Ktl-icon-tai-lieu

VỆ SINH & AN TOÀN THỰC PHẨM

Được đăng lên bởi Aelita Marie
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 981 lần   |   Lượt tải: 1 lần
3 phương
áp sản xuất :
yền thống,
a giải, kết hợp

thể từ
n nước
hử trùng
muối ăn
khi sd tp

10/10/2012

I. SỰ HÌNH THÀNH CHẤT 3-MCPD TRONG QUÁ
TRÌNH CHẾ BIẾN NƯỚC TƯƠNG

VỆ SINH
& AN TOÀN THỰC PHẨM
Bài 5. NGỘ ĐỘC DO CHẤT ĐỘC HÌNH
THÀNH TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN

- Nước tương được sử dụng
trong bữa ăn, trong chế biến
thực phẩm làm tăng hương vị
cho sản phẩm
- Hàm lượng sử dụng: 0,1 – 1%
lượng thức ăn

GV: Chu Thị Bích Phượng
1

I. SỰ HÌNH THÀNH CHẤT 3-MCPD TRONG QUÁ
TRÌNH CHẾ BIẾN NƯỚC TƯƠNG

2

Quy trình sản xuất nước tương theo phương
pháp hóa giải

Nguyên liệu và phương pháp sản xuất nước tương
 Nguyên liệu: nguồn protein thực vật (lúa mì, ngô,
đậu nành, khô đậu phộng, khô đậu nành)
 Phương pháp sản xuất:
Thủy phân liên kết peptide trong các phân tử
protein thực vật của nguyên liệu:

3

I. SỰ HÌNH THÀNH CHẤT 3-MCPD TRONG QUÁ
TRÌNH CHẾ BIẾN NƯỚC TƯƠNG
3-Monochloro propane 1,2-diol (3-MCPD)
SỰ HÌNH THÀNH 3 – MCPD:

4

Hơp chất 3 –MCPD và các dẫn xuất
+ 3 – chlorpropan – 1,2 – diol
+ 3 – monochlorpropan – 1,2-diol (3-MCPD)

- Quá trình thủy phân lipid xảy ra đồng thời với quá trình thủy
phân protein trong sản xuất tạo acid béo tự do và glycerol.

+ 2 – chlorpropan – 1,3 – diol
+ 2 – monochlorpropan – 1,3-diol (2-MCPD)
- Phản ứng giữa glycerol với Cl- (từ nguồn nước khử trùng, muối
ăn NaCl) tạo 3 - MCPD
- Phản ứng xảy ra mạnh ở điều kiện nhiệt độ cao, đặc biệt trong
quá trình thủy phân protein từ thực vật bằng HCl (180C) làm
5
nước chấm.

+ 1,3 – Dichloropropan – 2– propanol (1,3
DCP)
6

1

10/10/2012

Cơ chế phản ứng hóa học của các dẫn xuất
hóa học chuyển hóa hình thành 3-MCPD

Các ester với acid béo của 3-MCPD

11

2

Những dẫn xuất 3-MCPD còn liên kết với 1 hoặc 2
acid béo thì gọi là mono- hoặc di- ester 3-MCPD.
Khi vào cơ thể, dưới tác dụng của enzyme lipase
thủy phân ester thành 3-MCPD

1. Các sản phẩm thủy phân chất béo
2. Giai đoạn có sử dụng ion Cl- (NaCl)
3. Chất 3-MCPD tự do vào cơ thể

3

7

8

Những bệnh tích xảy ra sau khi cho chuột ăn chất
3-MCPD trong 2 năm thí nghiệm

Các phản ứng hóa học xảy ra trong
qui trình công nghệ sản xuất nước chấm

Liều (mg/kg thể trọng/ngày)

Bệnh tích

0a

1.1

Tăng sinh TB Leydig

39/50

U tuyến TB Leydig

38/50

Ung thư TB Leydig

5.2

28

27/50*

4/50***

0/50***

43/50*

50/50***

47/50*

0/50

0/50

0/50

3/50

Tăng sinh tu...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VỆ SINH & AN TOÀN THỰC PHẨM - Người đăng: Aelita Marie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
VỆ SINH & AN TOÀN THỰC PHẨM 9 10 463