Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha

Được đăng lên bởi thanhcntd93
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 888 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ
ĐẦU
Trong công nghiệp động cơ dị bộ 3 pha là động cơ chiếm tỷ lệ rất
lớn các loại động cơ khác. Do kết cấu đơn giản, làm việc chắc chắn, hiệu
suất cao, giá thành hạ, nguồn cung cấp lấy ngay trên lưới công nghiệp, dải
công suất động cơ rất rộng từ vài trăm W đến hàng ngàn kW. Tuy nhiên
các hệ truyền động
có điều chỉnh tốc độ dùng động cơ không đồng bộ lại có tỷ lệ nhỏ hơn so
với
động cơ 1 chiều.
Đó là điều chỉnh tốc độ động cơ dị bộ gặp nhiều khó khăn và dải điều
chỉnh hẹp. Nhưng với sự ra đời và phát triển nhanh của dụng cụ bán dẫn
công suất như : Diode, Triắc, tranzitor công suất, Thyristor có cực khoá thì
các hệ
truyền động có điều chỉnh tốc độ dùng động cơ dị bộ mới được khai thác
mạnh hơn.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên và trong khuôn khổ đồ án tốt
nghiệp, bản đồ án này nghiên cứu : „„Xây dựng bộ điều chỉnh điện
áp xoay chiều 3 pha công suất 3kW dùng để điều chỉnh tốc
độ động cơ dị bộ ‟‟
Nội dung của đồ án gồm 3 chương :
1. Chương 1 : Tổng quan về động cơ dị bộ
2. Chương 2 : Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều
3. Chương 3 : Xây dựng và thiết kế bộ điều chỉnh điện áp
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo GS.TSKH Thân Ngọc Hoàn đã
hướng dẫn tận tình cho em trong quá trình làm đồ án vừa qua. Đến hôm
nay em đã hoàn thành đồ án của mình nhưng vì khả năg và thời gian có
hạn nên chắc chắn còn sai sót nhất định.
Em cũng xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô giáo trong
bộ môn
điện công nghiệp và dân dụng trường đại học Dân Lập Hải Phòng đã
nhiệt
1

tình giảng dạy, giúp đỡ tạo điều kiện trong suốt quả trình học tập và rèn
luyện
của em để đến hôm nay em hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.

2

CHƢƠNG 1.

TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ DỊ BỘ
1.1 ĐỘNG CƠ DỊ BỘ.

1.1.1 Cấu tạo.
Động cơ không đồng roto lồng sóc cũng có cấu tạo giống như các
loại động cơ khác. Cấu tạo gồm hai phần cơ bản: phần quay (roto)
và phần tĩnh (stato). Giữa phần tĩnh và phần quay là khe hở không
khí. Dưới đây ta đi nghiên cứu
từng phần riêng biệt.

Hình 1.1: Lá thép stato và roto máy điện dị bộ:1- Lá thép stato; 2Rãnh;
3- Răng; 4- Lá thép
roto.
1.1.1.1. Cấu tạo của stato.
Stato gồm có hai phần cơ bản: mạch từ và mạch điện.
Mạch từ: Mạch từ của stato được ghép bằng các lá thép điện kĩ
thuật có chiều dày khoảng 0.3-0.5mm, được cách điện 2 mặt để
chống dòng fucô. Lá thép stato có dạng hình vành khăn phía trong
được đục các rãnh. Để giảm dao động từ thông, số rãnh stato và
roto không được bằng nhau. Mạch từ được đặt trong vỏ máy.

Ở những máy có công suất lớn, lõi thép được chia thành từn...
LỜI MỞ
Đ
U
T
ro
n
g
công n
g
h
i
ệp
động cơ
dị
bộ
3 pha là
động
cơ
chiếm
tl
rất
lớn
các loại
động
cơ khác. Do
kết
cu
đơn giản,
làm
việc chắc chắn, hiệu
suất
cao, giá thành h,
nguồn
cung
cấp
lấy ngay trên lưới công
nghip,
dải
công
suất
động cơ
rất rộng
tvài trăm W
đến
hàng ngàn kW. Tuy nhiên
các h
truyền
động
điều chỉnh tốc
độ
dùng
động
cơ
không đồng
blại có tl
nh
hơn so
với
động
cơ 1 chiều.
Đó
điều chỉnh tốc độ động
cơ d
bgp nhiều
khó khăn và dải
điều
chỉnh
hẹp.
Nhưng với s ra
đời
và phát
triển
nhanh
của dụng
cbán
dẫn
công suất như : Diode, Triắc, tranzitor công
suất,
Thyristor có cc khoá thì
các h
truyền động
điều chỉnh tốc độ
dùng
động
cơ dbmới
được
khai thác
mạnh
hơn.
Xuất
phát t
những vấn đ
nêu trên và trong khuôn kh
đồ
án
tốt
nghiệp,
bản đ
án này nghiên
cứu
:
„„Xây dựng bộ điều chỉnh điện
áp xoay chiều
3
pha công suất
3kW
dùng để điều chỉnh tốc
độ động cơ
dị
bộ
‟‟
Nội
dung của đồ án gồm
3
chương
:
1.
Chương
1 :
T
n
g
quan
về
động cơ
db
2.
Chương
2 : B
điều chỉnh điện
áp xoay chiều
3.
Chương
3 : Xây
dựng
thiết
kế
bđiều chỉnh điện
áp
Em xin
chân thành cảm ơn thầy
giáo GS.TSKH Thân
Ngọc
Hoàn
đã
ớn
g
dẫn tận
tình cho em trong quá trình làm
đồ
án
vừa qua. Đến
hôm
nay em đã hoàn thành
đồ
án
của
mình nhưng vì khnăg và thời gian có
hạn
nên chắc
chắn
còn sai sót
nhất
định.
Em
cũng
xin
tỏ
l
ò
n
g
b
i
ế
t
ơn sâu sắc đối
với các thầy cô giáo trong
bmôn
điện
công
nghiệp
và dân
dụng trường đại học
Dân
Lập
Hải Phòng đã
nhiệt
1
Xây dựng bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha - Người đăng: thanhcntd93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Xây dựng bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha 9 10 391