Ktl-icon-tai-lieu

Ví dụ lập trình PLC

Được đăng lên bởi Avande
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Automatic Lubrication of Gear

Automatic Lubrication of Gear
When the gear is moved towards S1, the sensor S1 will detect the gear and signal the electromagnetic valve for oil
supply on the gear. The valve (V1) will open for a short period of time, supplying a predetermined quantity of oil.
When sensor S2 sense that the lubricating tank oil level is low, the oil shortage alarm indicator will be ON

Automatic Lubrication of Gear

Automatic Lubrication of Gear

...
Automatic Lubrication of Gear
Ví dụ lập trình PLC - Trang 2
Ví dụ lập trình PLC - Người đăng: Avande
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ví dụ lập trình PLC 9 10 943