Ktl-icon-tai-lieu

xác định staphylococus bằng pp đếm khuẩn lạc

Được đăng lên bởi Phat Vo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Xác định staphylococcus bằng
phương pháp đếm khuẩn lạc và
MPN

1

2.1.1. Nguyên tắc:
S.aureus được xác định dựa trên cơ sở các đặc điểm tăng trưởng và phản ứng huyết tương của các
dòng thuần từ các khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường phân lập.
2.1.2. Môi trường và thuốc thử:
- Môi trường canh Mannitol Salt Broth (MSB): môi trường này được dùng để định tính S.aureus hay
cũng có thể dùng trong định lượng bằng phương pháp Most Probable Number (MPN).
- Môi trường thạch Mannitol muối – Mannitol Salt Agar (M35): Nếu không sử dụng môi trường thạch
Baird – Parker, ta có thể sử dụng môi trường thạch Mannitol muối. Thành phần chính của môi trường này
gồm có peptone, chất chiết từ thịt bò, Mannitol, NaCl và Phenol đỏ. Nồng độ muối trong môi trường khá
cao (7,5%) sẽ ức chế sự sinh trưởng của nhiều loài vi sinh vật.
- Mannitol là nguồn Carbonhydrate duy nhất để vi khuẩn lên men. Trên môi trường thạch Mannitol
muối, S. aureus cho khuẩn lạc màu vàng, còn S. epidermidis (không lên men Mannitol) sẽ cho khuẩn lạc
màu đỏ.
- Môi trường thạch máu: máu được sử dụng là máu cừu hay máu bê non dưới 5 tháng tuổi đã được loại
bỏ các sợi máu hay máu đã được bổ sung chất chống đông citrate. Môi trường cần được pha trước 2 ngày
trước khi sử dụng để kiểm tra khả năng bị nhiễm.
- Môi trường thạch Braid Parker Agar (BPA): là môi trường chọn lọc thường sử dụng để phát hiện
S.aureus. Môi trường có chứa pepton và chất chiết thịt bò là những thành phần dinh dưỡng cơ bản.
Glycine và sodium pyruvate có chức năng kích thích sự sinh trưởng của vi khuẩn. Lithium chloride và
potassium tellurite được sử dụng để ức chế vi khuẩn Gram âm và làm chậm sự sinh trưởng của vi khuẩn
Gram dương khác. Lòng đỏ trứng được cho vào môi trường để phát hiện khả năng sinh tổng hợp
lycithinase của S.aureus.
- Lưu ý: lòng đỏ trứng và potassium tellurite chỉ được bổ sung vào môi trường sau khi đã khử trùng và
làm nguội đến khoảng 60oC. Tụ cầu sinh tổng hợp coagulase trên môi trường này sẽ có màu đen. Sự sinh
tổng hợp lecithinase của vi khuẩn sẽ tạo nên vòng sáng xung quanh các khuẩn lạc.
- Môi trường dịch thể tim óc-Braid heart infusion broth (M36): thành phần cơ bản của môi trường gồm
óc bê, tim bò, peptone, glucose và muối NaCl. Đây là môi trường giàu dinh dưỡng được sử dụng để thúc
đẩy sự sinh trưởng của nhóm vi sinh vật có nhu cầu về dinh dưỡng.
- Huyết thanh thỏ có bổ sung ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA): được sử dụng để kiểm tra hoạt
tính coagulase của vi khuẩn. Huyết thanh thường được cung cấp ở dạng đông...
1
Xác định staphylococcus bằng
phương pháp đếm khuẩn lạc và
MPN
xác định staphylococus bằng pp đếm khuẩn lạc - Trang 2
xác định staphylococus bằng pp đếm khuẩn lạc - Người đăng: Phat Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
xác định staphylococus bằng pp đếm khuẩn lạc 9 10 450