Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh thực phẩm

Được đăng lên bởi Quỳnh Nguyễn
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Fermented Milks and Cream
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA SINH HỌC
LỚP 12CSH

Môn: Vi Sinh Thực Phẩm

ĐỀ TÀI:

Fermented Milks and Cream
Giảng viên: TS Nguyễn Thị Bạch Huệ
Nhóm 5

MSSV

1. Trầm Trúc Anh

1218011

2. Nguyễn Thị Tuyết Nhi

1218259

3. Võ Thị Thu Thảo

1218357

4. Trương Thị Mộng Thi

1218367

5. Nguyễn Thị Minh Thư

1218393

TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2015
1

Fermented Milks and Cream

FERMENTED MILKS AND CREAM
LÊN MEN SỮA VÀ KEM
Vikram V. Mistry
South Dakota State University
Brookings, South Dakota
I.

INTRODUCTION (GIỚI THIỆU)

Fermented milks result from the selective growth of specific bacteria in milk.These
products have evolved around the world over thousands of years and are believed to
have originated in the area that is now the Middle East. These products probably
resulted from the need to extend the shelf life of milk in the absence of refrigeration
(Kosikowski and Mistry, 1997). (page 301)
Sữa lên men là kết quả từ sự tăng trưởng có chọn lọc của vi khuẩn đặc trưng trong sữa.
Những sản phẩm này đã phát triển trên toàn thế giới qua hàng ngàn năm và có nguồn gốc
ở khu vực được gọi là Trung Đông ngày nay. Những sản phẩm sữa lên men ra đời là kết
quả của sự cần thiết phải tăng thời hạn sử dụng của sữa trong thời kì chưa có tủ lạnh
(Kosikowski and Mistry, 1997).
Storage of raw milk at ambient temperature probably led to growth of lactic acid
and other bacteria. This bacterial activity produced desirable flavors, and,
importantly, increased the shelf life of milk because of a high acid content.
Procedures of fermented milk production were subsequently refined, the products
became popular, and gradually spread to Asia, Europe, and other parts of the
world. (page 301)
Lưu trữ sữa chưa qua tinh chế ở nhiệt độ thường có thể dẫn đến sự phát triển của axit
lactic và vi khuẩn khác. Hoạt động của vi khuẩn lên men sữa này tạo ra hương vị mong
muốn và quan trọng là tăng thời hạn sử dụng của sữa vì hàm lượng axit cao. Qui trình sản
xuất sữa lên men sau đó được cải tiến, những sản phẩm này trở nên phổ biến, và dần dần
lan rộng sang châu Á, châu Âu và các vùng khác trên Thế giới.
Consumption is now the highest in European countries, but these products form an
important component of the diet in many other countries as well (Table 1). (page
301)
Hiện nay, châu Âu là nơi tiêu thụ cao nhất, nhưng các sản phẩm này cũng là một thành
phần quan trọng trong chế độ ăn uống ở nhiều nước khác (Bảng 1).

2

Fermented Milks ...
Fermented Milks and Cream
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA SINH HỌC
LỚP 12CSH
Môn: Vi Sinh Thực Phẩm
ĐỀ TÀI:
Fermented Milks and Cream
Giảng viên: TS Nguyễn Thị Bạch Huệ
Nhóm 5 MSSV
1. Trầm Trúc Anh 1218011
2. Nguyễn Thị Tuyết Nhi 1218259
3. Võ Thị Thu Thảo 1218357
4. Trương Thị Mộng Thi 1218367
5. Nguyễn Thị Minh Thư 1218393
TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2015
1
Vi sinh thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh thực phẩm - Người đăng: Quỳnh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Vi sinh thực phẩm 9 10 715