Ktl-icon-tai-lieu

Xác định khối lượng xây dựng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xác định khối lượng xây dựng

Mục đích xác định khối lượng




Xác định khối lượng xây dựng công trình, hạng mục công
trình để xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình (Tổng
mức đầu tư, dự toán chi phí), lập khối lượng mời thầu.
Khối lượng xác định theo công tác xây dựng cụ thể với kích
thước, số lượng trong bản vẽ thiết kế

Yêu cầu đối với việc xác định khối lượng


Khối lượng được xác định theo trình tự thi công xây dựng



Khối lượng có thể được phân theo bộ phận công trình như
phần ngầm từ cốt ±0.00 trở xuống; phần nổi từ ± 0.00 trở
lên; phần hoàn thiện,…



Kích thước được ghi theo thứ tự chiều dài, rộng, cao



Đơn vị tính của khối lượng phù hợp với đơn vị đo trong định
mức xây dựng



Mã hiệu của công tác trong bảng tính khối lượng phù hợp với
mã hiệu trong định mức xây dựng

Ví dụ:

Mã hiệu

Đơn vị khối lượng

Công tác Bêtông lót móng đá
4x6

HA.1111

m3

Công tác Bêtông cột 1x2

HC.2313

m3

Ván khuôn gỗ sàn

KA.2310

100m2

Định mức
KA.2310

Ván khuôn gỗ sàn

100m2

- Gỗ ván

m3

- Gỗ đà nẹp

m3

- Gỗ chống

m3

- Đinh

kg

Trình tự xác định khối lượng




Nghiên cứu kỹ các bản vẽ thiết kế.
Lập bảng tính khối lượng xây dựng công trình.
Xác định khối lượng xây dựng công trình theo bản vẽ thiết
kế, trình tự thi công xây dựng công trình (phần ngầm, phần
nổi, phần hoàn thiện, phần lắp đặt).

Lắp đặt thiết bị




Khối lượng lắp đặt thiết bị được xác định theo loại thiết bị,
hệ thống thiết bị cần lắp đặt, biện pháp thi công và điều kiện
thi công, ...
Khối lượng lắp đặt thiết bị gồm tất cả các phụ kiện để hoàn
thiện tại chỗ các thiết bị, tổ hợp, hệ thống thiết bị.

...
Xác đ nh kh i l ng y d ng ượ
Xác định khối lượng xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định khối lượng xây dựng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Xác định khối lượng xây dựng 9 10 114