Ktl-icon-tai-lieu

vi xử lí và vi điều khiển

Được đăng lên bởi Tùng Dương
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Tàiliệuhướ ngdanthı́nghiệmVixử lývàViđieukhien,2013
Biênson:PhmXuânTrung,BộmônKỹthutMáynh,KhoaĐintửVinthông,TrườngĐHBáchkhoa,ĐHĐàNng
Mc tiêu:
Sau khi đọc xong tài liu này, sinh viên có th:
- S dng KIT MSP-EXP430FG4618 để thc hin các bài lab cơ bn.
- S dng b Debug MSP-FET430UIF để np chương trình cho chip MSP430 trên KIT MSP-
EXP430FG4618 .
- S dng phn mm IAR để lp trình mt chương trình đơn gin.
- Thc hin các bài liên quan đến xut/nhp, ngt, timer.
1. Kit MSP-EXP430FG4618
1.1. Gii thiu chung:
KIT MSP-EXP430FG4618 ca hãng TI là bo mch tích hp 2 chip MSP430FG4618 và
MSP430F2013 nên cung cp các ngoi vi ph biến trong h MSP430. Đặc bit, 2 chip 4618 2013
có th giao tiếp vi nhau (xem hình 2) hoc giao tiếp vi các thiết b bên ngoài.
Có th s dng mt trong 2 gói công c sau để lp trình và debug: IAR Embeeded Workbench, TI
Code Composer Essential (CCE) và TI code Composer Studio (CCS). Thiết b để lp trình và debug cho
chip TI là TI USB Flash Emulation Tool (FET)
Hình 1. KIT MSP-EXP430FG4618 do TI tài tr cho b môn K thut Máy tính
vi xử lí và vi điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vi xử lí và vi điều khiển - Người đăng: Tùng Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
vi xử lí và vi điều khiển 9 10 433