Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh vật trong sản xuất rượu vang

Được đăng lên bởi Canary Pink
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VSV TRONG SẢN XUẤT
RƢỢU VANG

1

1.

Lịch sử và công nghệ sản xuất rượu vang (RV)

• Giống nho dùng trong sản xuất RV phần lớn có
nguồn gốc từ châu Âu (Vitis vinifera)

Vitis vinifera
CÔNG NGHỆ LÊN MEN

2

• Với vang trắng , nho được
nghiền và dịch được tách khỏi
vỏ trước khi LM.
• Vang đỏ được LM cùng vỏ.
Chất màu đỏ (anthocyanin) và 1
số chất khác từ vỏ quả được
chiết tách trong quá trình LM
và tạo ra màu đỏ cùng hương vị
đặc trưng của VĐ.
CÔNG NGHỆ LÊN MEN

3

• Vang hồng có màu hồng nhạt được làm từ nho
đỏ theo công nghệ LM rượu vang trắng (không
LM cùng vỏ).
• Lượng chất màu được chiết ra trong quá trình
ép quả chỉ đủ làm hồng rượu, tức là ít hơn
nhiều so với khi LM cùng vỏ

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

4

Loại
cuống và
ép

Loại
cuống và
nghiền ép

VANG ĐỎ
Lên men

Loại bỏ vỏ, cuống

Tàng trữ

Loại cặn

VANG TRẮNG
Tách vỏ và
cuống

Đóng
chai

Loại
cặn

Lên
men
Tàng
trữ

Đóng
chai

Sáu công đoạn chính trong sản xuất RV và những thiết bị
CÔNG NGHỆ LÊN MEN

5

VANG TRẮNG
NHO

SO2

VANG ĐỎ
NHO

LOẠI CUỐNG VÀ ÉP

LOẠI CUỐNG VÀ ÉP

NGÂM Ủ VÀ LẮNG (TÙY CHỌN)

BẢ

NGÂM Ủ DỊCH VÀ VỎ

NẤM MEN
ÉP

LÊN MEN DỊCH VÀ VỎ

LÊN MEN DỊCH

NẤM MEN

SO2

ÉP
CHUYỂN SANG THÙNG

BẢ

LÊN MEN MALOLACTIC (NẾU CẦN THIẾT)
TÀNG TRỮ (TRONG THÙNG SỒI NẾU CẦN)
ỔN ĐỊNH - LÀM TRONG
LỌC

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ
LÊN MEN RƢỢU VANG

ĐÓNG CHAI
THÀNH PHẨM

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

6

MỘT VÀI VƯỜN NHO TẠI PHÁP

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

7

Thu hoạch nho
CÔNG NGHỆ LÊN MEN

8

Nghiền nho (Crush)
• Dùng chân

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

9

Nghiền nho (Crush)

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

10

Nghiền nho (Crush)
• Dùng máy nghiền (crusher)

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

12

Một băng tải dàn trải nho để giúp phân loại / loại bỏ những thành
phần không mong muốn. Nho đã được phân loại rơi xuống một
dây đai và phân phối tới máy loại cuống (destemmer).
CÔNG NGHỆ LÊN MEN

13

Nho sau khi nghiền

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

14

• Máy ép hiện đại sử dụng các túi có thể bơm hơi
và xả hơi nhiều lần, mỗi lần vậy nó ép nhẹ nho
để dịch chiết có thể chảy xuống khay phía dưới

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

16

NHO CHUẨN BỊ Ủ

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

17

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

19

Dịch nho đang lên men

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

21

Một vài giống khởi động

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces bayanus

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

22

Lên men
• Thùng lên men bằng thép
không gỉ (inox) có gắn thiết
bị điều chỉnh nhiệt độ thích
hợp

CÔNG NGHỆ LÊN MEN

23

•Once the grapes in the hollow have been pressed till no man can
press further, the wooden slats are removed to reveal the grape
cake: basic...
VSV TRONG SẢN XUẤT
RƢỢU VANG
1
Vi sinh vật trong sản xuất rượu vang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh vật trong sản xuất rượu vang - Người đăng: Canary Pink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Vi sinh vật trong sản xuất rượu vang 9 10 888