Ktl-icon-tai-lieu

Web caching

Được đăng lên bởi quyptit-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 969 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG I
----------

TIỂU LUẬN

INTERNET VÀ GIAO THỨC

ĐỀ TÀI: PROXY WEB CACHING

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

PGS.TS NGUYỄN TIẾN BAN

LỚP:

D11VT6

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

[1] ĐẶNG VĂN QUÝ
[2] LƯU ĐỨC TIẾN
[3] VŨ VĂN TOÀN
[4] PHẠM THẾ ANH

HÀ NỘI 2014

Lời nói đầu

Proxy Web Caching

LỜI NÓI ĐẦU
Từ khi xuất hiện cho đến nay, World Wide Web ngày càng trở nên phổ biến và trở
thành một phương tiện truy nhập mạng đơn giản, thân thiện với người sử dụng. Với các
trang Web, người sử dụng có thể tìm kiếm và tải về nhiều thể loại hình thông tin trên
mạng mà không cần phải có nhiều hiểu biết về mạng. Đứng trên quan điểm của người sử
dụng, họ không cần quan tâm đến việc thông tin mà họ tìm kiếm ở một hệ thống ngay
bên cạnh hay ở một nơi ở đầu kia của quả đất. Chính điều này dẫn đến sự bùng nổ về lưu
lượng trên các mạng đường trục khu vực.
Chất lượng dịch vụ và thời gian đáp ứng có thể được cải thiện bằng cách giảm tải cho
mạng. Một cách để đạt được yêu cầu này là sử dụng kỹ thuật Web caching. Kĩ thuật Web
Caching ra đời đã nâng cao được hiệu quả trong việc thực hiện tăng tốc các ứng dụng
Web.
Bài tiểu luận sẽ đi tìm hiểu và phân tích kỹ một loại Web caching điển hình, đó là
Proxy Web Caching, hay còn có thể gọi là Proxy Server.
Phần 1 giới thiệu chung về Web caching.
Phần 2 trình bày về kiến trúc mô hình internet và các đặc điểm chính của Proxy Web
Caching.
Phần 3, 4, 5 sẽ cho chúng ta thấy các mô hình Web Cache và cách triển khai các mô hình
đó trong mạng Internet.
Bài tiểu luận được hoàn thành trong thời gian ngắn nên không tránh khỏi những sai sót.
Do vậy, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy giáo và các bạn trong lớp quan
tâm để hoàn thiện hơn.

Nhóm sinh viên

Tiểu luận: Internet và Giao thức - D11VT6

i

Proxy Web Caching

Các thuật ngữ viết tắt

CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Nghĩa tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

ACK
CARP
HTCP
ICP
IP
ISP
LAN
POPs
RTT
TCP
URL
WCCP
WWW

Acknowledge
Cache Array Routing Protocol
Hyper Text Caching Protocol
Internet Cache Protocol
Internet Protocol
Internet service provider
Local area network
Points of Presence
Round Trip Time
Transmission Control Protocol
Uniform resource locator
Web cache coordination Protocool
World Wide Web

Tin báo nhận
Giao thức định tuyến dãy bộ nhớ đệm
Giao thức cache siêu văn bản
Giao thức cache liên mạng
Giao thức liên mạng
Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Mạng cục bộ
Các điểm hiện diện
Thời gian trễ trọn vòng
Giao thức điều khiển truyền vận
Địa...
----------
TIU LUN
INTERNET VÀ GIAO THC
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DN:
PGS.TS NGUYN TIN BAN
LP:
D11VT6
NHÓM SINH VIÊN THC HIN:
[1] ĐẶNG VĂN QUÝ
[2] LƯU ĐỨC TIN
[3] VŨ VĂN TOÀN
[4] PHM TH ANH
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIN THÔNG I
HÀ NI 2014
ĐỀ TÀI: PROXY WEB CACHING
Web caching - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Web caching - Người đăng: quyptit-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Web caching 9 10 806