Ktl-icon-tai-lieu

Vi xử lý - Vi điều khiển

Được đăng lên bởi dang-thanh-huy
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 6385 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Vi xử lý - Vi điều khiển

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI XỬ LÝ
Chương này trình bày các khái niệm tổng quát về vi xử lý, chức năng các thanh ghi quan
trọng trong một vi xử lý và các kiểu định địa chỉ được mô tả một cách cụ thể.
1.1 Lịch sử phát triển của vi xử lý:
1.1.1 Vi xử lý là gì?
Vi xử lý là sự kết hợp của 2 kỹ thuật quan trọng đó là máy tính dùng kỹ thuật số
và các mạch vi điện tử.
Máy tính kỹ thuật số là các mạch điện xử lý tín hiệu dạng số được điều khiển bởi
chương trình, có thể làm những công việc mà con người mong muốn. Chương trình sẽ
điều khiển các mạch điện cách di chuyển và xử lý dữ liệu bằng cách điều khiển các mạch
logic số học, các bộ nhớ, thiết bị xuất nhập.
Vi xử lý có cấu trúc giống như máy tính số, tính toán, xử lý dữ liệu dưới sự điều
khiển của chương trình. Với sự khám phá ra transistor và sự phát triển của công nghệ chế
tạo vi mạch, công nghệ LSI cấu trúc máy tính được rút gọn và được tạo thành 1 vi mạch
duy nhất gọi là vi xử lý (microprocessor).
1.1.2 Chức năng của vi xử lý
Chức năng chính của vi xử lý là xử lý dữ liệu. Việc xử lý bao gồm tính toán và
điều khiển dữ liệu. Việc tính toán được thực hiện bởi các mạch điện logic gọi là đơn vị
xử lý số học (Arithmatic Logic Unit: ALU).
Để vi xử lý điều khiển được các mạch logic thì cần phải có chương trình.
Chương trình là tập hợp các lệnh để xử lý dữ liệu và được lưu trữ trong bộ nhớ.
Các lệnh sẽ thay đổi tùy thuộc vào chức năng điều khiển của hệ thống. Các lệnh sẽ quyết
định công việc mà vi xử lý sẽ phải làm. Vi xử lý thực hiện các lệnh theo trình tự như sau:
đón lệnh từ bộ nhớ, kế tiếp các mạch logic điều khiển sẽ giãi mã lệnh để xác định lệnh đó
yêu cầu vi xử lý làm công việc gì, sau đó vi xử lý sẽ thực hiện đúng công việc mà lệnh đó
yêu cầu, quá trình này gọi là chu kỳ đón và thực hiện lệnh.
Ngoài chức năng thực hiện các lệnh, các mạch logic điều khiển còn điều khiển các
mạch điện giao tiếp bên ngoài kết hợp với vi xử lý. Vi xử lý cần phải có sự trợ giúp của
các mạch điện bên ngoài như bộ nhớ, các mạch điện giao tiếp chuyển dữ liệu từ ngoài
vào trong và từ trong ra ngoài, các thiết bị ngoại vi.
1.1.3 Sự phát triển của các bộ vi xử lý
Vào năm 1971 tập đoàn Intel giới thiệu bộ vi xử lý đầu tiên 8080, sau đó là hàng
loạt các bộ vi xử lý của các hãng khác ra đời như Motorola, Mos Technology, Zilog . . .
Vào năm 1976 Intel giói thiệu bộ vi điều khiển họ MCS-48. Vi mạch 8748 là một
vi mạch chứa trên 17000 transistor bao gồm một CPU, 1Kbyte Eprom, 64 byte Ram, 27
chân xuất nhập và 1 bộ ...
Vi xử lý - Vi điều khiển
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI XỬ LÝ
Chương này trình bày các khái niệm tổng quát về vi xử lý, chức năng các thanh ghi quan
trọng trong một vi xử lý và các kiểu định địa chỉ được mô tả một cách cụ thể.
1.1 Lịch sử phát triển của vi xử lý:
1.1.1 Vi xử lý là gì?
Vi xử sự kết hợp của 2 kỹ thuật quan trọng đó máy tính dùng kỹ thuật số
và các mạch vi điện tử.
Máy tính kỹ thuật số các mạch điện xử tín hiệu dạng số được điều khiển bởi
chương trình, có thể m những công việc con người mong muốn. Chương trình s
điều khiển các mạch điện cách di chuyển và xử lý dữ liệu bằng cách điều khiển các mạch
logic số học, các bộ nhớ, thiết bị xuất nhập.
Vi xử cấu trúc giống như máy tính số, tính toán, xử dữ liệu dưới sự điều
khiển của chương trình. Với sự khám phá ra transistor và sự phát triển của công nghệ chế
tạo vi mạch, công nghệ LSI cấu trúc máy tính được rút gọn được tạo thành 1 vi mạch
duy nhất gọi là vi xử lý (microprocessor).
1.1.2 Chức năng của vi xử lý
Chức năng chính của vi xử lý xử lý dữ liệu. Việc xử bao gồm tính toán
điều khiển dữ liệu. Việc tính toán được thực hiện bởi các mạch điện logic gọi đơn vị
xử lý số học (Arithmatic Logic Unit: ALU).
Để vi xử lý điều khiển được các mạch logic thì cần phải có chương trình.
Chương trình tập hợp các lệnh để xử lý dữ liệu được lưu tr trong bộ nhớ.
Các lệnh sẽ thay đổi tùy thuộc vào chức năng điều khiển của hệ thống. Các lệnh sẽ quyết
định công việc mà vi xử lý sẽ phải làm. Vi xử lý thực hiện các lệnh theo trình tự như sau:
đón lệnh từ bộ nhớ, kế tiếp các mạch logic điều khiển sẽ giãi mã lệnh để xác định lệnh đó
yêu cầu vi xử lý làm công việc gì, sau đó vi xử lý sẽ thực hiện đúng công việc mà lệnh đó
yêu cầu, quá trình này gọi là chu kỳ đón và thực hiện lệnh.
Ngoài chức năng thực hiện các lệnh, các mạch logic điều khiển còn điều khiển các
mạch điện giao tiếp bên ngoài kết hợp với vi xử lý. Vi xử cần phải sự trợ giúp của
các mạch điện n ngoài như bộ nhớ, các mạch điện giao tiếp chuyển d liệu từ ngoài
vào trong và từ trong ra ngoài, các thiết bị ngoại vi.
1.1.3 Sự phát triển của các bộ vi xử lý
Vào năm 1971 tập đoàn Intel giới thiệu bộ vi xử lý đầu tiên 8080, sau đó hàng
loạt các bộ vi xử lý của các hãng khác ra đời như Motorola, Mos Technology, Zilog . . .
Vào năm 1976 Intel giói thiệu bvi điều khiển hMCS-48. Vi mạch 8748 một
vi mạch chứa trên 17000 transistor bao gồm một CPU, 1Kbyte Eprom, 64 byte Ram, 27
chân xuất nhập 1 bộ định thời 8 bit. IC này các IC khác tiếp theo của h MCS-48
đã nhanh chóng trở thành chuẩn trong công nghiệp trong các ứng dụng hướng điều khiển.
Độ phức tạp, kích thước khả năng của các bộ vi điều khiển được tăng thêm khi
vào m 1980 Intel công bố chip 8051, bộ vi điều khiển đầu tiên của họ MCS-51. Chip
8051 chứa 60000 transistor gồm 4Kbyte Rom, 128 byte Ram, 32 đuờng nhập xuất, 1 port
nối tiếp và 2 bộ định thời 16 bit.
1.1.4 Năng lực của vi xử lý:
Năng lực của vi x là khả ng xử dữ liệu, 3 thông s để đánh giá năng
lực của vi xử lý:
1
Vi xử lý - Vi điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi xử lý - Vi điều khiển - Người đăng: dang-thanh-huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Vi xử lý - Vi điều khiển 9 10 484