Ktl-icon-tai-lieu

xác định hàm lượng

Được đăng lên bởi Dung Vo
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 4340 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật ứng dụng, đặc
biệt là các ngành công nghệ sinh học, y học và công nghiệp chế biến thực phẩm thì
việc đánh giá chất lượng thực phẩm đang rất được quan tâm và chú ý. Trong số các
chỉ tiêu dùng để đánh giá chất lượng thực phẩm như hàm lượng đường, hàm lượng
lipit, các chất khoáng, các chất Vitamin … thì hàm lượng protein chứa trong thực
phẩm là chỉ tiêu quan trọng hơn cả.
Trong những năm vừa qua, ở nước ta vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm
đang trở thành một đề tài nóng bỏng, thu hút được sự chú ý của rất nhiều nhà khoa
học. Vì vậy, mục đích của khoá luận này là bước đầu xác định hàm lượng các axit
amin và protein trong thực phẩm.
Nội dung nghiên cứu của bản khoá luận này bao gồm:
* Xây dựng một phương pháp cho phép xác định nhanh và tương đối chính
xác hàm lượng các axit amin và protein trong thực phẩm.
* Ứng dụng phương pháp trên vào việc đánh giá sơ bộ chất lượng của một số
loại thực phẩm.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1. PROTEIN VÀ CÁC CHỨC NĂNG [1,2,3].
1.1. Định nghĩa.
Protein là polyme sinh học của L-ỏ-aminoaxit kết hợp với nhau bằng liên kết
peptit.
1.2. Phân loại.
Dựa vào thành phần hoá học các protein được phân thành hai nhóm lớn:
* Protein đơn giản:
- Các L-ỏ-aminoaxit.
- Polypeptit gồm hai hay vài chục aminoaxit liên kết với nhau.
- Protein gồm vài chục aminoaxit trở lên liên kết với nhau.
* Protein phức tạp: Phân tử của nó bao gồm phần protein và phần không phải
protein gọi là " nhóm ngoại ". Tuỳ theo bản chất hoá học của nhóm ngoại, có thể
phân thành các nhóm nhỏ như :
- Metaloprotein (nhóm ngoại là ion kim loại như Fe3+, Zn2+).
- Lipoprotein (nhóm ngoại là lipit).
- Glycoprotein (nhóm ngoại là gluxit).
- Phosphoprotein (nhóm ngoại là phosphat, ví dụ casein sữa).
- Nucleoprotein (nhóm ngoại là axit nucleic).
- Cromoprotein(nhóm ngoại là các chất mang màu).
1.3. Hàm lượng.
Ở động vật có hàm lượng cao hơn thực vật, ở người protein chiếm tới 45%
trọng lượng khô. Tỷ lệ protein cũng khác nhau giữa các bộ phận trong cơ thể sống.

Bảng 1: Hàm lượng protein trong một số nguyên liệu động vật và thực vật.
Nguyên liệu
Gan
Tim
Thịt gia súc
Trứng gia cầm
Sữa bò
Cá
Tôm
Mực

% Protein
18-19
16-18
16-22
13-15
3-5
17-21
19-23
17-20

Nguyên liệu
Moi
Ốc
Sò
Hến
Đậu tương
Lạc
Ngô
Gạo

% Protein
13-16
11-12
8-9
4-5
34-40
23-27
8-10
7-8

1.4. Chức năng.
Protein là thành phần không thể thiếu được của tất cả các cơ thể sống.
Protein là nền tảng về cấu trúc và chức năng của cơ thể sinh vật. Dưới đây là một
s...
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật ứng dụng, đặc
biệt là các ngành công nghệ sinh học, y học và công nghiệp chế biến thực phẩm thì
việc đánh giá chất lượng thực phẩm đang rất được quan tâm và chú ý. Trong số các
chỉ tiêu ng để đánh giá chất lượng thực phẩm như hàm lượng đường, hàm lượng
lipit, các chất khoáng, các chất Vitamin thàm lượng protein chứa trong thực
phẩm là chỉ tiêu quan trọng hơn cả.
Trong những năm vừa qua, nước ta vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm
đang tr thành một đề tài nóng bỏng, thu hút được sự chú ý của rất nhiều nhà khoa
học. vậy, mục đích của khoá luận này bước đầu xác định hàm lượng các axit
amin và protein trong thực phẩm.
Nội dung nghiên cứu của bản khoá luận này bao gồm:
* Xây dựng một phương pháp cho phép xác định nhanh tương đối chính
xác hàm lượng các axit amin và protein trong thực phẩm.
* Ứng dụng phương pháp trên vào việc đánh giá sơ bộ chất lượng của một số
loại thực phẩm.
xác định hàm lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xác định hàm lượng - Người đăng: Dung Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
xác định hàm lượng 9 10 771