Ktl-icon-tai-lieu

vẽ thìa

Được đăng lên bởi duongck31
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Hoàng Giang
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật ; Đại học Thái Nguyên
Phone: 0977 73 27 72;
Email: nhgiangktcn@gmail.com (cũng dùng mail này cho tên facebook)

Bài 1. Vẽ Chiếc thìa (Hình 1).

Hình 1
+ Vẽ Sketch trên mặt FRONT được Curve 1 như (Hình 2).

Hình 2
+ Vẽ Sketch trên mặt TOP được Curve 2 như (Hình 3).

Hình 3
+ Ấn Ctrl rồi chọn hai Curve 1 và Curve 2 trên Model Tree (Hình 4).

Hình 4
+ Click Menu Edit rồi chọn Intersect (Hình 5).

Hình 5
+ Lúc này trên giao diện sẽ xuất hiện một Curve 3 (là giao của Curve 1 và 2) (Hình 6).

Hình 6
+ Thực hiện Skethc để vẽ tiếp Curve 4 trên mặt FRONT như (Hình 7)
Trước hết tạo Creat an Entity đối với Curve 1 (Sau đó xóa) để lấy điển cuối của Curve 1,
tiếp theo dựng đường trục vuông góc với phần cuối của Curve 1 (mũi tên chỉ)

Hình 7
+ Thực hiện đối xứng Curve 3 (Lệnh Intersect trước đó) qua mặt FRONT được Curve 5
(Hình 8)

Hình 8
+ Tạo Một Datum Point trên Curve 5 được PTN0 như (Hình 9), tọa độ điểm cách đầu
chấm đen là 0,95 (Lựa chọn Ratio) (Hình 10).

Hình 9
+ Dựng một Datum Plane đi qua Point vừa tạo và vuông góc với đường thẳng trên Curve
5 được DTM1 (Hình 11).

Hình 10

Hình 11

+ Xác định giao điểm giữa Curve 3, Curve 4 với DTM1 vừa tạo được PTN1 và PTN2 như
hình 12.

Hình 12

Hình 13

+ Vẽ Sketch trên mặt DTM1 một Curve đi qua các điểm PTN0, PTN1, PTN 2 như hình
14 và hình 15.

Hình 14

Hình 15

+ Tạo DTM2 đi qua 3 điểm cuối của các đường Curve 3,4,5 như hình 16

Hình 16

+ Tương tự dựng đường Curve trên mặt DTM2 và đi qua các điểm cuối như hình 17, hình
18.

Hình 17

Hình 18

+ Dựng DTM3 đi qua hai đường thẳng song song như hình 19.

Hình 19
Dựng một Curve trên mặt DTM3 như hình 20, hình 21

Hình 20

Hình 21

+ Dùng mặt FRONT để vẽ Sketch, dựng Curve như hình 22, hình 23

Hình 22

Hình 23

+ Tạo một Point ở điểm đầu của Curve 3 (phần đầu của thìa) như hình 24

Hình 24
+ Click chọn lệnh Boundary Blend xuất hiện Dashboard như (Hình 24)
Chọn hướng 1 trên hình 24 rồi ấn Ctrl chọn các đường Curve 1, 2, 3 (Hình 25)
Chọn hướng 2 trên hình 24 rồi ấn Ctrl chọn các đường Curve 4, 5 và PTN3 (Hình
25)

Hình 24

Hình 25
+ Kết quả xuất hiện như hình 26

Hình 26
+ Tiếp tục Click lệnh Boundary Blend để vẽ phần cuối của thìa xuất hiện Dashboard như
hình 27.

Hình 27
Chọn hướng 1 trên hình 27 rồi ấn Ctrl chọn các đường Curve 6, 7 trên hình 28
Chọn hướng 2 trên hình 27 rồi Curve 8 trên hình 28

Hình 28

Hình 29

+ kết quả xuất hiện như hình 29
+ Thực hiện Merge hai mặt vừa Boundary Blend ở trên được như hình 30

H...
Nguyễn Hoàng Giang
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật ; Đại học Thái Nguyên
Phone: 0977 73 27 72;
Email: nhgiangktcn@gmail.com (cũng dùng mail này cho tên facebook)
Bài 1. VChiếc thìa (Hình 1).
Hình 1
+ Vẽ Sketch trên mặt FRONT được Curve 1 n(Hình 2).
Hình 2
+ Vẽ Sketch trên mặt TOP được Curve 2 như (Hình 3).
vẽ thìa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vẽ thìa - Người đăng: duongck31
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
vẽ thìa 9 10 495