Ktl-icon-tai-lieu

vi xử lý

Được đăng lên bởi rongtini
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 2 lần
8051
Tài liu vi x T chc h thng vi x
Phm Hùng Kim Khánh Trang 22
CHƯƠNG 2: T CHC H THNG VI X
1. Gii thiu
Tt c các máy vi tính IBM h PC hoc các máy vi tính tương thích IBM đều s
dng µP Intel h iAPX. Bng 2.1 lit kê các đặc tính cơ bn ca mt s µP ca Intel
trong đó 80486 cha mt b điu khin cache tích hp và 8 KB RAM tĩnh, Pentium
cha cache 16 KB RAM tĩnh.
Bng 2.1: Kiến trúc các µP ca Intel 8 bit, 16 bit và 32 bit
ĐẶC TÍNH 8080 8086 8088 80186 80188 80286 80386 386SX 486/Pentium
Bus địa ch (s
bit)
8 16 8 16 8 16 32 16 32
Đường d liu
ni (s bit)
8 16 16 16 16 16 32 32 32/64
Tc độ (MHz) 2,2.6,
6.3
5,8,10 5,8 8,10,
12.5
8,10,
12.5
6,8,10,
12.5,20
16,20,25,
33
16 25-66
Thanh ghi đến
thanh ghi
(µs/word)
1.3 0.3 0.38 0.2 0.3 0.125 0.125 0.125 0.04
Đáp ng
interrupt (µs)
7.3 6.1 8.6 3.36 6.2 2.52 3.5 2.52 3.5
Địa ch b nh 64K 1M 1M 1M 1M 16M 4G 4G 4G
Cách định địa
ch
5 24 24 24 24 24 28 28 28
Coprocessor 0 8087 8087 8087 8087 80287 80287/
80387
80287/
80387
On chip
S thanh ghi
đa dng
6 8 8 8 8 8 8 8 8
S thanh ghi
đon
0 4 4 4 4 4 6 6 6
Điu khin
interrupt
8259-
A
8259
-A
8259-
A
On
chip
On
chip
8259-
A
8259-A 82335
µPLD
Timer
counter
8253 8253
/54
8253/
54
On
chip
On
chip
8253/
54
8253/5
4
8253/5
4
On chip
2. µP 8086/8088
2.1. Mô t
2.1.1. Định thì chu k bus
Mi chu k bus bt đầu bng vic xut địa ch b nh hoc I/O port (chu k
xung nhp T1). Vi 8086 thì địa ch này có thđịa ch b nh 20 bit, địa ch I/O gián
tiếp 16 bit (thanh ghi DX) hay địa ch I/O trc tiếp 8 bit.
Bus điu khin có 4 tín hiu tác động mc thp là
MEMR
,
MEMW
,
IOR
IOW
.
vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vi xử lý - Người đăng: rongtini
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
vi xử lý 9 10 482