Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh vật trong công nghệ lên men

Được đăng lên bởi lehoaithuongcnsh
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1296 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VI SINH VẬT TRONG CÔNG
NGHỆ LÊN MEN
Ths. Bùi Hồng Quân
09.09.25.24.19/09.17.27.26.25
Email: buihongquan@hui.edu.vn
Website: 
GBD giữ gìn màu xanh cho quê hương, xây dựng tương lai từ chất lượng cuộc sống

SINH LÝ VI SINH VẬT
Chia làm bốn giai đoạn:
– Pha lag: làm quen môi trường, kéo dài hay ngắn tùy theo
giống vi sinh vật
– Pha log: vi sinh vật phát triển mạnh tăng sinh khối nhanh
theo cấp số 2n
– Pha cân bằng: nguồn dinh dưỡng bắt đầu cạn kiệt, số tế bào
sinh ra bằng số tế bào chết đi
– Pha suy vong: nguồn dinh dưỡng đã cạn kiệt, chất thải từ
hoạt động sống của vi sinh vật tích tụ càng nhiều, số lượng
tế bào chết nhiều hơn số lượng tế bào sống
Trong công nghệ lên men chúng ta thường quan tâm đến pha lag
và pha cân bằng. Pha lag càng ngắn thì quá trình lên men càng
nhanh

QUÁ TRÌNH LÊN MEN HAI PHA
• Pha 1: là pha sinh trưởng, thu nhận sản
phẩm bậc 1
– Sinh tổng hợp protein và xây dựng tế bào
– Các tế bào trẻ sinh trưởng nhanh và tăng
sinh khối
– Bao gồm từ nhân giống và thời gian đầu quá
trình lên men
– Sản phẩm trao đổi chất không có hoặc bắt
đầu tích tụ với số lượng nhỏ. Dấu hiệu
chuyển qua pha thứ hai

QUÁ TRÌNH LÊN MEN HAI PHA
• Pha 2: tích tụ các sản phẩm trao đổi chất, các tế bào vi sinh vật
trưởng thành, sinh khối phát triển chậm hoặc ngừng phát triển =>
thu nhận sản phẩm bậc hai
– Bắt đầu giống vi sinh vật phát triển chậm lại
– Các sản phẩm trao đổi chất tích tụ trong pha này
– Môi trường dinh dưỡng còn ít hoặc bắt đầu cạn kiệt
• Thời kỳ đầu pha 2: tích tụ nhiều sản phẩm trong môi trường
• Thời kỳ cuối pha 2:
– Sinh khối giảm do tế bào tự phân
– Tích tụ sản phẩm bậc 2 ít
– Một số sản phẩm lại trở thành nguồn dinh dưỡng của vi sinh
vật (giống có thể đồng hóa trở lại sản phẩm)
– Hiện tượng tế bào tự phân làm tăng độ nhớt dịch lên men
– Quá trình lên men thu nhận sản phẩm bậc 2: kết thúc trước
thời kỳ cuối của pha 2

QUÁ TRÌNH LÊN MEN HAI PHA
Thu sản phẩm bậc 2:
• Thu sản phẩm bậc 2 không nằm trong giai đoạn thu sinh
khối mà phải đợi thời gian thoát ra môi trường => chậm hơn
• Vi sinh vật luôn có quá trình tự phân => thoát ra ngoài môi
trường. Muốn thu sản phẩm bậc 2 phải đợi qua giai đoạn vi
sinh vật phát triển sinh khối cực đại
• Chọn các điều kiện phát triển tối ưu của giống vi sinh vật
trong pha 1 (nếu để thu sản phẩm bậc 2 thì càng cần nghiên
cứu để rút ngắn giai đoạn này (pha log))
• Xác định những điều kiện chuyển tiếp từ pha 1 sang pha 2
=> khảo sát biến động của quá trình lên men
• Tìm những nguyên nhân làm giảm hàm lượ...
VI SINH VT TRONG CÔNG
NGHLÊN MEN
Ths. Bùi Hng Quân
09.09.25.24.19/09.17.27.26.25
Email: buihongquan@hui.edu.vn
Website: www.buihongquan.tk
GBD giữ gìn màu xanh cho quê hương, xây dng tương lai tcht lượng cuc sng
Vi sinh vật trong công nghệ lên men - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh vật trong công nghệ lên men - Người đăng: lehoaithuongcnsh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Vi sinh vật trong công nghệ lên men 9 10 328