Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chương trình vẽ con lật đật và ngôi sao

Được đăng lên bởi Chiến Nguyễn
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1649 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đồ họa máy tính

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------

BÀI TẬP LỚN
Môn: Đồ họa máy tính
Đề tài số: 17
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VẼ CON LẬT ĐẬT CHUYỂN
ĐỘNG HAI BÊN VÀ NGÔI SAONĂM CÁNH QUAY QUANH TÂM, DÙNG
PHÍM MŨI TÊN DI CHUYỂN SAO DI KHẮP MÀN HÌNH
Giáo viên hướng dẫn: THS Nguyễn Thị Cẩm Ngoan
Sinh viên thực hiện:
1. Nguyễn Sỹ Chiến.
2. Trịnh Khương Duy.
3. Trần Văn Hiệp.

Hà nội, tháng 8 năm 2013

Lời nói đầu
1

Đồ họa máy tính
Có câu rằng “một hình ảnh bằng cả nghìn lời nói ”. Điều đó thật không thể
phủ nhận. Và rõ ràng là nếu hiển thị thông tin chỉ với các ký hiệu, chữ cái, chữ
số không thôi thì không thể hấp dẫn và dễ hiểu như khi có thêm biểu diễn đồ họa
Kỹ thuật đồ hoạ cũng là công cụ không thể thiếu trong các ngành khoa học kỹ
thuật, giáo dục, nghệ thuật, giải trí, quảng cáo (để diễn đạt máy móc thiết bị,
kiến trúc, cấu trúc cơ thể, thông tin thiên văn địa lý, hình ảnh minh hoạ ). Chính
vì vậy, đồ họa là một vấn đề được quan tâm trong ngành công nghệ thông tin.
Cùng với sự phát triển của tin học, kỹ thuật đồ họa trên máy vi tính, ngày
càng trở nên tinh xảo. Giao diện các phần mềm ngày nay trở nên thân thiện, đẹp
mắt nhờ các thể hiện đồ họa. Sự hổ trợ của tin học cho các ngành khác trở nên
đắc lực hơn nhờ khả năng đồ họa vi tính. Và thế giới thực thì được biểu diễn
một cách sinh động, linh hoạt, đầy màu sắc bằng không gian ba chiều.
Trong thành công của kỹ thuật đồ họa ngày nay không thể không nói đến
sự phát triển vượt bậc của tốc độ phần cứng lẫn hệ điều hành. Nhưng bản thân
kỹ thuật đồ họa thì có bước tiến nhảy vọt từ những phép tính toán học phức tạp
đến những thư viện đồ họa được tạo sẳn. Các thư viện này cho phép giảm nhẹ
thời gian và công sức của người lập trình.
Mục tiêu của bài tập lớn này là tìm hiểu các thuật toán,cách vẽ đường tròn,
hình tam giác bằng ngôn ngữ C++, áp dụng các phép biến hình trong không gian
2D như tịnh tiến, quay, tỉ lệ để tạo thành hình con lật đật có thể di chuyển 2 bên,
hình ngôi sao năm cánh quay quanh tâm và di chuyển bằng các phím mũi tên.
Tuy nhiên, đề tài không thể không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót,
nên rất mong được sự chỉ bảo, góp ý của Cô và các bạn

Nhóm em xin chân thành cảm ơn
MỤC LỤC
2

Đồ họa máy tính
Chương 1: Khảo Sát & Phân Tích.......



 !
""""""""""

#$%
&'()*%+,
-%./012345 677809
!:4;! <#=>8!0>8!/#?1@
A##B:1809;! 1C#3
(DE(FGHIJK%;ILMNOID
;(E(FPQ(R%
+S ILM;T(US
VS WNGXI1LS
YS WZ4[(R\S
'](?I^[V_+Y

1
Xây dựng chương trình vẽ con lật đật và ngôi sao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chương trình vẽ con lật đật và ngôi sao - Người đăng: Chiến Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Xây dựng chương trình vẽ con lật đật và ngôi sao 9 10 923