham gia thi cuối kì.
Mặt khác: môn vẽ kỹ thuật còn rèn luyện tính làm việc tỉ mỉ, chính xác, khoa
học và khả năng tư duy trừu tượng để giải quyết những vướng mắt trong học
tập và thực tiễn.

PHẦN 1: VẼ KỸ THUẬT
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT
Bản vẽ kỹ thuật:
* Các loại hình biểu diễn
* Một hệ thống quy ước gọi là tiêu chuẩn (TCVN, ISO)
§1. Một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ:
Mỗi bản vẽ kỹ thuật đều được hoàn thành trên một tờ giấy có kích thước đã
qui định (thống nhất trên toàn thế giới).
I. Khổ giấy:
Ba loại khổ giấy:

* Khổ giấy chính
* Khổ giấy phụ
* Khổ giấy đặc biệt

PHẦN 1: VẼ KỸ THUẬT
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT

5 khổ giấy chính thường dùng:
Ký hiệu khổ giấy

Kích thƣớc các cạnh của khổ giấy (mm)

A4

297 x 210

A3

297 x 420

A2

594 x 420

A1

594 x 841

A0

1189 x 841

2

03.01.20...
03.01.2014
1
1. PHẦN 1: VẼ KỸ THUẬT
* Chương 1: Tổng quan về bản vẽ kỹ thuật
* Chương 2: Cơ sở của bản vẽ kỹ thuật
* Chương 3: Các phương pháp biểu diễn vật thể
2. PHẦN 2: PHẦN CHUYÊN NGÀNH
* Chương 4: Bản vẽ nhà
* Chương 5: Bản vẽ kết cấu Bê-tông cốt thép
VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG
1. Hình học họa hình (Tập 1+2) – Nguyễn Đình Điện, Đỗ Mạnh Môn
(Nhà xuất bản Giáo dục-1993 và Tái bản)
2. Hình học họa hình Bóng – Phối cảnh – Văn Đình Thông
(ĐH Kiến Trúc TP.HCM-1999)
3. Bài tập hình học họa hình – Nguyễn Quang Cự
4. Vẽ kỹ thuật cơ khí (ĐH) - Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn
5. Bài tập vẽ kỹ thuật (ĐH) - Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
6. Vẽ kỹ thuật (CĐ) - Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
7. Bài tập vẽ kỹ thuật (CĐ) - Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
8. Bản vẽ kỹ thuật – Tiêu chuẩn Quốc tế - Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN 1: VẼ KỸ THUẬT
* BÀI MỞ ĐẦU *
I. Định nghĩa môn học:
Vẽ kỹ thuật là môn kỹ thuật cơ sở, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến
thức để đọc được những bản vẽ từ đơn giản đến phức tạp do chuyên ngành
được đào tạo.
Thành lập được các bản vẽ từ đơn giản đến phức tạp do chuyên ngành được
đào tạo.
Khi ra trường có thể đảm nhiệm các công việc giám sát, chỉ đạo thing
và thiết kế các công trình.
Bản vẽ kỹ thuật là tiếng nói của người làm ng tác kỹ thuật trên toàn thế
giới.
Vẽ kỹ thuật xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ kỹ thuật xây dựng - Người đăng: dinhkhoi1608-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Vẽ kỹ thuật xây dựng 9 10 695