Ktl-icon-tai-lieu

Xi măng pooc lăng hỗn hợp

Được đăng lên bởi Lê Tuấn
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNGĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM
KHOA XÂY DỰNG & CƠ HỌC ỨNGDỤNG

THUYẾTTRÌNH
XI MĂNG POOCLĂNG HỖNHỢP
GVHD:ThS.NguyễnThịThúyHằng

NHÓM:10

Danhsáchnhóm10 :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LêThịMỹPhượng

12149098

LêĐứcTuấn

12149328

TrầnVănCông

12149196

TrầnVănXí

12149165

TrươngĐứcPhong

12149089

TôĐìnhLý

12149263

I/ XI MĂNG POOCLĂNG HỖN HỢP
1/Kháiniệm

Ximăngpoóclănghỗnhợplàloạichấtkếtdínhthuỷ,đượcchếtạobằngcáchnghiềnmịnhỗnhợpcla
nhkeximăngpoóclăngvớicácphụgiakhoángvàmộtlượngthạchcaocầnthiếthoặcbằngcáchtrộnđ
ềucácphụgiakhoángđãnghiềnmịnvớiximăngpoóclăngkhôngchứaphụgiakhoáng.

Kíhiệu: PCB

I/ XI MĂNG POOCLĂNG HỖN HỢP
2/Đặcđiểm

Clanhkecóhàmlượngmagieoxit(MgO)khônglớnhơn5%.
Tuỳtheochấtlượngclanhkeximăngpoóclăngvàphụgia,tổnglượngcácphụgiakhoáng(khôngkểthạchc

ao)trongximăngpoóclănghỗnhợp,tínhtheokhốil
ượngximăngkhônglớnhơn40%trongđóphụgiađầykhônglớnhơn20%,phụgiacôngnghệkhônglớnhơn
1%.

I/ XI MĂNG POOCLĂNG HỖN HỢP
2/Đặcđiểm

•

Phụ gia khoáng bao gồm phụ gia khoáng hoạt tính và phụ giađầy.

Phụ gia công nghệ gồm các loại phụ gia có tác dụng cải thiện tính chất của xi
măng nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng hoặc để tăng cường quá trình nghiền,
đóng bao và bảo quản của xi măng.

Chấtlượngphụgiaphảiđảmbảotheocácquyđịnh,tiêuchuẩnhiệnhành.

I/ XI MĂNG POOCLĂNG HỖN HỢP
3.Thànhphầnhóahọc:

Gồmcácoxitnhư:
CaO, SiO2,Fe2O3,Al2O3chiếm95-97%
Ngoàiracácoxit
Na2O, K2O,MgO, Mn2O3, SO3,TiO2chiếmtừ
3-5%

I/ XI MĂNG POOCLĂNG HỖN HỢP
4.CácloạiPCB

Hiệnnaytrênthịtrườngcó2loạithôngdụnglàPCB30vàPCB40đượcxácđịnhtheotiêuchuẩnTCVN
6016 : 1995 [ISO 679 : 1989 (E)].

Ximăng PCB 30 : Sau3 ngày ³ 14 N/mm2
Sau28 ngày  ³30 N/mm

Ximăng PCB 40 : Sau3 ngày    ³ 18 N/mm2
Sau28 ngày  ³ 40N/mm2

I/ XI MĂNG POOCLĂNG HỖN HỢP
5.Yêu cầu chất lượng của xi măng poóc lănghỗnhợp

CáctiêuchuẩnchấtlượngcủaPCB:

I/ XI MĂNG POOCLĂNG HỖN HỢP
6.Phươngphápthử:

1-LấymẫuvàchuẩnbịmẫuthửximăngpoóclănghỗnhợptheoTCVN 4787 - 89
2-ThànhphầnhoáhọccủaclanhkevàximăngpoóclănghỗnhợpxácđịnhtheoTCVN 141 - 86
3-CườngđộnéncủaximăngpoóclănghỗnhợpxácđịnhtheoTCVN 6016 : 1995 [ISO 679 : 1989 (E)]
4-ThờigianđôngkếtvàđộổnđịnhthểtíchcủaximăngpoóclănghỗnhợpxácđịnhtheoTCVN 6017 : 1995
[ISO 9597 : 1989 (E)]

5-ĐộnghiềnmịncủaximăngpoóclănghỗnhợpxácđịnhtheoTCVN 4030 - 85.

II. SỰ KHÁC NHAU GIỮA XI MĂNG PCB VÀ XI MĂNG PC

PC

PCB

Clinke+thạchcao(4-5%)
ChấtlượngđượcxácđịnhtheotiêuchuẩnTCV

Clinker

N 2682 : 1999

Cường độ chịu nén sau 3 ngày tuổi

(N/mm2) Thời gian kết thúc đông kết
(phút):

(TCVN 2682:1992) ≥ 21 ≤ 3...
TRƯỜNGĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM
KHOA XÂY DỰNG & CƠ HỌC ỨNGDỤNG
THUYẾTTRÌNH
XI MĂNG POOCLĂNG HỖNHỢP
GVHD:ThS.NguyễnThịThúyHằng
NHÓM:10
Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Người đăng: Lê Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Xi măng pooc lăng hỗn hợp 9 10 876