Ktl-icon-tai-lieu

xác định nền dốc

Được đăng lên bởi Ku Loi
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 3525 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GVHD: NGUYỄN THỊ THU
TRANG
SVTH: NGÔ QUANG LỰC
10KT1
BÙI THANH VÍ
10KT1
NGUYỄN NGỌC NHI 10KT2
HỒ VĂN TUẤN 10KT1

I- Phương pháp vẽ dần từng hàng:
- Giả thiết :
+ F: là điểm QSTK .
+ f: là khoảng cách được tính từ điểm QSTK đến bề mặt n ền sân kh ấu.
+a: chiều cao sân khấu.
+ e ( = 1.1m): là khoảng cách từ nền đến mắt khán giả ngồi hàng gh ế đ ầu
tiên.
+ l: khoảng cách ngang tính từ điểm QSTK đến mắt khán giả ng ồi hàng
ghế đầu tiên.
F+d: Khoảng cách giữa các hàng ghế.
f

+c: Độ nâng cao tia nhìn.

c

e
a

l

d

Nguyên tắc
-

Từ mắt khán giả ngồi hàng ghế đầu tiên ta phóng tia nhìn đến điểm F -> được tia t1

-

Từ F phóng tia đến mắt khán giả ngồi hàng ghế đầu tiên lên độ cao c -> được tia t2

- Giao giữa tia t2 và đường gióng thẳng đứng cách mắt người ngồi hàng ghế đầu tiên
một khoảng d
-> Giao điểm tìm được cũng chính là mắt nhìn khán giả ng ồi hàng gh ế th ứ 2
- Từ F phóng tia đến mắt khán giả ngồi hàng ghế thứ 2 lên độ cao c -> được tia t3
- Giao của t3 với đường gióng thẳng đứng cách mắt khán giả ngồi hàng ghế
thứ 2 một khoảng d -> Giao điểm tìm được xác định được mắt khán giả ng ồi
hàng ghế thứ 3
●
Tương tự ta cứ tiếp tục thực hiện như vậy -> Tìm được
các giao điểm từ đó xác định được mắt nhìn của các
khán giả ngồi hàng ghế sau.

F
t1

t2

t3

t4

6

t6

t5

5
3

c

2

1

d

4

- Sau khi xác định được các giao điểm cũng chính là vị trí mắt nhìn
của khán giả ngồi ở các hàng ghế.
- Nối các giao điểm vừa tìm được lại với nhau được một
đường cong.
-Tịnh tiến đường cong từ mắt xuống nền 1 khoảng e = 1.1m
-> ta được “ Một đường cong lí tưởng”

6

F
t1

t2

t4

t3

t6

t5

4
3

c
e

5

2

1

d

Mặt cắt của một rạp chiếu phim:

Nhận xét
1. Ưu điểm :
- Phương pháp vẽ cho ta một “ nền dốc cong lõm lí tưởng” vì s ẽ
không có một nền dốc nào thấp hơn nó để bảo đảm các khán giả
đều nhìn rõ với cùng một mức độ c tiêu chuẩn như nhau.

2. Nhược điểm :
- Nhược điểm của phương pháp là cần phải vẽ với tỉ lệ lớn ( 1: 50
hoặc 1:20 ) để bảo đảm chính xác và phải vẽ từng bước từ hàng ghế
đầu đến ghế cuối.
- Phương pháp này chỉ áp dụng có lợi khi số hàng ghế không
nhiều và độ nâng cao tia nhìn c có trị số khá lớn (10-15cm).

II – PHƯƠNG
PHÁP

XÁC ĐỊNH NỀN DỐC BẰNG
CÁCH
TÍNH THEO NHÓM
GHẾ(ph
. ổ biến nhất)

1. Công thức tính và các giá trị:
Trong đó:

?? =   ?Y? − 1     + ? ? . c?

??
?? − 1

+ Yn >0 : Tầm mắt ở trên điểm QSTK ; Yn<0 tầm mắt ở dưới điểm
QSTK.
+ Yn-1: Trị số của nhóm nằm trước nhóm n.
+ kn : số hàng ghế thuộc nhóm n.
+ ln: khoảng cách ngang tính từ điểm ...
GVHD: NGUY N TH THU
TRANG
SVTH: NGÔ QUANG LỰC 10KT1
BÙI THANH 10KT1
NGUYỄN NGỌC NHI 10KT2
HỒ VĂN TUẤN 10KT1
xác định nền dốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xác định nền dốc - Người đăng: Ku Loi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
xác định nền dốc 9 10 640